Класифікація екологічних правовідносин 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація екологічних правовідносинЕкологічні правовідносини класифікують по видах екологічних суспільних стосунків:

1. Екологічні правовідносини, що складаються у сфері державного регулювання природокористування, діють в:

· сфері обліку природних ресурсів;

· сфері контролю за екологічним користуванням;

· сфері охорони державою режиму екологічного благополуччя;

· сфері дозвільної системи.

2. Екологічні правовідносини у сфері здійснення прав власності на природні ресурси включають:

· придбання природних об'єктів;

· припинення прав власності на природні об'єкти;

· оренда, концесія і інші форми передачі природних об'єктів в управління власністю.

3. Правовідносини у сфері прав на землю.

Екологічні правовідносини поділяються на:

а ) регулятивні - що складаються у сфері здійснення природно-охоронних заходів;

б) охоронні - зв'язані із застосуванням відповідальності за невиконання встановлених законів з охорони довкілля.

 

Об'єкти екологічних правовідносин

Об'єкти екологічних правовідносин це те, з приводу чого складаються дані правовідносини. Вони бувають двох видів:

1) природні об'єкти у вигляді їх елементів, цілісних об'єктів, природних комплексів і навколишнього середовища в цілому;

2) порядок експлуатації і охорони цих об'єктів.

Природні об'єкти характеризуються двома властивостями, що впливають на зміст правовідносин:

· природний характер походження;

· природні екологічні зв'язки, що викликають правовідносини і дії об'єктивних законів природи, що враховують механізм.

Можна виділити три типи природних об'єктів:

· об'єкти, які характеризуються однорідними властивостями, - земля, вода, фауна;

· природні об'єкти, як частина екологічної системи, відрізняються певним територіальним набором властивостей і якостей - ландшафти, курортні зони, заповідники;

· окремі природні об'єкти - ділянки землі, лісу, водоймища.

 

Суб'єкти екологічних правовідносин

Суб'єктом правовідносин є особа, чиї права, обов'язки, взаємини з іншими особами регулює дані правовідносини. Суб'єктами екологічних правовідносин є:

- народ;

- держава, як інструмент народу;

- територіальні громади - як інструмент громад, комунальні органи самоврядування;

- окремі групи громадян, інтереси яких виражаються організаціями, установами, підприємствами колективної форми власності, об'єднаннями громадян;

- громадяни.

 

Частини екологічного права

Загальна частина екологічного права розглядає питання, які регулюють правовідносини по будь-яких питаннях природокористування, вживаних у всіх галузях природокористування. Це такі питання, як право власності на природні об'єкти, право природокористування, розпорядливе право в природокористуванні, екологічно правова відповідальність.

У особливій частині екологічне право розглядає питання специфічні для того або іншого об'єкту екологічного права. Це перш за все кодекси і рамкові закони: Земельний кодекс, Лісовий кодекс.

Питання спеціальної частини екологічного права регулюють еколого-правові питання міжнародної співпраці, а також нові еколого-правові проблеми, що не сформувалися в правові стосунки, наприклад, екологію космосу.

 

Питання для самоконтролю:

1. Що таке правовідносини?

2. Наведіть сучасну класифікацію екологічних правовідносин.

3. Чим відрізняються с уб'єкти і об'єкти екологічних правовідносин?

4. З яких частин складається екологічне право?

Література:

1. Малишко М.І. Екологічне право України. Навч. посібн. – К.: Юридична Книга, 2001.

2. Малишко М.І. Основи екологічного права України. Навч. посібн. – К.: МАУП, 1999.

3. Правова охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів. – Львів: "Світ", 1995.

 


ЛЕКЦІЯ 5.

Право власності на природні об’єкти

 

План лекції:

1. Конституція про право власності на природні об'єкти і ресурси в Україні.

2. Поняття права власності і його ознаки.

3. Об'єкти і суб'єкти права власності на природні ресурси.

4. Доктрина права власності на природні ресурси в Україні.

Право власності на природні об ’єкти

Ст. 13 ч.1,2. Конституції України свідчить:

«Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться у межах території Україні, природні ресурси континентального шельфу є об’єктами право власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах, визначених цією Конституцією.

Кожній громадянин має право користуватися природними об’єктами право власності народу відповідно до закону.

Власність - стосунки між людьми з питання привласнення речей через ці речі.

Основні ознаки власності:

· наявність правового захисту з боку держави;

· наявність мінової ціни, тобто всяка власність може бути продана, обміняна на іншу власність, дарована;

· право спадкоємства;

· стягування державою плати за підтримку режиму захисту власності;

· право виняткового (ексклюзивного) користування об'єктом власності.

На відміну від інших об'єктів власності право власності на природні ресурси обмежене рядом специфічних вимог:

1. Обов'язкове дотримання екологічного законодавства.

2. Захист екологічних прав і екологічних інтересів інших осіб.

3. Обмеження права в соціальних цілях з урахуванням важливості природних ресурсів не тільки для власника, але і для інших осіб.

Структура будь-якого регулятивного право відношення включає три етапи:

· об'єкт правовідносин;

· суб'єкт правовідносин;

· зміст правовідносин.

Стосовно права власності на природні ресурси виділяють три види об'єктів:

1. Власне природний об'єкт.

2. Інтерес природокористування.

3. Загальнодержавна мета.

Об'єктами права власності на природні ресурси є окремі природні об'єкти, передбачені законом, і за умови, що природний об'єкт знаходиться у взаємовідносинах з навколишнім природним середовищем.

Суб'єктами права власності є держава, муніципальні органи влади, приватні особи, інші особи.

Зміст правовідносин власності на природні об'єкти полягає в трьох засадах, що надаються цим правом:

1. Право володіння.

2. Право використання.

3. Право розпорядження.

Право володіння припускає можливість обмеження доступу на об'єкт власності, можливості відчуження цієї власності.

Право використання припускає право виняткового використання, право встановлення режиму використання.

Право розпорядження має два основні етапи:

- категоризація природних об'єктів;

- розподіл і перерозподіл природних ресурсів.

У доктрині права власності на природні ресурси переважає природно-ресурсний, а не природно-захисний підхід. Це виражається в наступному:

1. Регулюються об'єкти корисні з економічної позиції.

2. Передбачаються заходи і стимули по знищенню частини екологічних систем шкідливих для суспільства.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке власність? Сформулюйте це поняття.

2. Які ознаки має право власності?

3. Який підхід переважає у праві власності на природні ресурси в Україні?

Література:

1. Малишко М.І. Екологічне право України. Навч. посібн. – К.: Юридична Книга, 2001.

2. Малишко М.І. Основи екологічного права України. Навч. посібн. – К.: МАУП, 1999.

 

ЛЕКЦІЯ 6.

Право природокористування

План лекції:

1. Право природокористування. Поняття і предмет.

2. Принципи природокористування.

3. Види права природокористування.

Право природокористування

В більшості випадків суб'єктом права власності на природні ресурси є держава. У багатьох випадках територіальні громади здійснюють право власності через органи місцевого самоврядування. Проте громадяни і їх об'єднання мають право користуватися природними ресурсами.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 886; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.28.132.102 (0.016 с.)