ТОП 10:

ТЕМА 6. ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТА БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

1. Міжбюджетні відносини - це:

а) сукупність міжбюджетних трансфертів, що здійснюються протягом бюджетного року;

б) відносини між державою, Автономною Республікою Крим та територіальними громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконанням функцій, передбачених Конституцією та законами України;

в) надання коштів з державного бюджету місцевим для збалансування доходів і видатків усіх бюджетів.

 

2. Міжбюджетні відносини виникають на стадії:

а) складання бюджетів;

б) виконання бюджетів;

в)на всіх стадіях бюджетного процесу.

 

3. Бюджетне регулювання - це:

а) надання коштів з місцевих бюджетів державному бюджету для збалансування доходів і видатків державного бюджету;

б) надання коштів з державного бюджету місцевим бюджетам для збалансування доходів і видатків усіх бюджетів;

в) надання коштів з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у формі субсидій;

 

4. Методи бюджетного регулювання:

а) балансовий;

б) моделювання;

в) надання бюджетних трансфертів.

 

5. Фінансове вирівнювання - це:

а) приведення у відповідність витрат бюджетів (за економічною та функціональною класифікацією) до гарантованого державою мінімального рівня соціальних послуг на душу населення, ліквідація значних диспропорцій у здійсненні видатків у розрізі окремих територій;

б) спрямування коштів із «багатших» регіонів у «бідніші» з метою збалансування доходної і видаткової частин місцевих бюджетів;

в) відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконаним функцій, передбачених Конституцією та законами України.

 

6. Субвенції на виконання інвестиційних проектів можуть надаватися:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з Державного та з місцевих бюджетів;

 

7. Які є види нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів:

а) загальні, групові, індивідуальні;

б) єдині, групові, індивідуальні;

в) єдині, множинні, індивідуальні.

 

8. Дотації для вирівнювання бюджетів районів у містах, сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань надаються:

а) з Державного бюджету;

б) з бюджетів міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення;

в) заборонені Бюджетним кодексом України.

 

9. Субвенції на здійснення програм соціального захисту можуть надаватися:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з Державного та з місцевих бюджетів.

 

10. Метою вертикального бюджетного регулювання є:

а) забезпечення необхідними доходними джерелами бюджетів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування;

б) розподіл видатків між бюджетами та надання їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків;

в) ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних та сільських).

 

11. Метою горизонтального бюджетного регулювання є:

а) забезпечення необхідними доходними джерелами бюджетів різних рівнів відповідно до діючого порядку розмежування повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування;

б) ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних та сільських);

в) розподіл видатків між бюджетами і надання їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків.

 

12. Вертикальне бюджетне регулювання досягається шляхом:

а) розподілу видатків між бюджетами та надання їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків;

б ) ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних та сільських);

в) вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місцевих бюджетів.

 

 

13. Горизонтальне бюджетне регулювання досягається шляхом:

а) розподілу видатків між бюджетами і надання їм доходів, достатніх для фінансування визначених видатків;

б) ліквідація відмінностей у рівнях бюджетної забезпеченості в розрізі бюджетів місцевого самоврядування (міських за категоріями міст, селищних та сільських);

в) вирівнювання доходів і видатків однотипних видів місцевих бюджетів.

 

14. Дотації вирівнювання бюджетам АРК, обласним, районним, міст Києва та Севастополя, міст республіканського та обласного значення надаються:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з бюджетів міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення;

 

15. Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування можуть надаватися:

а) з Державного бюджету;

б) з місцевих бюджетів;

в) з Державного та з місцевих бюджетів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.004 с.)