ТОП 10:

Автоматизація розв'язання задачі «Облік основних засобів та необоротних матеріальних активів» із використанням програмного продукту «Галактика»Програмний продукт «Галактика» розробила корпорація «ГАЛАКТИКА», фінансово-економічне призначення та системи управління. Функціональна структура системи «Галактика» охоплює:

§ контур адміністративного управління;

§ контур оперативного управління;

§ контур управління виробництвом;

§ контур бухгалтерського обліку.

Систему побудовано за модульним принципом, що допускає залежно від виробничо-економічної ситуації ізольовану експлуатацію окремих модулів, а також використання їх довільних комбінацій.

Функціональну структуру системи «Галактика» зображено на рис. 20.

Рис. 20. Функціональна структура системи «ГАЛАКТИКА»

Автоматизоване розв'язання задач обліку основних засобів передбачає:

§ документування операцій руху основних засобів;

§ організацію поточного обліку наявності та руху основних засобів та складання звітності;

§ розрахунок амортизації та зносу основних засобів;

§ організацію поточного обліку амортизаційних відрахувань та зносу основних засобів, складання звітності;

§ документування операцій із ремонту основних засобів;

§ організацію поточного обліку ремонту основних засобів, складання звітності.

Розглянемо особливості автоматизованого обліку основних засобів та необоротних матеріальних активів.

Вихідні звіти, що формуються в результаті розв'язання задач:

§ інвентарний опис за МВО за звітний період;

§ інвентарний опис за МВО на вказану дату;

§ інвентарний опис за МВО по підрозділах;

§ відомість зносу за МВО;

§ відомість зношування за видами ОЗ (за всіма об'єктами; за об'єктами, що прибули в поточному році; за об'єктами, що вибули в поточному році; за проміжок);

§ відомість зношування за підрозділами;

§ відомість зношування за підрозділами у розрізі видів ОЗ;

§ відомість наявності дорогоцінних металів;

§ інвентаризаційний опис дорогоцінних металів;

§ звіт повного зношування;

§ зведений звіт зношування за підрозділами;

§ зведений звіт зношування за групами і видами ОЗ;

§ рух ОЗ за видами ОЗ;

§ рух ОЗ за МВО;

§ рух ОЗ по підрозділах; '

§ відомість переоцінювання за видами ОЗ;

§ відомість переоцінювання за групами ОЗ;

§ відомість переоцінювання за підрозділами;

§ картка обліку руху ОЗ за групою ОЗ;

§ картка обліку руху за видом ОЗ;

§ картка обліку руху за МВО;

§ картка обліку руху за підрозділом;

§ статистичний звіт за формою 11, який охоплює:

o наявність і рух ОЗ;

o наявність ОЗ на кінець року;

o амортизацію ОЗ;

o інші не фінансові активи.

Схему автоматизованого обліку ОЗ на основі модулів контуру бухгалтерського обліку системи «Галактика» зображено на рис. 21.

Рис. 21. Схема автоматизованого обліку ОЗ на основі модулів контуру бухгалтерського обліку системи «Галактика»

Зв'язок модуля Основні засоби з іншими компонентами системи «Галактика» можна представити такою схемою:

Рис. 22. Зв'язок модуля ОЗ з іншими модулями

Налагоджування типових господарських операцій, що відображають зношуваність і рух ОЗ, може проводитися як у модулі Господарські операції, так і в модулі Основні засоби.

Результати їх виконання доступні для перегляду (корекції) в модулі Господарські операції.

Зв'язок із модулем Матеріальні цінності здійснюється за допомогою функції модуля Документи → Накладна склад → ОС.

Наявні матеріальні цінності можна перевести в основні засоби. Рухомий склад у модулі Автотранспорт може формуватися вибором із картотеки ОЗ, створеної в модулі Основні засоби.

Результати роботи з модулем Основні засобиконтролюються за допомогою модулів Баланс і Банк.

Контрольні питання

1. Основні задачі обліку основних засобів.

2. Особливості автоматизованого обліку основних засобів.

3. Особливості автоматизованого обліку необоротних матеріальних активів.

4. Вихідні звіти, що формуються в результаті розв'язання задач з обліку основних засобів.

5. Вихідні звіти, що формуються в результаті розв'язання задач із необоротних матеріальних активів.

6. Дайте визначення основних засобів, нематеріальних активів та назвіть особливості їх класифікації, як вони впливають на автоматизоване оброблення.

7. Назвіть, які рахунки з плану рахунків забезпечуватимуть на прикладі програмного комплексу, розкрийте особливості ведення синтетичного та аналітичного обліку.

8. Охарактеризуйте нормативно-довідкову інформацію з обліку основних засобів та НМА, назвіть особливості формування довідників.

9. Охарактеризуйте особливості формування електронних первинних документів, що описують господарські операції наявності та руху основних засобів.

10. Назвіть особливості коригування облікових даних.

11. Розкрийте особливості ведення електронної картотеки основних засобів.

12. Охарактеризуйте основні форми вихідної інформації, періодичність формування та назвіть її користувачів.

13. Охарактеризуйте інформаційні потоки з обліку основних засобів.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.216.157 (0.006 с.)