ТОП 10:

Методичні рекомендації до виконання завдань 8-13Кожна витрата повинна бути розподілена на кінцевий продукт напряму відповідно до індивідуального фактора розподілу.

Гнучкий бюджет за формою збігається зі звичайним бюджетом, але складається в декількох варіантах за різними обсягами виробництва.

Завдання 14 Підприємство виготовляє два види продукції А і В, про які є така планова інформація.

 

Таблиця 2.15- Вихідні дані

 

Показник А В
Обсяг виробництва, од.
Ціна за одиницю, грн
Основні витрати на виробництво одиниці продукції, грн
Час обробки, машино-годин

 

Виробничі накладні витрати заплановані загальною сумою

900000 грн, у тому числі за такими видами діяльності:

 

Організація виробництва 52000 грн.
Налагодження устаткування 130000 грн.
Машинна обробка 687000 грн.
Пакувальні операції 31000 грн.

 

Для кожної сукупності виробничих накладних витрат були визначені відповідні фактори витрат:

 

Організація виробництва Час роботи персоналу, пов’язаний з організацією виробництва, годин.
Налагодження устаткування Кількість налагоджень.
Машинна обробка Кількість машино-годин.
Пакувальні операції Кількість замовлень на пакування.

 

Розподіл діяльності між виробами наведено у таблиці 2.16.

 

Таблиця 2.16 - Розподіл діяльності між виробами

 

Фактор витрат Споживання діяльності виробами
А В разом
Час роботи персоналу, пов’язаний із організацією виробництва, годин
Кількість налагоджень
Кількість машино-годин
Кількість замовлень на пакування

 

Необхідно:

- визначити суму розподілу для кожного пулу виробничих накладних витрат;

- розподілити виробничі накладні витрати між виробами на базі машино-годин та АВС-аналізу;

- порівняти суму розподілених витрат, собівартості продукції та її прибутковості за різних методів розподілу.

Завдання 15 Підприємство виготовляє два види продукції, про які є така інформація (табл. 2.17).

 

Таблиця 2.17 – Вихідні дані

Виріб Обсяг виробництва, од. Годин праці, год Прямі витрати на оплату праці, грн Кількість переміщень Кількість компонентів матеріалів Кількість змін у дизайні Кількість переналагоджень устаткування
Разом  

 

Виробничі накладні витрати включають, грн:

Переміщення
Зберігання компонентів (деталей)
Зміни у дизайні
Переналагодження устаткування
Разом

 

Прямі матеріальні витрати одиниці продукції такі:

продукція 1 – 1250 грн; продукція 2 – 1350 грн.

Необхідно визначити собівартість одиниці кожного виду продукції, використовуючи розподіл виробничих накладних витрат на базі годин праці та АВС-аналізу. Зробити висновки про собівартість та прибутковість за різних методів розподілу.

Завдання 16 Наведена нижче інформація стосується фірми, яка здійснює рекламу своїх товарів поштою. Замовлення клієнтів приймаються або безкоштовно по телефону, або за поштовими зверненнями. Фірма робить розсилку рекламних каталогів і рекламних листків, а також практикує повернення грошей клієнтам, якщо останні незадоволені якістю товарів. При цьому клієнти повинні оплатити витрати щодо зворотної доставки товарів. Витрати фірми на маркетинг, дистрибуцію, збут і управління доволі високі, що спонукало керівництво вивчити структуру замовлень клієнтів за минулий рік і встановити чотири типи клієнтів (табл. 2.18).

 

Таблиця 2.18 – Аналіз замовлень клієнтів за минулий рік

 

Показник Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4
Мінімальна сума замовлень, грн
Кількість повернених товарів -
Вартість повернених товарів, грн -
Кількість замовлень за рік
Кількість замовлень телефоном - -
Час, витрачений на розміщення замовлення телефоном, год 0,25 - -
Кількість нічних доставок - -
Кількість звичайних доставок - -

 

Ціни встановлюються таким чином, що собівартість проданих товарів повинна становити75% від ціни реалізації. Клієнти оплачують фактичні витрати з відвантаження. Однак ціни доставки потребують додаткової обробки. Фірма розробила такі ставки розподілу накладних витрат за видами своєї діяльності (табл. 2.19).

 

Таблиця 2.19 – Ставки розподілу накладних витрат за видами діяльності

Вид діяльності Ставки на базі фактора витрат діяльності
Обробка поштових замовлень 5 грн за замовлення
Обробка телефонних замовлень 80 грн за год.
Обробка повернення товарів 5 грн за повернення
Обробка замовлень на нічну доставку 4 грн за замовлення
Забезпечення взаємовідносин із клієнтами 50 грн за год

 

Необхідно визначити річний прибуток, пов’язаний із кожним із чотирьох типів клієнтів, та дати поради фірмі щодо управління взаємовідносинами з клієнтами.

 

Завдання 17 Який виробничий план Ви можете запропонувати підприємству, при якому буде максимальним прибуток, якщо підприємство виготовляє таку продукцію (табл. 2.20)

 

Таблиця 2.20 – Вихідні дані

 

Показник Кепки Панами
Прямі матеріальні витрати, ум.од./ одиницю продукції
Прямі трудові витрати, 3 ум.од. за годину
Перемінні накладні витрати

 

Ціна реалізації однієї кепки 14 ум.од., однієї панами - 11 ум.од. Прямі матеріальні витрати обмежені 1000 годинами. Очікуваний попит становитиме: кепок – 3000 од., панам – 5000 од.

Постійні витрати – 2000 ум.од. за місяць. Початкові запаси готової продукції та незавершеного виробництва відсутні.

 

Завдання 18 Яку із двох технологій виробництва Ви запропонуєте, виходячи з наведеної інформації (не враховуючи податки)

Варіант 1

Підприємство придбає деталі, здійснить зборку готової продукції та реалізує цю продукцію. При цьому витрати становитимуть:

- постійні - 80000 ум.од за рік;

- переміні - 34 ум.од. за одиницю продукції.

Баланс підприємства за цим варіантом (укрупнено):

необоротні активи 150000 ум.од.;

оборотні активи 50000 ум.од.;

акціонерний капітал 200000 ум.од.

Варіант 2

Підприємство придбає додаткове обладнання, яке дозволить виготовляти деякі деталі власними силами. При цьому витрати становитимуть:

- постійні 185000 ум.од за рік;

- переміні 20 ум.од. на одиницю продукції.

Баланс підприємства за цим варіантом (укрупнено):

необоротні активи 250000 ум.од.;

оборотні активи 50000 ум.од.;

10% облігації (100000) ум.од.;

акціонерний капітал 200000 ум.од.

Відсотки за облігаціями в цьому варіанті віднесені до постійних витрат.

Максимально можлива виробнича потужність за обома варіантами - 10000 од./год. Ціна реалізації – 50 ум.од. за одиницю продукції.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.006 с.)