ТОП 10:

Водосховища як особливий вид водних об’єктів для відпочинку і спортуВсе більшого значення набуває рекреаційне використання водосховищ. їх створення набуває великих масштабів.

Водосхо́вище — штучна водойма (озеро), створена з метою рекреації, рибного господарства, регулювання стоку або іншою господарчою необхідністю.

Загальна кількість водосховищ на земній кулі більше 30 тисяч.

Сумарна площа акваторії водосховищ наближається до 400 тисяч квадратних кілометрів.

Створення водосховищ привело до перетворення природних умов на території, яка перевищує 700 тисяч квадратних кілометрів, і зміни інфраструктури на території 1,5 мільйона квадратних кілометрів.

В Україні створено понад 1057 водосховищ та понад 27 тис. ставків.

У водосховищ немає природних аналогів. Лише за формою з ними сходні завально-запрудні озера.

Це керовані об'єкти, отже основні параметри водосховища:обсяг, площа дзеркала, амплітуда коливання рівнів води в умовах його експлуатації – проектуються людиною.

Водосховища поділяються на 2 типи: озерні та річкові.

1. Для водоймищ озерного типу (наприклад, Рибінського) характерне формування водних мас, істотно відмінних за своїми фізичними властивостями від властивостей вод припливів.

2. Водоймища річкового (руслового) типу (наприклад, Київське) мають витягнуту форму, течії в них, звичайно,стокові; водна маса за своїми характеристиками близька річковим водам.

Гідробіологічний режим водоймищ істотно відрізняється від режиму рік:

– біомаса у водосховищі утворюється більш інтенсивно, змінюється видовий склад флори й фауни.

– на водосховищах висота вітрових хвиль більше, ніж на ріках (до 3 м і більше).

– створення водосховищ істотно змінює ландшафт річкових долин.

– зменшення швидкості плину викликає випадання наносів і замулення водоймищ; змінюється температурний і льодовий режим.

 

Рекреаційне використання водосховищ представляє великий інтерес в силу багатьох причин:

1. Більшість водосховищ комплексного призначення створено і буде створено поблизу міст, невеликі водосховища рекреаційного призначення можуть створюватись і в межах міських територій. В багатьох районах, особливо бідних на природні водойми, водосховища підвищують рекреаційну цінність і ємність ландшафтів, а в деяких випадках служать ядром, яке створює такі ландшафти.

2. При плануванні, проектуванні, підготовці та експлуатації водосховищ можуть враховуватись певні вимоги рекреації. Спеціальні водосховища для рекреаційної мети можуть створюватись у найбільш сприятливих в даному районі мікрокліматичних умовах.

3. Водосховища комплексного і цільового призначення, які створюються в гірських, пустельних і північних районах, мають добрі під'їзні шляхи, що відповідає одній з найважливіших вимог рекреації - транспортної доступності.

4. Завдяки наявності при будівництві гідровузлів бази індустрії і кваліфікованих кадрів спорудження на берегах водосховищ готелів, турбаз та інших рекреаційних об'єктів може здійснюватись в короткі терміни.

 

Створення водосховищ в ряді випадків ускладнює рекреаційне використання території:

– підтоплення і затоплення існуючих мінеральних джерел, санаторіїв, будинків відпочинку, пам'яток архітектури та інших об'єктів, цінних для організації відпочинку

– погіршення умов відпочинку на ділянках річок в нижній частині гідровузлів з різкими добовими і тижневими коливаннями рівня і зниженням температури води.

– "цвітіння" води в деяких водосховищах,

– інтенсивна переробка берегів на крупних водосховищах,

– відсутність на деяких ділянках берега пляжів і лісових масивів,

– значне відступання зрізу води,

– заростання мілководних ділянок.

– на багатьох водосховищах комплексного призначення не завжди можуть бути задоволені вимоги рекреації - в період найбільшого напливу людей коливання рівня не повинні перевищувати 30-60 сантиметрів.

Вказані негативні наслідки можуть бути пом'якшені або повністю уникнені при врахуванні інтересів рекреації ще на стадії проектування, а також за рахунок проведення інженерних, водогосподарських та інших заходів.

 

Найбільші штучні водойми України створено на Дніпрі, а саме:

– Київське (площа водного дзеркала 922 км2),

– Канівське (582 км2),

– Кременчуцьке (2252 км2),

– Дніпродзержинське (567 км2),

– Дніпровське (410 км2),

– Каховське (2155 км2) водосховища.

Функціонують також великі водосховища на інших річках держави:

– Дністровське (142 км2) на Дністрі,

– Червонооскольське (123 км2) і Печенізьке (86,2км2) на Сіверському Дінці,

– Ладиженське (20,8 км2) на Південному Бузі, Старобешівське (8,3 км3) на Кальміусі тощо.

 

Рекреаційну придатність і цінність акваторій в цілому або окремих ділянок визначають такі фактори:

– географічне положення;

– параметри водних об'єктів, їх гідрологічний;

– гідрофізикохімічний і гідробіологічний режими;

– економічне і транспортне освоєння території;

– склад учасників водогосподарського комплексу на

– крупних і середніх водних об'єктах;

– об'єм скиду стічних вод;

– характер і масштаби забруднення оточуючого

– середовища, а також інші.

Водні рекреації України

ВУкраїні нараховується понад 20 тис. озер, у тому числі 30 озер площею понад 10 км2 (табл..5.1).

Таблиця 5.1.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.221.7 (0.005 с.)