ТОП 10:

Методичні рекомендації до виконання завдань 20-22До основних заходів санаційної реструктуризації відносять заходи щодо зниження витрат та підвищення якості. Важливу роль при цьому відіграє вибір типу розміщення виробничих потужностей, що, у свою чергу, впливає на витрати, пов’язані з запасами, та на час обробки, і, як результат, збільшення операційного прибутку. Для підвищення продуктивності доцільно використовувати теорію обмежень та систему “якраз вчасно”.

Показником, що характеризує ефективність виробничих процесів підприємства, є ефективність виробничого циклу (МСЕ) – співвідношення продуктивного (технологічного)часу до загальної тривалості виробничого циклу.

Коефіцієнт продуктивності – це відношення продуктивного маржинального доходу до одиниці обмежувального чинника.

 

 

Завдання 23 Необхідно визначити, до якої черговості відносять вимоги кредиторів, зазначені у таблиці 2.26, та підрахувати розмір вимог кредиторів кожної черговості, який буде задоволено, виходячи з того, що майно підприємства-боржника продано на суму 2000000 грн.

Таблиця 2.26 – Кредиторська заборгованість, грн

 

Показник Усього
1 Заборгованість перед пенсійним фондом (конкурсні кредитори)
2 Заборгованість перед податковою інспекцією (конкурсні кредитори)
3 Заборгованість перед ФСС від нещасного випадку на виробництві (конкурсні кредитори)
4 Заборгованість перед центром зайнятості (конкурсні кредитори)
5 Заборгованість перед ФСС з тимчасової втрати працездатності (конкурсні кредитори)
6 Заборгованість перед “Укртрансгаз” (конкурсні кредитори)
7 Заборгованість перед ВАТ “Інженерна компанія” (конкурсні кредитори)
8 Заборгованість перед “Деметра” (конкурсні кредитори)
9 Заборгованість перед “Сумигаз” (конкурсні кредитори)
10 Заборгованість перед “Укртелеком” (конкурсні кредитори)
11 Заборгованість перед “Сумиобленерго” (конкурсні кредитори)
12 Заборгованість із заробітної плати за 3 місяці, які передують провадженню у справі про банкрутство
13 Заборгованість перед керуючим санацією
14 Санаційні витрати
15 Оцінка майна
16 Заборгованість перед пенсійним фондом (поточна заборгованість)
17 Заборгованість перед податковою інспекцією (поточна заборгованість)
18 Заборгованість перед ФСС від нещасного випадку на виробництві (поточна заборгованість)
19 Заборгованість перед центром зайнятості (поточна заборгованість)
20 Заборгованість перед ФСС з тимчасової втратт працездатності (поточна заборгованість)
21 Заборгованість перед “Аквасервіс” (поточна заборгованість)
22 Заборгованість перед управлінням юстиції (поточна заборгованість)

Завдання 2410.12.2001 року до господарського суду надійшла заява від ВАТ “АТП” про порушення справи про банкрутство. Заява наведена нижче.

Господарський суд Сумської області, м. Суми, вул. Кірова 122

БОРЖНИК: ВАТ “АТП”, Сумська область, м. Суми, вул. Білопільська, 22 поточний рахунок № 000425409 в А-му відділенні АК ПІБ

М. Суми, МФО 304386. Код 031115962.

Заява

про порушення справи про банкрутство ВАТ “АТП”

Відповідно до п.5 ст.7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його боржником” у тому разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів приведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами. Боржник зобов’язаний звернутися до Господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

Станом на 1 листопада 2001 року ВАТ “АТП” має таку заборгованість:

 

Заборгованість з виплати заробітної плати та прирівняних до неї зобов’язань, грн   276701,40
Заборгованість за податками та зборами, грн 556600,0
Сума вимог кредиторів за грошовими зобов’язаннями у розмірі, який не заперечується, грн   13821,34
Усього 847122,74

Господарська діяльність підприємства зараз практично не здійснюється.

Наявного у ВАТ”АТП” майна, враховуючи його стан та можливу вартість реалізації, недостатньо для задоволення зазначених вимог.

Враховуючи ситуацію, що склалася, 19 листопада 2001 року правлінням ВАТ”АТП” було прийнято рішення звернутися до Господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство.

Загальними зборами працівників ВАТ “АТП” було обрано представником працівників для участі в процесі Нурієва Р.В.

Враховуючи викладене, керуючись ст.7 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його боржником”,

Прошу:

1 Порушити справу про банкрутство ВАТ “АТП”.

2 Призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Яреська Володимира Богдановича.

Додатки:

1 Копія довідки облстатистичного управління про внесення

підприємства до Держреєстру.

2 Протокол засідання правління ВАТ “АТП”.

3 Баланс ВАТ”АТП” станом на 1.11.2001 року.

4 Перелік кредиторів з безспірними вимогами.

5 Відомості про наявність майна підприємства.

6 Перелік дебіторської заборгованості.

7 План санації підприємства.

8 Документ про сплату держмита.

9 Документ про сплату судово-інформаційних витрат.

Голова правління ВАТ”АТП”

 

12.12.2001 року Господарський судом було порушено справу про банкрутство підприємства та прийнято рішення про проведення експертизи господарської діяльності підприємства у вигляді аудиту. Аудитор надав висновок , у якому було зазначено таке:

1. У грудні 2000 року службові особи підприємства на позачергових зборах ВАТ “АТП” прийняли рішення про передачу активів (основних засобів) підприємства як внесок до статутного капіталу створеного підприємства з обмеженою відповідальністю “АВТО” всього на суму 245,5 тис.грн, маючи податкову заборгованість перед бюджетом у сумі 275 тис.грн. При цьому директор ТОВ “АВТО” був керівником ВАТ “АТП”, а в травні 2001 року згідно з постановою загальних зборів акціонерів ВАТ”АТП” підприємство виведено із засновників ТОВ ”АВТО”, при цьому основні засоби, які були внесені до статутного капіталу створеного підприємства, не були повернуті ВАТ ”АТП”.

2. Для проведення аналізу фінансової діяльності ВАТ “АТП” було перевірено період 2000 року. За зазначений період підприємство у декларації про прибуток відобразило валові доходи у сумі

514,4 тис.грн, валові витрати у сумі 611,3 тис.грн, тоді як сума валових витрат становила 535,9 тис.грн. Амортизаційні відрахування становили за цей період 188 тис.грн. Також встановлено, що у грудні 2000 року передані основні засоби на суму 245,5 тис.грн, як внесок до статутного капіталу ТОВ “АВТО” не віднесені до складу валового доходу.

3. Оборотні активи та витрати майбутніх періодів у балансі за 2000 рік становлять 994,4 тис.грн, поточні зобов’язання –

795,0 тис.грн.

Виходячи з наведених даних, необхідно зазначити, яке рішення буде прийнято Господарським судом щодо ВАТ “АТП” після наданого висновку аудитора?

 

Завдання 25Використовуючи дані таблиці 2.26, складіть проект мирової угоди.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.006 с.)