ТОП 10:

Лікувальні грязі або пеліди (термін запропонований Комітетом Міжнародного товариства гідрології) - цеа) це природні колоїдні органомінеральні утворення (мул, торф'яні, сопкові), що володіють високою пластичністю, теплоємністю і повільною тепловіддачею;

б) один з високоефективних лікувальних чинників, що містять у своєму складі органічні речовини, з'єднання заліза, калія, кальцію, натрію, магнію, мікроелементи, гормоно- і вітаміноподібні речовини, біогенні стимулятори, сірководень, мікроорганізми;

в) це природні колоїдні органомінеральні утворення (мул, торф'яні, сопкові), що володіють високою пластичністю, теплоємністю і повільною тепловіддачею, біологічно-активні речовини (солі, гази, вітаміни, ферменти, гормони і ін.), що містять, і живі мікроорганізми;

г) один з високоефективних лікувальних чинників, що містять у своєму складі мінеральні нерозчинні мікрочастинки самого різного хімічного складу.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ЩО РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ

І. Основна література

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування./ О.О. Бейдик – К.: Київ. ун-т, 2001. – 395 с.

2. Войнаренко М.П. Кластерні моделі об’єднання підприємницьких структур у туристичній галузі та сфері розваг / М.П. Войнаренко // Вісник ДІТБ (серія «Економіка, організація і управління підприємствами» (в туристичній сфері)): наук. журн. – Донецьк: ДІТБ, 2007. – № 11. –– С. 13-19.

3. Гонтаржевська Л.І. Роль туристичних кластерів при формування туристичних центрів / Л.І. Гонтаржевська // Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 27-28 трав. 2005 р.). – Донецьк: ДІТБ, 2005. – С. 15-16.

4. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 25 груд. (№ 244) – С. 15-19.

5. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р.

6. Закон України «Про курорти» від 5.10.2000 р. № 2026

7. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство: навч. посіб. / В.Л. Петранівський, М.Й. Рутинський./ за ред. проф. Ф.Д. Заставного. – 2-ге вид., виправл. – К: Знання, 2008. – 575 с.

8. Портер Майкл Э. Конкуренция / Майкл Э. Портер: пер. с англ.: учеб. пособие. – М.: ИД «Вильямс», 2001. – 495 с.

9. Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення: довідник. – К., 1998. – 240 с.

10. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія: навч. посіб./ Н.В. Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

11. Федорченко В.Х., Мініч І.М. Туристський словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Дніпро, 2000. – 54 с.

12. Холловей Дж. К., Тейлор Н. Туристический бизнес: Пер. с 7-го англ. изд. — К.: Знания, 2007. — 798 с.

ІІ. Додаткова література

1. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.

2. Курортні ресурси України. – К.: Укопрофздоровниця, 2002.

3. Створення та діяльність туристичних інформаційних центрів в Україні: практ.посіб. / за ред. В. Рінова. – К., 2006. – 176 с.

4. Сосновський В.К. Здравницы Крыма: справочник. – Симферополь: Таврия, 1977.

5. Україна туристична: газета Держ. комітету України по туризму, К.

6. Чорненька Н.В. Організація туристичної діяльності: навч. посіб. / Н.В. Чорненька. – К.: Атіка, 2006. – 264 с.

7. Шимкова В.Є. Роль кластеризації в розвитку туристичного бізнесу в регіонах / В.Є. Шимкова // Культура народов Причерноморья: сб. научн.труд. – 2008. – № 137. – С. 127-130.

8. Зелений туризм (сільський відпочинок в Україні) - www.ruraltourism.com.ua

9. Інформаційнo-туристичний центр Рівненщини – www.tourism.rv.ua

10. Інформаційно-туристичний центр Львівщини – www.tourism.lviv.ua

11. Інформаційно-туристичний центр Чернігівщини – www.ch-turizm.com.ua

12. Квебекская декларация по экологическому туризму 22 мая 2002 г. // http://www.world-ecotourism.org/ruso/ global globalcodeethicscodе documents

13. Офіційний сайт Міністерства культури і туризму України – www.mincult.gov.ua

14. Міністерство курортів і туризму АР Крим – www.mintourism.crimea-portal.gov.ua

15. Музейний простір України – www.ukrmuseum.org.ua

16. Официальный сайт компании «Майгер Консалтинг» www.maygerconsulting.com

17. Офіційний Інтернет-сайт Криму “Крим туристичний” – www.tourism.crimea.ua

18. Офіційний сайт Всеукраїнського проекту «7 чудес України» www.7chudes.in.ua

19. Офіційний сайт Державного Комітету статистики України http://www.ukrstat.gov.ua

20. Офіційний туристичний сайт Київщини - www.ko-tourism.gov.ua

21. Портал “Санаторно-курортне лікування” – www.crimea-skl.info/

22. Презентаційний туристичний сайт Закарпатської області – www.transcarpathiatour.ua.

23. Презентаційний туристичний сайт Тернопільщини – www.ternotour.com.ua

24. Регіональний інформаційний портал Херсонщини «АРТКАВУН» - www.artkavun.kherson.ua

25. Сайт Туристична Диканщина – www.dikanka-turism.narod.ru

26. Спілка сприяння сільського зеленого туризму Україні – www.greentour.com.ua

27. Туристичний сервер Криму – www.tour.crimea.com.

28. Українська спадщина (Історико-культурна спадщина України: пам’ятники історії, мистецтво, архітектура. Портал Науково-дослідного інституту пам’ятко-охоронних досліджень) – www.heritage.com.ua

29. Українсько-польський туристичний портал, Рада з туризму Карпатського регіону – www.tourism-carpathian.com.ua

30. Феноменология путешествий как предмет туристики http://academy.rmat.ru/2005/ 09 /23/fenomenologiya-puteshestvii-kak-predmet-turistiki.html

31. www.tourism.gov.uaПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.221.7 (0.004 с.)