ТОП 10:

Відповіді на тестові завданняРозділ 1. Основи антикризового управління фінансами підприємств

1.1. в); 1.2. є); 1.3.д); 1.4.б); 1.5.а); 1.6. г); 1.7.а); 1.8.в); 1.9.б); 1.10.г); 1.11.в); 1.12.д); 1.13.а); 1.14.г); 1.15.д); 1.16.б); 1.17.д; 1.18.а); 1.19.в); 1.20.в).

Розділ 2. Діагностика фінансової кризи на підприємстві

2.1.в); 2.2.б); 2.3.а); 2.4.е); 2.5.г); 2.6.б); 2.7.в); 2.8.а); 2.9.а); 2.10.г); 2.11.в); 2.12.г); 2.13.б); 2.14.б); 2.15.г); 2.16.в); 2.17.а); 2.18.г); 2.19.а); 2.20.б).

 

Розділ 3. Контролінг в антикризовому управлінні підприємством 3.1.в); 3.2.б); 3.3.г); 3.4.г); 3.5.б); 3.6.в); 3.7.д); 3.8.д); 3.9.а); 3.10.а); 3.11.г); 3.12.б); 3.13.в); 3.14.е); 3.15.д); 3.16.б); 3.17.а).

 

Розділ 4. Санаційний аудит

4.1.в); 4.2.г); 4.3.б); 4.4.в); 4.5.б); 4.6.г); 4.7.а); 4.8.а); 4.9.б); 4.10.в); 4.11.б); 4.12.г); 4.13.а); 4.14.в); 4.15.в); 4.16.б); 4.17.г); 4.18.г); 4.19.г); 4.20.а).

 

Розділ 5. Форми та необхідні передумови фінансування антикризових заходів

5.1.д); 5.2.г); 5.3.а); 5.4.д); 5.5.е); 5.6.б); 5.7.е); 5.8.а); 5.9.е); 5.10 в); 5.11.ж; 5.12.д; 5.13.б); 5.14.г); 5.15.в); 5.16.а); 5.17.а); 5.18.г); 5.19.є); 5.20.б); 5.21.а).

Розділ 6. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства

6.1.г); 6.2.б); 6.3.в); 6.4.а); 6.5.г); 6.6.в); 6.7.в); 6.8.а); 6.9.г); 6.10.б); 6.11.г); 6.12.е); 6.13.г); 6.14.в); 6.15.в); 6.16.а); 6.17.д); 6.18.б); 6.19.г); 6.20.г); 6.21.г), д), б), а), в).

Розділ 7. Зовнішні фінансові джерела санації підприємств

7.1.б); 7.2.в); 7.3.г); 7.4.б); 7.5.а); 7.6.б); 7.7.в); 7.8.г); 7.9.а); 7.10.б); 7.11.в); 7.12.а); 7.13.г); 7.14.в); 7.15.в); 7.16.г); 7.17.б0; 7.18.а); 7.19.б); 7.20.г); 7.21.в); 7.22.в); 7.23.г).

Розділ 8. Реструктуризація та реорганізація підприємств

8.1.в); 8.2.а); 8.3.а); 8.4.в); 8.5.г); 8.6.в); 8.7.д); 8.8.в); 8.9.г); 8.10.б); 8.11.а); 8.12.б); 8.13.б); 8.14.г); 8.15.в); 8.16.б); 8.17.а); 8.18.б); 8.19.г); 8.20.в); 8.21.б); 8.22.б).

Розділ 9. Оцінювання вартості майна підприємства

9.1.д); 9.2.г); 9.3.а); 9.4.б); 9.5.а); 9.6.в); 9.7.г); 9.8.б); 9.9.б); 9.10.а); 9.11.в); 9.12.в); 9.13.г); 9.14.в); 9.15.є); 9.16.а); 9.17.б); 9.18.а); 9.19.д); 9.20.в).

Розділ 10. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств

10.1.б); 10.2.в); 10.3.а); 10.4.в); 10.5.в); 10.6.г); 10.7.в); 10.8.б); 10.9.б); 10.10.г); 10.11.г); 10.12.б); 10.13.а); 10.14.а); 10.15.в); 10.16.д); 10.17.д); 10.18.г); 10.19.в); 10.20.е); 10.21.д); 10.22.б); 10.23.г); 10.24.є); 10.25.д); 10.26.а); 10.27.в).

 

Розділ 11. Особливості санації та банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності

11.1.д); 11.2.б); 11.3.в); 11.4.д); 11.5.г); 11.6.д); 11.7.в); 11.8.е); 11.9.б); 11.10.а); 11.11.г); 11.12.б); 11.13.в); 11.14.в); 11.15.а); 11.16.б).

 

Додаток Б

 

Відповіді на фінансові кросворди

Розділ 1. Основи антикризового управління фінансами підприємств

Фінансовий кросворд №1

1. Інформаційні. 2. Міжнародні. 3. Санація. 4. Важелі. 5. Внутрішні. 6. Фінансовий. 7. Об’єкт. 8. Зовнішні. 9. Національні. 10. Суб’єкти. 11. Інструменти. 12. Мотивація. 13. Ризик. 14. Банкрутство.

Зашифрований термін – фінансова криза.

Фінансовий кросворд №2

1. Баланс. 2. Соціальні. 3. Планування. 4. Активи. 5. Контроль. 6. Зрозумілість. 7. Капітал. 8. Відсоток. 9. Інвестування. 10. Ліквідність. 11. Своєчасність.

Зашифроване слово – банкрутство.

Розділ 2. Діагностика фінансової кризи на підприємстві

Фінансовий кросворд №1

1. Самофінансування. 2. Діагностика. 3. Порівняльний. 4. Державні. 5. Ліквідність. 6. Ретроспективний. 7. Покриття. 8. Активи. 9. Еталонний. 10. Індексний. 11. Стійкість. 12. Фінансовий. 13. Рейтингові. 14. Балансові. 15. Фінансова. 16. Абсолютна. 17. Альтман. 18. Криза. 19. Наукові. 20. Операційний.

Зашифрований термін – фінансова діагностика.

Розділ 3. Контролінг в антикризовому управлінні підприємством

Фінансовий кросворд №1

1. Персоналу. 2. Наступальна. 3. Бюджетування. 4. Внутрішній. 5. Координації. 6. Звіт. 7. Аудит. 8. Зовнішній. 9. Планування. 10. Захисна. 11. Фінансовий. 12. Ліквідності. 13. Дохід. 14. Ліквідність. 15. Інтеграції. 16. Бенчмаркінг. 17. Контрольна. 18. Ліквідація. 19. Інформаційна. 20. Стратегічний. 21. Рівновага.

Зашифрований термін – оперативний контролінг.

Фінансовий кросворд №2

1. Збуту. 2. Бюджетний. 3. Кредитор. 4. Держава. 5. Портфельний. 6. Контроль. 7. Ресурси. 8. Ревізія. 9. Оперативний. 10. Консенсусу. 11. Прогнозна. 12. Санація.

Зашифроване слово – бюджетування.

Розділ 4. Санаційний аудит

Фінансовий кросворд №1

1. Експертиза. 2. Правові. 3. Попереднє. 4. Стратегія. 5. Потенціал. 6. Ліквідність. 7. Незалежний. 8. Знижки. 9. Психологічні. 10. Внутрішній. 11. Андеррайтери. 12. Прибутковість. 13. Аудит. 14. Резервний. 15. Остаточне.

Зашифрований термін – санаційний аудит.

Фінансовий кросворд №2

1. Вартісний. 2. Анкетування. 3. Дебіторська. 4. Верифікація. 5. Позикодавець. 6. Операційний. 7. Дисконтування. 8. Ризики. 9. Свот. 10. Середньозважена. 11. Операційна. 12. Запаси. 13. Фінансовий. 14. Дохід. 15. Кредиторська. 16. Трендовий. 17. Інвестиційна.

Зашифрований термін – антикризові заходи.

Розділ 5. Форми та необхідні передумови фінансування антикризових заходів

Фінансовий кросворд №1

1. Зовнішнє. 2. Незалежності. 3. Самофінансування. 4. Фінансова. 5. Альтернативна. 6. Виробнича. 7. Статутний. 8. Позичковий. 9. Амортизація. 10. Запаси. 11. Внутрішнє. 12. Необоротні. 13. Нематеріальні. 14. Леверидж.

Зашифрований термін – власний капітал.

Фінансовий кросворд №2

1. Інвестиційна. 2. Додатковий. 3. Фінансова. 4. Додатний. 5. Дезінвестиції. 6. Дивіденди. 7. Санація. 8. Оборотні. 9. Товари. 10. Рентабельність. 11. Витрати. 12. Від’ємний. 13. Інвестиції. 14. Реструктуризація.

Зашифрований термін – санація балансу.

 

Розділ 6. Внутрішні фінансові джерела санації підприємства

Фінансовий кросворд №1

1. Багатоступінчастий. 2. Непрямі. 3. Невиправдана. 4. Витрати. 5. Загальновиробничі. 6. Управлінський. 7. Вхідний. 8. Лізинг. 9. Безнадійна. 10. Прямі. 11. Беззбитковість. 12. Вихідний. 13. Простий. 14. Факторинг. 15. Маржинальний. 16. Постійні. 17. Функціональний. 18. Змінні. 19. Форфейтинг.

Зашифрований термін – управління витратами.

Фінансовий кросворд №2

1. Приховані. 2. Драйвер. 3. Дисконтування. 4. Поточні. 5. Зворотний. 6. Дезінвестування. 7. Накладні. 8. Дотація. 9. Субсидія. 10. Леверидж. 11. Знижки. 12. Запаси. 13. Валові. 14. Пропорційні. 15. Ціна. 16. Емісія.

Зашифроване слово – реструктуризація.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.01 с.)