ТОП 10:

Організація баз і банків даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз данихДля задоволення інформаційних потреб усіх користувачів в ІС існує банк даних (БнД).

До складу БнД входять такі складові: сукупність технічного та програмного забезпечення, база даних, СУБД, словник даних, адміністратор БД. Головні складові банку даних – база даних і програмний продукт, який називається системою управління базою даних (СУБД).

Система управління базами даних (СУБД) – це програмні засоби, за допомогою яких можна створювати бази даних, поповнювати їх та працювати з ними.

Банк даних (БнД) – це автоматизована система, сукупність інформаційних, програмних, технічних засобів і персоналу, що забезпечує зберігання, нагромадження, оновлення, пошук і видачу даних.

База даних (БД) – це спеціальним чином організоване зберігання інформаційних ресурсів у вигляді інтегрованої сукупності файлів, що забезпечує зручну взаємодію між ними та швидкий доступ до даних.

В основу організації БД покладено принцип єдності, тобто БД повинна бути єдиною. На всіх етапах життєвого циклу БД складається з двох компонентів: структури та даних. На різних рівнях опису БД її структура зображується:

§ на інфологічному рівні (сутність – зв'язок);

§ на датологічному рівні вона може бути однією з моделей даних – ієрархічною, мережевою, реляційною, об'єктно-орієнтованою, об'єктно-реляційною, багатовимірною, змішаною;

§ на фізичному рівні (структура файлів даних і допоміжних файлів).

Більшість баз даних мають табличну структуру.

Файли даних також складаються зі структури та даних. Структура охоплює такі компоненти: ім'я поля, тип поля, довжина поля. Дані – це компонент БД, над яким виконуються в ІС дії.

Використання принципів бази та банку даних передбачає організацію зберігання інформації у вигляді БД, де всі дані зібрані в єдиному інтегрованому середовищі, і до інформації як важливого ресурсу забезпечено широкий доступ користувачів. Така організація даних усуває цілий ряд проблем:

§ відпадає потреба в кожній прикладній програмі детально вирішувати питання організації файлів;

§ усуває багаторазове введення й дублювання одних і тих самих даних;

§ не виникає проблеми зміни прикладних програм у зв'язку з заміною фізичних пристроїв або зміни структури даних;

§ підвищує рівень надійності та захищеності інформації;

§ зменшує надлишок даних.

Технологія баз і банків – провідний напрям організації внутрішньо-машинного інформаційного забезпечення. Розвиток технологій баз і банків даних визначається рядом чинників: ростом інформаційних потреб користувачів, вимогами ефективного доступу до інформації, появою видів масової пам'яті, збільшенням об'ємів, новими засобами та можливостями в галузі комунікації.

База даних – це динамічний об'єкт, який змінює значення зі зміною стану предметної сфери, яка відображається (зовнішніх умов стосовно бази).

Словник метаданих сам по собі є БД і містить інформацію про саму БД, є інструментом адміністратора БД і БнД та відіграє особливу роль. Адміністратор БД (АБД) – особа або група осіб, які відповідають за загальне керування БД. Важливе завдання адміністратора БД – захист даних від злому, несанкціонованого та некомпетентного доступу.

Для виконання функції адміністратора в СУБД передбачає різні службові програми. Адміністрування БД передбачає виконання функцій для забезпечення надійної та ефективної роботи бази даних, задоволення інформаційних потреб користувача, відображення в БД динаміки предметної сфери.

До обов'язків адміністратора БД належать: визначення інформаційного змісту БД, структури зберігання та стратегії доступу, взаємодія з користувачами, визначення контролю повноважень процедур перевірки вірогідності даних, а також стратегії керування ефективністю БД.

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняття інформаційного забезпечення ІС.

2. Визначте структуру інформаційного забезпечення ІС.

3. Організація інформаційної бази. Що таке машинна інформаційна база?

4. Що містить вхідна та вихідна інформація?

5. За якими ознаками класифікуються документи?

6. Яку інформацію охоплюють нормативно-довідкові документи?

7. Технологія застосування електронного документообігу.

8. Що таке уніфікація та стандартизація документів?

9. Автоматизовані банки даних (БнД), їх особливості.

10. Інформаційні бази даних (БД), їх особливості.

11. Бази знань. їх призначення.

12. Система управління базами даних (СУБД). Напрями застосування професійних СУБД.

13. Адміністратор БД (АБД). Функції адміністратора в СУБД.

28.11.12 КМБ-91 п. 3.3-3.5. дом. завд + тести по 4 до теми

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.004 с.)