ТОП 10:

Інформаційні технології в бібліотекахПо-перше, більшість бібліотек мають свій вихід у Інтернет, а також цілу мережу комп’ютерів та іншої техніки.

По-друге, бібліотеками формуються власні Web-сайти, на яких вони розміщують інформацію про свою установу: історію, останні події, а також проекти нормативних документів та багато іншого.

По-третє, створюється й поповнюється електронний каталог нових надходжень, створені кілька баз даних.

По-четверте, бібліотеки розробляють для пошуку в електронних базах та каталогах такий допоміжний апарат, як словник предметних рубрик.

16 березня 2000 року Верховною Радою України затверджено законопроект „Про внесення змін, доповнень до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”. Викладення його в новій редакції фактично стало прийняттям нового бібліотечного закону. Він визначає статус бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек і бібліотечної справи в Україні та гарантує право на вільний доступ до інформації, знань, що зберігаються в бібліотеках. Бібліотека в ньому одержує нове трактування як інформаційний, культурний, освітній заклад, що мас упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам (стаття 1).

Крім цього стрижневою подією на шляху реформування бібліотечної сфери стала Державна програма розвитку української культури на 1999 – 2005 роки, розроблена Міністерством культури і мистецтв України відповідно до доручень Президента України від 24 серпня 1998 року та Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 року. Важливими ілюстративним показником цієї програми є значна кількість запланованих конкретних заходів щодо розвитку різних аспектів бібліотечної сфери, зокрема з питань забезпечення реалізації видання .„Української бібліотечної серії” та „Президентської бібліотеки", поповнення бібліотек соціально значущими виданнями, створення умов для збереження бібліотечних фондів, впровадження новітніх технологій, створення системи стандартизації, пошукової системи автоматизованих баз даних, забезпечення інформаційного обслуговування користувачів в автоматизованому режимі, здійснення інтеграції бібліотечних ресурсів у світовий інформаційний простір через всесвітню мережу Internet тощо.

Важливою віхою на шляху подальшого розвитку бібліотеки стала Галузева програма інформатизації сфери культури і мистецтв на 1999 – 2005 роки, яка є складовою частиною Національної програми інформатизації та розроблена у відповідності з Положенням про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1997 року № 1352. Прийняття цієї галузевої програми інформатизації, засвідчило глобальність державного підходу до модернізації розвитку культурної галузі та стало стимулом для динамізації розвитку сучасної бібліотеки шляхом впровадження нових інформаційних технологій.

Попри всі фінансові труднощі, станом на січень 1999 року локальні комп’ютерні мережі працювати у 24 державних, обласних та місцевих бібліотеках, загальна кількість, автоматизованих робочих місць яких становила біля 600, кількість бібліографічних записів електронних каталогів перевищувала 1 мільйон, шість бібліотек мали власні WЕB-сторінки в Іnternet.

Також треба зазначити, що підписаний у липні 2000 року Президентом України Указ “Про заходи щодо розвитку національної глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” націлив увагу на роль бібліотек, згадавши їх тричі. Зокрема, стосовно бібліотек йшлося про формування об’єктивної інформації у мережі Інтернет, про Україну та вдосконалення способів її подання для широкого загалу. З цією метою передбачається державна підтримка і створення можливостей задоволення на пільгових умовах потреб у цих послугах бібліотек.

Комплекс важливих питань, пов’язаних з розширенням інформаційних послуг сучасної бібліотеки, зокрема, в умовах впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій, обговорено на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Ресурси і послуги сучасної бібліотеки”, яка проходила на базі Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки (13 – 16 листопада 2001 року). Варто наголосити, що за останні роки більшість бібліотек радикально модернізували свою діяльність шляхом широкого впровадження в практику обслуговування користувачів сучасних інформаційних технологій. Процес інформатизації бібліотек характеризується позитивною динамікою. Так, станом на початок 2002 року вже у 33 бібліотеках створені локальні мережі, які охоплюють близько тисячі автоматизованих робочих місць. Майже половина обласних універсальних наукових бібліотек створили свої WEB-сайти, 20 % головних регіональних бібліотек підключені і користуються послугами Інтернет. Загальний обсяг електронних каталогів перевищує 2 мільйони записів. Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська обласні бібліотеки працюють над створенням порталів, що підніме авторитет бібліотек нашої держави. Наведені дані мають ілюстративний характер на підтвердження думки про початок закономірно обумовлених трансформаційних процесів оновлення бібліотеки. Тема інформатизації бібліотеки, а точніше питання практичного вирішення придбання комп’ютерів та програмного забезпечення, свідчить про активний пошук можливостей і використання різних джерел для становлення бібліотеки, як інформаційного центру, здатного забезпечувати сучасні потреби користувачів.

Значним здобутком на шляху оптимізації діяльності бібліотеки стало затвердження Програми збереження бібліотечних і архівних фондів та одержання із державного бюджету на її реалізацію понад 100 тисяч гривень. Виділення на першому етапі програми зазначених коштів надало можливість розгорнути широку роботу з виявлення у бібліотеках та архівах України рідкісних і цінних видань, здійснити закупки технічного обладнання і програмного забезпечення. У поточному році сума видатків держави на цю програму має збільшитися майже в п’ять разів.

Таким чином, можна зробити висновок про створення певної бази для подальшого розвитку бібліотечного інформаційного потенціалу, що є значним прогресом трансформації бібліотеки відповідно до сучасних потреб користувачів.


1 Дискусія (лат. Discussio, від discutio – розглядаю, досліджую) – 1) Публічне обговорення якогось спірного питання. 2) Переносно – спір, суперечка.

1 Кон’юнктура (лат. Conjunctura, від conjungo – з’єдную) – сукупність умов, стан речей, збіг обставин, що можуть впливати на хід і результат якоїсь справи або процесу.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.137.159 (0.004 с.)