ТОП 10:

Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації засобами універсального програмного продуктуРозглянемо реалізацію автоматизованого складського обліку на прикладі програмного продукту «X-DOOR» фірми «SoftTAXI». Модуль «Складський облік» рекомендується для застосування на підприємствах із великою номенклатурою виробів, що реалізуються, і вимагають кількісного обліку та формування звітних документів, що характеризують рух товарів для відображення його в бухгалтерському обліку.

«Складський облік» призначено для:

§ організованого зберігання інформації про товари та послуги;

§ ведення окремого обліку руху товарів по точках реалізації або підрозділах, використовуючи принцип багатоскладського обліку;

§ ведення розрізненого обліку реалізації товарів за готівковий та безготівковий розрахунок, використовуючи як балансові рахунки бухгалтерського обліку, так і позабалансові рахунки.

«Складський облік» дає можливість:

§ вести багатоскладський облік товарів і матеріалів;

§ формувати багаторівневу структуру складу (група / вид / тип / товар);

§ створювати внутрішній класифікатор товарів;

§ зберігати й оперативно відстежувати інформацію про всі партії товарів, що надійшли, з урахуванням терміну реалізації;

§ зберігати по кожному товару норму запасу та формувати на її основі дані про фактичний залишок звіт про умовний дефіцит;

§ прискорити та спростити процедуру відображення приходу і витрат товарів у картці, використовуючи шаблон уведення;

§ формування комплекту звітних документів, що всебічно характеризують рух товарно-матеріальних цінностей;

§ автоматизувати міжскладські переміщення;

§ в автоматичному режимі виконувати відвантаження товарів зі складу за виписаними за період накладними;

§ позначити операцію приходу та відвантаження товару зі складу;

§ здійснювати вибракування товару з можливістю наступної реалізації за спеціальною ціною браку;

§ автоматично формувати відпускні ціни на товари з веденням журналу призначення цін;

§ автоматично виконувати резервування та розрезервування товарів, виписаних за рахунками.

Модуль «Складський облік» формує та друкує такі звітні документи:

o зведену відомість;

o товарний звіт;

o інвентаризований опис товароматеріальних цінностей;

o умовний дефіцит;

o відомість витрат товарів;

o картку витрат за покупцями;

o картку витрат за постачальниками;

o акти затвердження цін і переоцінювання;

o відомість товару з підсумковим терміном реалізації;

o оборотну відомість по постачальниках за обліковими та відпускними цінами;

o відомість залишків;

o відомість надходження товарів;

o прибутково-витратну відомість;

o картку приходу по постачальниках;

o акт браку;

o прейскурант.

Фірма «SoftTAXI» пропонує також модуль «Відпуск товару», який доцільно поєднувати з модулем «Складський облік».

Модуль «Відпуск товару» призначено для автоматизації робочого місця менеджера та виконання робіт, пов'язаних із формуванням рахунків і витратних накладних із використанням різних видів відпускних цін, зі створенням прайс-листів на товари та послуги.

Він дає можливість:

§ вести та використовувати в роботі окремо облік оплачених і неоплачених рахунків;

§ вести й використовувати в роботі окремий облік відвантажених і невідвантажених накладних;

§ формувати відпускні ціни як довільно, так і у вигляді націнки або скидки від будь-якої випускної ціни;

§ зберігати й використовувати дані про партнерів;

§ використовувати, формуючи рахунки й витратні накладні, реквізити кількох банків (розрахункових рахунків);

§ використовувати пульти швидкого пошуку за фрагментом найменування партнера чи товару;

§ зберігати створені документи в архівах, формувати чисті бланки рахунків і витратних накладних із заповненими реквізитами підприємства;

§ визначити приналежність товару до податкової групи тощо.

«Відпуск товару» дає можливість формувати й друкувати такі документи:

§ прайс-лист на товари та послуги, а також інформацію про найменування товару, його ціну з ПДВ або без нього;

§ рахунки на сплату, підготовлені на основі прайс-листів, раніше виписаних рахунків або довільної інформації;

§ перелік рахунків і витратних накладних за будь-який період по одному або всіх партнерах;

§ перелік документів, за якими зарезервовано товар.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення готовій, реалізованій, товарній продукції.

2. Розкрийте особливості організації та ведення інформаційної бази з обліку готової продукції та її реалізації.

3. Характеристика автоматизованого обліку готової продукції на складі.

4. Особливості автоматизованого обліку готової відвантаженої та реалізованої продукції в бухгалтери.

5. Взаємозв'язок комплексу задач з обліком готової продукції та її реалізації з іншими ділянками обліку та підсистемами управлінської інформаційної системи підприємства.

6. Розкрийте особливості обліку готової продукції та її реалізації в «X-DOOR».

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.75.196 (0.005 с.)