Особлива частина екологічного права 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особлива частина екологічного праваПлан лекції:

1. Склад особливої частини екологічного права.

2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».

3. Спеціальні і спеціалізовані Закони України в сфері охорони природи.

Особлива частина екологічного права

Екологічне законодавство України має струнку систему і включає рамковий закон «Про охорону навколишнього природного середовища (НПС)» і декілька спеціальних та спеціалізованих законів, які регулюють правовідносини у сфері природокористування і захисту окремих компонентів навколишнього середовища (НС). Рамковий закон, який приведений у додатку А до цього тексту лекцій, визначає:

- екологічні права і обов'язки громадян ст. 9-12;

- повноваження рад в області охорони НС ст. 13-15;

- повноваження органів державного управління ст. 16-21;

- норми моніторингу;

- громадські норми екологічної експертизи»

- контроль і регулювання використання природних ресурсів;

- економічний механізм охорони НС;

- екологічна безпека надзвичайних ситуацій;

- відповідальність за порушення законодавства.

Рамковий закон закладає основні норми, які конкретизуються спеціальними законами. Такими законами є: Земельний кодекс України, Лісовий кодекс.

У спеціалізованих законах правовідносини, врегульовані в рамковому законі, конкретизуються з урахуванням специфіки даних компонентів. Крім того, в спеціалізованих законах встановлюються норми природокористування даним видом природних ресурсів і особливості охоронних заходів.

Окремі питання, загальні норми по яких приведені в рамковому законі, регулюються спеціалізованими законами України:

1. «Закон про екологічну експертизу»

2. «Закон про моніторинг НПС»

3. «Про відходи»

До спеціальних і спеціалізованих законів є велика кількість підзаконних актів, регулюючих, уточнюючих дію тієї або іншої статті закону. Наприклад: існує ухвала (постанова) кабінету Міністрів:

1. «Про затвердження порядку ведення державного водного кадастру»;

2. «Про затвердження порядку стягування плати за спеціальне використання прісних вод»;

3. «Про затвердження порядку визначення розмірів і меж водозахисних зон»;

4. «Про затвердження порядку користування землями водного фонду».

Додаткове уточнення норм закону і норм, встановлених в рамках закону по ухвалам (постановам) Кабінету Міністрів, здійснюється за допомогою інструкцій, які вносяться Міністерством охорони природи і природних ресурсів.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що включає особлива частина екологічного права?

2. Який Закон є головним або рамковим в сфері охорони довкілля і в екологічному праві України?

3. Приведіть декілька спеціальних і спеціалізованих Законів і Кодексів України в сфері екологічного законодавства і права..

Література:

1. Малишко М.І. Екологічне право України. Навч. посібн. – К.: Юридична Книга, 2001.

2. Малишко М.І. Основи екологічного права України. Навч. посібн. – К.: МАУП, 1999.

3. Правова охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. – Львів: "Світ", 1995

 

 

Додаток А

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону навколишнього природного середовища

Зміст документу

Про охорону навколишнього природного середовища. 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 5

Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища. 5

Стаття 2. Законодавство України про охорону навколишнього природного середовища. 5

Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища 5

Стаття 4. Право власності на природні ресурси. 6

Стаття 5. Об’єкти правової охорони навколишнього природного середовища 6

Стаття 6. Державні екологічні програми. 6

Стаття 7. Освіта і виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища. 7

Стаття 8. Наукові дослідження. 7

Розділ II ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН.. 7

Стаття 9. Екологічні права громадян України. 7

Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян. 8

Стаття 11. Захист прав громадян Україна у галузі охорони навколишнього природного середовища. 8

Стаття 12. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища. 9

Розділ III ПОВНОВАЖЕННЯ РАД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.. 9

Стаття 13. Компетенція Верховної Ради України у галузі охорони навколишнього природного середовища. 9

Стаття 14. Компетенція Верховної Автономної Республіки Крим. 9

Стаття 15. Повноваження місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища. 10

Розділ IV ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.. 11

Стаття 16. Управління в галузі охорони навколишнього природного середовища 11

Стаття 17. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі охорони навколишнього природного середовища. 11

Стаття 18. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища. 12

Стаття 19. Компетенція виконавчих і розпорядчих органів місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища. 13

Стаття 20. Компетенція спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. 14

Стаття 21. Повноваження громадських об’єднань у галузі охорони навколишнього природного середовища. 16

Розділ V СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ, ОБЛІК ТА ІНФОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.. 17

Стаття 22. Моніторинг навколишнього природного середовища. 17

Стаття 23. Кадастри природних ресурсів. 18

Стаття 24. Державний облік об’єктів, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища. 18

Стаття 25. Інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) 18

Стаття 25-1. Екологічне інформаційне забезпечення. 19

Розділ VI ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА.. 19

Стаття 26. Обов’язковість екологічної експертизи. 19

Стаття 27. Об’єкти екологічної експертизи. 19

Стаття 28. Державна екологічна експертиза. 20

Стаття 29. Обов’язковість виконання висновків державної екологічної експертизи 20

Стаття 30. Громадська екологічна експертиза. 20

Розділ VII СТАНДАРТИЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.. 21

Стаття 31. Завдання стандартизації і нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища. 21

Стаття 32. Екологічні стандарти. 21

Стаття 33. Екологічні нормативи. 21

Розділ VIII КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.. 22

Стаття 34. Завдання контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища. 22

Стаття 35. Державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища. 22

Стаття 36. Громадський контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища. 22

Стаття 37. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. 23

Розділ IX РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.. 23

Стаття 38. Загальне та спеціальне використання природних ресурсів. 23

Стаття 39. Природні ресурси загальнодержавного і місцевого значення. 23

Стаття 40. Додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів 24

Розділ X ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.. 24

Стаття 41. Економічні заходи забезпечення охорони навколишнього природного середовища. 24

Стаття 42. Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища. 25

Стаття 43. Збір за спеціальне використання природних ресурсів. 25

Стаття 44. Збір за забруднення навколишнього природного середовища. 25

Стаття 45. Збір за погіршення якості природних ресурсів. 26

Стаття 46. Розподіл зборів за використання природних ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища. 26

Стаття 47. Фонди охорони навколишнього природного середовища. 27

Стаття 48. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища 28

Стаття 49. Екологічне страхування та екологічний аудит. 29

Розділ XI ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ.. 29

Стаття 50. Екологічна безпека. 29

Стаття 51. Екологічні вимоги до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об’єктів 29

Стаття 52. Охорона навколишнього природного середовища при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших препаратів. 30

Стаття 53. Охорона навколишнього природного середовища від неконтрольованого та шкідливого біологічного впливу. 31

Стаття 54. Охорона навколишнього природного середовища від акустичного, електромагнітного, іонізуючого та іншого шкідливого впливу фізичних факторів та радіоактивного забруднення. 31

Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами. 32

Стаття 56. Екологічна безпека транспортних та інших пересувних засобів і установок 32

Стаття 57. Додержання вимог екологічної безпеки при проведенні наукових досліджень, впровадженні відкриттів, винаходів, застосуванні нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем. 32

Стаття 58. Вимоги екологічної безпеки щодо військових, оборонних об’єктів та військової діяльності 33

Стаття 59. Екологічні вимоги при розміщенні і розвитку населених пунктів. 33

Розділ XII ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ ТА ОБ’ЄКТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ 33

Стаття 60. Система природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні 33

Стаття 61. Природно-заповідний фонд України. 33

Стаття 62. Курортні і лікувально-оздоровчі зони. 34

Стаття 63. Рекреаційні зони. 34

Стаття 64. Охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу. 34

Розділ XIII НАДЗВИЧАЙНІ ЕКОЛОГІЧНІ СИТУАЦІЇ 35

Стаття 65. Зона надзвичайної екологічної ситуації 35

Стаття 66. Запобігання аваріям і ліквідація їх шкідливих екологічних наслідків 35

Розділ XIV ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.. 36

Стаття 67. Вирішення спорів у галузі охорони навколишнього природного середовища. 36

Розділ XV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.. 36

Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. 36

Стаття 69. Особливості застосування цивільної відповідальності 37

Стаття 70. Адміністративна та кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення і злочини. 38

Розділ XVI МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА.. 38

Стаття 71. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі охорони навколишнього природного середовища. 38

Стаття 72. Обов’язок іноземних юридичних осіб і громадян та осіб без громадянства щодо додержання законодавства України про охорону навколишнього природного середовища. 38

 

ЗАКОН УКРАЇНИПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 155; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.116.27 (0.028 с.)