ТОП 10:

Показники оцінки рекреаційних територій 

Оцінки
№ з/п Показник Позитивна Негативна
Опти-мально спри-ятливо (3 бали) Відносно сприятливо (2 бали) Задовільно (1 бал) Незадовільно (-1 бал) Загрозливо (-2 бали) Дуже небез-печно (-3 бали)
Хімічне забруднення води, % - Забруднен-ня є, але не перевищує ПДК Перевищен-ня ПДК не більше ніж на 10 Переви-щення ПДК на 20-40 Перевище-ння ПДК більше ніж на 40 Перевище-ння ПДК більше ніж на 100
Хімічне забруднення ґрунту, % - Забруднен-ня є, але не перевищує ПДК Перевищен-ня ПДК не більше ніж на 10 Переви-щення ПДК на 20-40 Перевище-ння ПДК більше ніж на 40 Перевище-ння ПДК більше ніж на 100
Хімічне забруднення повітря, % - Забруднен-ня є, але не перевищує ПДК Перевищен-ня ПДК не більше ніж на 10 Переви-щення ПДК на 20-40 Перевище-ння ПДК більше ніж на 40 Перевище-ння ПДК більше ніж на 100
Забруднення акваторії сміттям, % - Легко лікві-дується, не більше ніж на 10 11-20 21-40 41-99
Забруднення території сміттям - Легко лікві-дується, не більше ніж на 10 11-20 21-40 41-99
Звукове засмічення, дБ - Не більше 40 40-60 60-80 80-100 Більше 100
Розораність, % - Не більше 10 11-20 21-40 41-99
Ступінь ушкодженості рослинного покрову - Не більше 10 11-20 21-40 41-99

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Питання для самостійного вивчення:

1. Новітні методи експертних оцінок

2. Методика оцінки рекреаційних територій

 

2. Зробіть огляд періодичної літератури за темами:

· Метод "Дeльфі", або метод "дeльфійcькoгo оракула"

· Показники оцінки рекреаційних територій

· Метод "нарад" ("комісій", "круглого столу")

3. Тести:

Експертне оцінювання – це

а) процедура заснована на моделюванні функціонування соціальної системи управління при виконання операцій, спрямованих на досягнення поставленої мети;

б) процедура отримання оцінки проблеми на основі групової думки спеціалістів (експертів);

в) сукупність правил по викладу письмово пропозицій фахівців з вирішуваної проблеми;

г) сукупність попередньо отриманної інформації від експертів, опитуваних незалежно один від одного, з подальшою обробкою отриманих даних.

 

На які групи поділяють методи експертних оцінок

а) методи «мозкової атаки», «сценаріїв», «ділових ігор», «нарад» і «суду»;

б) методи «мозкової атаки» і методи отримання індивідуальної думки членів експертної групи;

в) метод «Дельфі», методи «мозкової атаки» і методи отримання індивідуальної думки членів експертної групи;

г) методи колективної роботи експертної групи і методи отримання індивідуальної думки членів експертної групи.

 

Основним недоліком методу «мозкової атаки» є

а) складність організації експертизи, оскільки іноді неможливо зібрати разом необхідних фахівців, створити невимушену атмосферу і виключити вплив посадових взаємин;

б) неоднозначність, нeчіткіcть висловлюваних питань і нeдocтaтня обґрунтованість окремих рішень;

в) складність організації експертизи, оскільки іноді неможливо зібрати разом необхідних фахівців;

г) складність організації в умовах, наближених до реальної проблемної ситуації.

 

Методи колективної роботи включають наступні методи

а) методи анкетного опитування, інтерв'ю і методи «Дeльфі»;

б) методи анкетного опитування, «ділових ігор», «нарад» і «суду»;

в) методи «мозкової атаки», «сценаріїв», «ділових ігор», «нарад» і «суду»;

г) методи «мозкової атаки», «сценаріїв», інтерв'ю і методи «Дeльфі».

 

Методи отримання індивідуальної думки членів експертної групи включають наступні методи

а) методи анкетного опитування, «ділових ігор», «нарад» і «суду»;

б) методи анкетного опитування, інтерв'ю і методи «Дeльфі»;

в) методи «мозкової атаки», «сценаріїв», «ділових ігор», «нарад» і «суду»;

г) методи «мозкової атаки», «сценаріїв», інтерв'ю і методи «Дeльфі».

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.221.7 (0.003 с.)