ТОП 10:

Оплата праці — це заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, який за трудовими угодами власник або уповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним роботу чи надані послуги.Заробітну плату регулюють форми та системи оплати праці. На підприємствах в основному використовують дві форми оплати праці: погодинну та відрядну. Погодинна форма оплати передбачає заробіток працівника залежно від відпрацьованого часу. Ця форма передбачає дві системи: просту погодинну та погодинно-преміальну оплату праці. Відрядна форма оплати обумовлює те, що заробітна плата робітників залежить від кількості виконаної роботи й розміру розцінки. Вона використовується в оплаті тим робітникам, праця яких підлягає нормуванню, і передбачає такі системи: пряму, преміальну, прогресивну, акордну.

Керівник підприємства визначає форми та системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок. А держава регулює оплату праці через установлення мінімальної заробітної плати (законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) 914 грн.

Оплата праці поділяється на основну та додаткову заробітну плату, інші стимулюючі та компенсаційні виплати, що утворюють фонд оплати праці.

Облік використання робочого часу, а також контроль за станом трудової дисципліни на підприємствах забезпечує табельний облік, сутність якого полягає в щоденній реєстрації явок працівників на роботу, залишення роботи, усіх випадків запізнень та неявок на роботу, а також часу простоїв і роботи понад норму.

Відділ кадрів, приймаючи на роботу працівника, надає табельний номер та відкриває особисту картку, а в трудовій книжці робиться позначка про його зарахування на підставі наказу керівника підприємства. В особистій картці зазначаються анкетні дані про працівника та всі зміни, що відбуваються в його роботі. Бухгалтерія теж відкриває особисту картку кожному працівникові.

Узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги тощо), а також розрахунки за не одержану в установлений термін суму з оплати праці, ведуться на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» (табл. 13).

Таблиця 13

СТРУКТУРА РАХУНКА 66 «РОЗРАХУНКИ З ОПЛАТИ ПРАЦІ»

Номер рахунка Назва рахунка Код субрахунку Назва субрахунку
Розрахунки з оплати праці
    Розрахунки за заробітною платою
    Розрахунки з депонентами
    Розрахунки за іншими виплатами

Аналітичний облік розрахунків із персоналом ведеться за кожним працівником, видом виплат і утримань.

Рахунок 66 «Розрахунки і оплати праці»  
за дебетом із кредитом рахунків за кредитом із дебетом рахунків  
24 «Брак у виробництві» 15 «Капітальні інвестиції»  
30 «Каса» 23 «Виробництво»  
31 «Рахунки в банках» 24 «Брак у виробництві»  
33 «Інші кошти» 30 «Каса»  
37 «Розрахунки з різними дебіторами» 31 «Рахунки в банках»  
41 «Пайовий капітал» 39 «Витрати майбутніх періодів»  
46 «Неоплачений капітал» 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»  
64 «Розрахунки за податками й платежами»  
48 «Цільове фінансування та цільові  
65 «Розрахунки за страхуванням» надходження»  
66 «Розрахунки з оплати праці» 65 «Розрахунки за страхуванням»  
68 «Розрахунки за іншими операціями» 66 «Розрахунки з оплати праці»  
70 «Доходи від реалізації» 81 «Витрати на оплату праці»  
71 «Інший операційний дохід» 85 «Інші затрати»  
91 «Загальновиробничі витрати»  
92 «Адміністративні витрати»  
93 «Витрати на збут»  
94 «Інші витрати операційної діяльності»  
97 «Інші витрати»  
99 «Надзвичайні витрати»  

Облік праці та її оплати має відповідати таким нормативним документам, як: Кодекс законів про працю; Закони України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про збір на обов'язкове соціальне страхування»; Положення про порядок укладання контрактів під час оформлення (найму) на роботу працівників; Порядок нарахування середньої заробітної плати; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» та інші.

Задачі автоматизованого обліку праці та її оплати взаємодіють із такими задачами інших ділянок обліку на підприємстві:

§ виплати заробітної плати через касу та перерахування через розрахунковий рахунок; нарахування заробітної плати за кореспондуючими рахунками; нарахування страхових внесків; утримання із заробітної плати; резерв майбутніх витрат (облік фінансово-розрахункових операцій);

§ нарахування заробітної плати за кореспондуючими рахунками; нарахування страхових внесків (облік витрат на виробництво);

§ нарахування заробітної плати за кореспондуючими рахунками; нарахування страхових внесків; утримання із заробітної плати; резерв майбутніх витрат; дані про використання фондів (зведений облік та складання звітності).Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.003 с.)