ТОП 10:

ТЕМА 5. СИСТЕМА ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ1. Економічні відносини, що виникають у зв'язку з фінансуванням власних і делегованих повноважень місцевих органів влади це:

а) видатки місцевих бюджетів;

б) загальнодержавні видатки;

в) міжбюджетні відносини.

 

2. До поточних видатків місцевого бюджету слід відносити витрати бюджетів на :

а) фінансування структурної перебудови народного господарства;

б) субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням;

в) фінансування заходів щодо соціаль­ного захисту населення.

 

3.Органи держав­ної влади делегують органам місцевого самоврядування видатки:

а) які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджет­них трансфертів;

б) які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

в) які, пов'язані з розширеним відтворенням.

 

4. Видатки на фінансування бюджетних установ та за­ходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гаранто­ваних законодавством для всіх громадян України, згідно з критерієм розмежуваннявидів видатків залежно від повноти надан­ня тієї чи іншої послуги та наближення її до безпосереднього споживача, відносять до:

а) першої групи;

б)другої групи;

в)третьої групи.

 

5. Згідно з критерієм розмежуваннявидів видатків залежно від повноти надан­ня тієї чи іншої послуги та наближення її до безпосереднього споживача, до третьої групи відносять видатки на:

а) фінансування бюджетних установ та захо­дів, які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окре­мих категорій громадян;

б) фінансування бюджетних установ та за­ходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гаранто­ваних законодавством для всіх громадян України;

в) на фінансування бюджетних установ та за­ходів, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних по­слуг, гарантованих державою.

6. Видатки на фінансування бюджетних установ та за­ходів, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гаранто­ваних законодавством для всіх громадян України здійснюються з бюджетів:

а) сіл, селищ, міст та їх об’єднань;

б) Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів;

в) міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення, а також районних бюджетів.

 

7. Видатки на загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі: школи-дитячі садки, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, здійснюються з:

а) районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення;

б) бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань;

в) бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів.

8. До видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки на:

а) допомогу по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу;

б)програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів професійно-технічних навчальних закладів;

в) заходи з реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї;

 

9. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (до­тацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами враховує:

а) розрахунковий обсяг видатків на погашення заборгованості із заробітної плати й інших соціальних виплат;

б) рівень місцевого бюджету;

в) індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці.

 

10. Алгоритм визначення обсягу дотації вирівнювання місцевим бюджетам обчислюється за формулою:

а) Т = а(У-(ДВ-В));

б) Т = а(У-(В+ДВ));

в) Т = а(У+(В-ДВ)).

 

11.Коефіцієнт вирівнювання, для місцевих бюджетів має значення:

а) від 0,6 до 1;

б)від 1 до 1,9;

в) від 0,9 до 1.

 

12. Кошторис складається з двох частин:

а) загального та фонду розвитку;

б) загального і спеціального фондів;

в) загального та додаткового фондів.

 

13. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості - це:

а) гарантований державою обсяг закріплених доходів бюджетів місцевого самоврядування;

б) гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;

в) гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Верховної Ради України, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

 

14.Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості затверджуються:

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Міністерством Фінансів України;

в) Місцевими фінансовими органами.

 

15. До видів кошторисів не відносяться:

а) індивідуальні;

б) локальні;

в) загальні;

 

16. Кошториси, які визначають обсяг, цільове призначення і розподіл коштів загального і спеціального фондів, що виділяються з бюджету на утримання кількох типових установ, які обслуговуються однією централізованою бухгалтерією, відносяться до :

а) локальних;

б) загальних;

в) зведених галузевих.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.007 с.)