Основи екологічного законодавства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основи екологічного законодавстваПлан лекції:

1. Конституція України – основа екологічного законодавства.

2. Спеціальні та спеціалізовані Закони екологічного законодавства.

3. Основні елементи регулювання екологічних стосунків.

 

Основи екологічного законодавства

У відповідності до ієрархії розглянемо основні закони, покладені в основу екологічного законодавства України:

1. Конституція України в ст.50 таким чином гарантує екологічну безпеку громадян України: ч.1. «...кожний має право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище або на відшкодування отриманого порушенням цього права збитку»; ч.2. «Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан навколишнього середовища, про якість продуктів харчування і предметів побутового використання, а також право на її розповсюдження. Така інформація ніким не може бути засекречена».

2. Основним Законом в області охорони навколишнього природного середовища є «Закон про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р), в який Верховна рада може вносити відповідні зміни і доповнення (наприклад, внесені в 1996 році і пізніше зміни і доповнення).

3. В області охорони навколишнього середовища діють декілька основоположних Законів і Кодексів направленої дії, орієнтованих на який-небудь конкретний об'єкт навколишнього природного середовища: воду, повітря, землю, відходи і інше. Такі цільові Закони і Кодекси називають спеціальними. Вони не можуть суперечити Основному Закону-Конституції, а більш деталізувати його дію в конкретних сферах. Закони, які розглядають спеціалізовані сфери діяльності, наприклад, проведення екологічної експертизи, називаються спеціалізованими.

Кодекси відрізняються від Законів тим, що мають ширший обхват якої-небудь галузі, регулюють всі стосунки більш глибоко і детальніше.

 

Основні закони, які регулюють екологічні правові стосунки

Нижче приведено, як приклад, декілька основних важливих законів і Кодексів України по охороні навколишнього природного середовища:

· «Закон про охорону атмосферного повітря»

· Закон «Про тваринний світ»

· Закон «Про природно-заповідний фонд України»

· Закон «Про екологічну експертизу»

· Закон «Про відходи»

Відзначимо також декілька основних Кодексів України:

· «Земельний кодекс України»

· «Водний кодекс України»

· Кодекс України «Про надра»

· «Лісовий кодекс України»

Правове регулювання екологічних стосунків включає окремі елементи, закріплені в законодавстві. Приведемо нижче ці елементи:

· Елементи екологічної системи (повітря, вода, земля і ін.)

· Структури регулюючих, контролюючих і відтворюючих органів (міністерств, відомств, державних інспекцій, лісництв і ін.)

· Круг екологічних користувачів і інших осіб, що впливають на екосистеми

· Регламентація прав екологічних користувачів (тобто встановлюються допустимі норми і нормативи: ГДК, ПДВ, ПДС і ін.)

Якщо є право, то існують і принципи, які розглядаються подалі.

Питання для самоконтролю:

1. Які законодавчі акти покладені в основу регулювання екологічних стосунків в Україні?

2. Які елементи включає правове регулювання екологічних стосунків?

3. Що передбачає ієрархічна структура законодавчих актів?

Література:

1. Правова охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. – Львів: "Світ", 1995.

2. Екологія і закон. Екологічне законодавство України у 2х кн. – К.: Юрінкомінтер, 1998.

3. Конституція України. Вісник Верховної Ради України.- 1996

 

ЛЕКЦІЯ 3.

Конституційні принципи екологічного законодавства і права

План лекції:

1. Конституційні принципи – основа екологічного законодавства.

2. Джерела екологічного права.

3. Класифікація джерел екологічного права.

4. Ієрархія джерел екологічного права.

Конституційні принципи

Принципи - це нормативні розпорядження, закріплені в Конституції, і тому вони мають найвищу юридичну силу. Існує 7 конституційних принципів:

1. Принцип народовладдя - єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює свою владу безпосередньо і через виборні органи державної влади. Ці органи влади при ухваленні екологічних рішень зобов'язані інформувати населення, виявляти думки громадян через референдум або інші форми безпосередньої демократії. У Україні діють такі інститути:

· громадська екологічна експертиза;

· громадські слухання;

· громадський екологічний контроль.

2. Принцип єдності - всі громадяни рівні перед судом, кожен має право на безпечне навколишнє середовище і на захист своїх прав в суді.

3. Принцип гуманізму. Включає дві сторони:

1) Неприпустимість такого використання природних об'єктів, яке завдало б шкоди здоров'ю людини.

2) Обов'язок кожного суб'єкта екологічно правових стосунків забезпечувати екологічну безпеку.

4. Принцип верховенства права. Включає три елементи:

1) Загальність - всі нормативні розпорядження обов'язкові для всіх.

2) Безумовність - неприпустимий відступ від законів під приводом будь-яких обставин, окрім встановлених в законі.

3) Єдність - одноманітне застосування всіх законів всіма громадянами на всій території України.

5. Принцип рівноправності форм власності - забезпечується захистом від незаконного втручання в господарську діяльність підприємств природо користувачів (можливість стягнення морального збитку і припинення монополізму).

6. Принцип єдності прав і обов'язків – тобто є право на здорове середовище і обов'язок її підтримувати.

7. Принцип гласності. Громадянин має право на вільне розповсюдження і отримання інформації про стан і ступінь забруднення навколишнього природного середовища, продуктів харчування і ін.

Джерела екологічного права

Джерела права - нормативно правові акти, що містять екологічні правові норми, які видаються компетентними органами.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.186.30 (0.013 с.)