ТОП 10:

Галузі застосування інформаційних технологійНа комп’ютері за декілька годин було отримано 100000 знаків числа p. При цьому було пророблено неймовірну кількість обчислень. Оцінимо їх масштаби. Визначимо час, який потрібен на отримання суми двох 100000-значних чисел. Припустимо, що можна писати (друкувати на клавіатурі) по 10 знаків в секунду. В цьому випадку лише запис таких трьох чисел – двох доданків і суми займе рівно одну робочу зміну – 8 годин 20 хвилин. Якщо ми припустимо, що складання двох цифр займає 1 секунду, то для обчислення вказаної суми потрібно 83 роки. Це означає, що операція множення двох таких чисел людина не взмозі закінчити на протязі всього життя.

Декілька років тому групи вітчизняних і американських вчених провели моделювання на комп’ютері процесів, які б відбулися над поверхнею Землі в випадку ядерного конфлікту. Не залежно від того, що було обрано дві різні моделі досліджуваних процесів, обидві групи дослідників отримали результати, що свідчать про те, що кілька днів після нанесення ядерних ударів стануть останніми для людської цивілізації.

Для опрацювання експериментальних явищ комп’ютер широко використовується в науці про Землю. Застосування математичних моделей дозволяє вченим формувати більш точні прогнози погоди в різних регіонах Землі.

В хімії і біології розгорнулися дослідження з математичного моделювання хімічних реакцій і процесів синтезу нових речовин, моделюванню біологічних процесів в організмах і популяціях.

В медицині комп’ютери використовуються при проведенні диспансеризації населення, для створення автоматизованих реєстратур, в операційній.

В галузі лінгвістики комп’ютер дозволяє автоматизувати вивчення текстів, організувати технічний переклад з однієї мови на іншу, проводити аналіз стиля рукопису і допомагати редагувати тексти, виходячи зі стилістичних міркувань.

Відомо, що в науці досить часто доводиться “винаходити велосипед”, тобто проводити дослідження, які вже були проведені кимось іншим. Створення на основі комп’ютерів банків даних, інформаційно-пошукових систем і інформаційних мереж дозволить значно прискорити процес пошуку наукової інформації.

У промисловому виробництві комп’ютери застосовують для того, щоб звільнити людину від тяжкої і монотонної роботи, яка все ще виконується вручну. Крім того, часто виникає необхідність швидко перейти на випуск продукції нового асортименту. В багатьох галузях промисловості (наприклад, в електротехніці) перебудова роботи конвеєра на випуск нового виробу вимагає, найменше кілька місяців. Крім того, науково-технічний прогрес в цих галузях рухається настільки швидко, що до моменту випуску виріб може застаріти і виявитись нікому не потрібним. Вихід з цієї ситуації лише один – створення гнучких автоматизованих виробництв, в яких переналагодження виробництва на випуск нової продукції здійснюється не заміною обладнання, а зміною програм, що керують роботою станків і промислових роботів.

Установка деталей на станках на автоматизованих ділянках проводиться за допомогою роботів-маніпуляторів. Звичайно це “механічна рука”, що керується мікросхемою чи мікроЕОМ. Крім процесу обробки деталей, використання роботів дозволить автоматизувати також операції збірки на конвеєрах. Роль людини на збірочних конвеєрах все більше буде зводитися до контролю і налагодження, планування і керування технологічних процесів.

Ще одне коло задач автоматизації – планування і оперативне керування ходом виробничого процесу. При наявності в комп’ютері інформації про існуючі сировини, матеріали і інструменти, а також відомостей про стан обладнання, машина здатна найбільш оптимальним чином розподілити існуючі ресурси для забезпечення ритмічної роботи виробництва.

Велику допомогу може надати комп’ютер на тваринницькій фермі. Для кожної тварини необхідно скласти індивідуальний раціон харчування, вести власну “історію хвороби” тощо. Здійснити такий індивідуальний підхід без використання комп’ютерних баз даних нереально, оскільки повинно бути прийнято до уваги багато факторів таких, як наявність кормів, можливість і вартість закупки кормів в інших господарствах тощо. Застосування обчислювальної техніки дозволить розв’язати цю задачу оптимальним чином, завдяки чому об’єм виробництва сільськогосподарської продукції значно зросте.

Ще одна проблема, що вимагає застосування комп’ютерів – розрахунок посівних площ. Дана задача розв’язується на основі агрохімічних моделей полів. Вихідною інформацією для розрахунку слугують плани виробництва сільськогосподарських культур. Для розв’язування цих задач необхідні спеціальні пакети прикладних програм.

Облік наявних засобів техніки, зібраного урожаю, тваринницької продукції стає основою для введення нового господарського розрахунку, а також розрахунку заробітної плати.

Проектування нових машин і механізмів, приладів і пристроїв, будівель вимагає проведення великого об’єму розрахункових і графічних робіт, ведення проектної документації, створення макетних зразків і проведення досліджень.

З ростом виробництва різко зросла кількість людей, що зайняті організацією керування виробництвом. При цьому більша частина цих людей займається виключно технічною роботою з узагальнення зведень, що надходять з різних джерел. В наш час хід суспільного розвитку вимагає різкого скорочення чисельності працівників, що зайняті управлінням.

Сучасні комп’ютери також можуть “брати на контроль” різні постанови, допомагати в веденні службового листування і в випадку необхідності періодично нагадувати про строки прийняття рішень, про час нарад тощо.

Поява пристроїв для введення в комп’ютери повідомлень в вигляді усної мови дозволяє позбавитися найбільш працеємкої операції – введення інформації з клавіатури. Плановикам комп’ютер вже сьогодні дозволяє проводити розрахунки планів виробництва, підрахунки підсумків виконання робіт, розраховувати собівартість продукції. Технологам комп’ютер допоможе аналізувати працеємкість виготовлення деталей, вузлів, виробів, складати технологічні маршрути їх руху по цехах.

Більшість керівників підприємств уже тепер не просять для отримання даних принести відповідну папку. Кілька натиснень на клавіші комп’ютера – і всі необхідні відомості про випуск продукції, поставки сировини, довідки про телефони інших організацій, розклад відправлення поїздів і літаків тощо з’являються на екрані.

Комп’ютери застосовуються не лише на уроках математики, але й на уроках фізики і хімії, історії і біології, креслення і малювання.

Вивчаючи інформаціні технології, ви використовували комп’ютер, як правило, в якості виконавця програм. Однак при вивченні інших дисциплін комп’ютер виступає в іншій ролі. Кожну програму, що використовується в навчанні, можна віднести до одного з трьох типів: моделюючі навчальні програми, програми-тренажери, програми-“екзаменатори”.

Комп’ютер використовують для продажу авіаційних і залізничних квитків, в ощадних касах для проведення розрахунків, а в телефонному зв’язку для оплати міжміських телефонних переговорів. В магазинах і ател’є є касові апарати на базі мікропроцесорів. Комп’ютери можуть також відповідати на питання покупців і організовувати прийом замовлень.

Комп’ютери застосовують для реєстрації квартплати, розрахунків за газ, воду, електроенергію. Можна заздалегідь замовляти квитки на автобуси, поїзди і літаки за телефоном за допомогою комп’ютерів, які будуть пов’язані в єдину мережу. Комп’ютери стають новими джерелами інформації. Газети і журнали вже зараз передають за допомогою комп’ютерів.

Вже зараз на телебаченні монтаж зображень і телепередач здійснюється за допомогою комп’ютерів. Збір інформації, що готують журналісти, також проводитися за їх допомогою. За допомогою комп’ютерів журналісти і письменники готують тексти статей і книг. Композитори програють і аранжують свої твори за допомогою музичних комп’ютерів. Для художників комп’ютер відкриває нові образотворчі можливості. В корні змінюється і організація бібліотечної справи. Книги, архівні документи і фотографії зберігаються на магнітних чи оптичних дисках. Ця інформація пересилається інформаційними мережами всім, кому вона необхідна.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.008 с.)