ТОП 10:

Методичні рекомендації до виконання завдання 4,5Відхилення за матеріалами. Два основних фактори впливають на відхилення за витратами матеріалів у виробництві продукції: ціна матеріалів та їх кількість, спожита у виробництві. Відхилення за цінами визначаються за формулою

(НЦ - ФЦ) х КЗМ, (2.12)

де НЦ – нормативна ціна; ФЦ – фактична ціна; КЗМ – кількість закуповуваного матеріалу.

Можливі причини відхилень: зміна цін на ринку; закупівлі матеріалів за низькими цінами, але неякісне, що викликає погіршення якості продукції чи збільшення відходів; погане управління запасами і т.д.

Відхилення від норм використання матеріалів у виробництві визначаються за формулою

(НК – ФК) х НЦ, (2.13)

де НК – нормативні витрати на фактичний випуск продукції; ФК – фактична кількість використаного матеріалу.

Можливі причини відхилень: заміна одного виду сировини іншим; зміна умов комплектації продукції; порушення технології виробництва і т.д.

Особливе місце в аналізі відхилення за матеріалами займають дослідження різних видів відходів. Їх класифікують за такими ознаками:

допустимі відходи виробництва – виникають відразу ж у процесі обробки, їх включають у витрати матеріалів, зіставляють фактично отримані відходи з їх нормативною величиною, визначають причини відхилень;

відходи виробництва в результаті остаточного браку – частина матеріалу, що зіпсований у процесі виробництва, виявляється зіставленням готової продукції з продукцією у виробництві;

відходи виробництва з вини адміністрації – виникають в результаті прийняття помилкових рішень, відсутності контролю виробничих відходів.

Відхилення за матеріалами узагальнюють за центрами їх виникнення, операціями, видами продукції і матеріалів, причинами, винуватцями та іншими ознаками.

Відхилення трудомісткості. Відхилення за трудомісткістю включають відхилення за ставкою заробітної плати і за продуктивністю праці. Відхилення за ставкою заробітної плати визначають за формулою

(НС – ФС) х ФЧ, (2.14)

де НС – нормативна погодинна ставка заробітної плати; ФС – фактична годинна ставка; ФЧ – фактична кількість відпрацьованих годин.

Можливі причини відхилень: невідповідність розряду роботи і розряду робітника, що виконує цю роботу; доплати до нормативних розцінок, відхилення від технологічного процесу і т.д.

Відхилення за продуктивністю – відхилення за обсягом праці основних виробничих робітників визначається за формулою

(НЧ – ФЧ) * НС, (2.15)

де НЧ – нормативний час, необхідний для випуску фактичного обсягу продукції.

Можливі причини відхилень: асортимент продукції; низька якість матеріалів; технічний стан обладнання; зміна технологічного процесу; складність робіт і т.д.

Відхилення за накладними витратами аналізують за їх відношенням щодо обсягу виробництва та використання виробничої потужності з метою контролю за витратами, віднесеними до окремих видів продукції.

Відхилення за постійними накладними витратами – різниця між нормативними постійними витратами, які включені до собівартості продукції, і фактичними постійними накладними витратами. На суму відхилень можуть впливати:

1) фактичні витрати, які відрізняються від кошторисних (відхилення за постійними накладними витратами – зіставляються суми фактичних і нормативних накладних витрат за кожною статтею кошторису);

2) фактичний випуск продукції (відхилення за обсягом виробленої продукції).

Відхилення за обсягом виробництва визначаються за формулою

(ФВ – КВ) х НСр, (2.16)

де ФВ – фактичний обсяг виробництва; КВ – кошторисний випуск продукції; НСр – нормативна ставка розподілу постійних накладних витрат.

На величину відхилень за обсягом виробництва в основному впливають відхилення за ефективністю праці та відхилення за потужністю. Відхилення за ефективністю праці визначається за формулою

(НЧ – ФЧ) х НСр. (2.17)

Відхилення обсягу виробництва за потужністю визначається за формулою

(ФЧ – КЧ) х НСр,(2.18)

де КЧ – кошторисний час праці, у годинах.

Відхилення за змінними накладними витратами визначається за формулою

НР – ФР, (2.19)

де НР – нормативна величина змінних накладних витрат; ФР – фактичне значення змінних накладних витрат.

Загальна сума аналізується за такими видами: абсолютні відхилення за кошторисами; відносні відхилення, скориговані на фактичний обсяг робіт; відхилення за ефективністю визначається за формулою

(НЧ – ФЧ) х НС. (2.20)

Завдання 6 Необхідно розрахувати беззбитковий обсяг реалізації., як що підприємство випускає два види продукції (А та В) і має такі показники, зазначені у таблиці 2.8.

 

Таблиця 2.8 – Показники діяльності підприємства за випуском продукції

Показник А В Усього
Обсяг реалізації, од.
Ціна за од. грн  
Дохід від реалізації, тис.грн
Змінні витрати на од., грн  
Змінні витрати на весь обсяг реалізації, тис.грн
Постійні витрати, тис.грн    
Прибуток, тис.грн    

Завдання 7 Необхідно розрахувати беззбитковий обсяг реалізації продукції, якщо є такі дані по підприємству (табл. 2.9).

 

Таблиця 2.9 – Вихідні даніПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.015 с.)