ТОП 10:

Поняття інформаційних технології та їх класифікаціїСтворення та функціонування інформаційних систем в управлінні тісно пов'язані з розвитком інформаційної технології – головною складовою частини автоматизованої інформаційної системи.

Інформаційна система за своїм складом нагадує підприємство з перероблення даних і виробництва вихідної інформації.

Як і в будь-якому процесі, в інформаційній системі наявна технологія перетворення даних у результативну інформацію.

Автоматизована інформаційна технологія (АІТ) – система організована для розв'язання задач управління, сукупність масивів даних і засобів реалізації операцій збору, реєстрації, передачі та громадження, пошуку, оброблення і захисту інформації на основі застосування програмного забезпечення, засобів обчислювальні техніки та зв'язку, а також засобів, за допомогою яких інформація пропонується клієнтам.

Сучасна інформаційна технологія орієнтована на застосуванні найширшого спектру технічних засобів електронно-обчислювальних машин і засобів комунікацій. На її основі створено та створюються обчислювальні системи й мережі різних конфігурацій не тільки для нагромадження, зберігання, перероблення інформації, але й максимального зближення термінальних улаштувань до робочого місця спеціаліста та для підтримки прийняття рішення керівника.

Основу нової інформаційної технології складають розподілено обчислювальна техніка, «дружнє» програмне забезпечення та сучасні засоби комунікацій. Принципова відміна нової інформаційної технології полягає не тільки в автоматизації процесів змін форми й розміщення інформації, а й у зміні її змісту.

І сьогодні можна говорити про забезпечувальні IT і функціональні IT.

Забезпечувальні IT – технології оброблення інформації, які використовуються як інструмент у різних предметних сферах для розв'язання різних задач.

Функціональні IT– це модифікація забезпечувальних IT, і якими реалізується, будь-яка з предметних технологій. Наприклад в арсеналі облікового процесу можуть перебувати як забезпечувальні технології (наприклад, текстові й табличні прогори), так і спеціальні функціональні технології (табличні процесори, СУБД, експертні системи, реалізуючі предметні технології).

Інформаційні технології можна класифікувати за рядом ознак:

§ за способом реалізації в АІС;

§ за ступенем охоплення задач управління;

§ за класом реалізуючих технологічних операцій;

§ за типом користувацького інтерфейсу;

§ за способом побудови мережі;

§ за обслуговуючими предметними сферами.

Одна з сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій – напрям технології «клієнт–сервер». Цей підхід реалізується в технології зв'язування та запровадження об'єктів (OLE), організації локальних мереж і мережевих операційних систем, у глобальних мережах типу Internet, в архітектурі систем керування базами даних, в архітектурі пакетів прикладних програм.

Архітектура системи керування базою даних (СКБД) типу „клієнт–сервер” передбачає розміщення клієнтської частини КБД на робочій станції, а серверної – на комп'ютері – сервері баз даних. Робоча станція надсилає на сервер запити на одержання інформації. Ці запити обробляються на сервері серверною часиною СКБД, а результати повертаються на робочу станцію. Така технологія продуктивна через мінімізацію обсягу інформації, яка передається мережею, краще забезпечує захист інформації від «санкціонованого доступу та цілісність даних.

Як серверна частина СКБД найчастіше вибирається потужна КБД класу Microsoft SQL Server, Oracle, Informix із розвиненими можливостями захисту даних, розвиненою мовою програмування, здатною працювати з розподіленою базою даних. Як клієнтська частина використовуються прикладні програми на FoxPro, Access або інших засобах, здатні звертатися до сервера із запитами через інтерфейс ODBC.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.003 с.)