ТОП 10:

Методичні рекомендації до виконання завдань 6, 7 

Беззбитковий обсяг реалізації (ТБ) продукції буде

ТБ = Рпос / МД, (2.21)

де Рпос – постійні витрати; МД – маржинальний доход,

МД = Ц - Рпос , (2.22)

де Ц– ціна реалізації продукції; Рзм – змінні витрати на одиницю продукції, тоді

ЗМ = Вф - Втб , (2.23)

де Вф – фактична виручка від реалізації продукції; Втб – виручка від реалізації продукції у точці беззбитковості; ЗМ – запас міцності.

 

 

Завдання 8 Підприємство виготовляє продукцію А та Б. Керівництво підприємства турбує що прибуток постійно зменшується. Продукція Б виробляється невеликими партіями, продукція А – великими партіями. Головний бухгалтер підготував звіт про калькуляцію продукції та ціну. У звіті сказано, що підприємство реалізує продукцію з націнкою 25% від суми повних витрат. За рік підприємство реалізувало продукції А – 40000 шт, продукції Б – 15000 шт. Загальна сума накладних витрат становить 1000000 грн.

Витрати на одиницю:

Продукція А:

- витрати прямої праці (ставка 5 грн/год) – 20 грн;

- прямі витрати на матеріали – 15 грн;

- накладні витрати – визначити.

Продукція Б:

- витрати прямої праці (ставка 5 грн/год) – 30 грн;

- прямі витрати на матеріали – 20 грн;

- накладні витрати – визначити.

Головний бухгалтер запропонував розподілити накладні витрати за факторами (табл.2.10).

 

Таблиця 2.10 – Розподіл накладних витрат за факторами

 

Витрати та фактор розподілу Витрати, тис.грн Кількість операцій за рік
А В Разом
Витрати на налагодження обладнання:      
- кількість налагоджень верстатів  
Витрати на перевірку якості:      
- кількість перевірок якості  
Витрати на обробку замовлень      
- кількість оброблених замовлень  
Загальновиробничі накладні витрати:      
- машино-години  
Усього      

 

Необхідно скласти калькуляцію собівартості продукції за методом АВС, розрахувати відпускну ціну одиниці продукції А, Б.

Завдання 9Ви маєте у своєму розпорядженні такі дані, що стосуються тільки що завершеного бюджетного періоду.

 

Таблиця 2.11 – Вихідні дані

 

Показник За даними гнучкого бюджету Фактично
Перемінні непрямі витрати, грн
Постійні непрямі витрати, грн
Обсяг виробництва, од.
Тривалість роботи виробничого устаткування, машино-годин

 

Необхідно відповісти на запитання:

Чому дорівнює загальне відхилення перемінних непрямих витрат?

Чому дорівнює відхилення перемінних непрямих витрат за обсягом виробництва?

Чому дорівнює контрольоване відхилення перемінних непрямих витрат?

Виходячи з того, що планований обсяг виробництва становить

4000 од., чому дорівнює величина постійних витрат, що не віднесена на собівартість виготовленої продукції?

Завдання 10 Ви маєте у своєму розпорядженні такі дані, що стосуються тільки що завершеного бюджетного періоду (табл.2.12).

 

Таблиця 2.12- Показники відповідно до бюджету:

 

Планований обсяг продажів, од.
Планована ціна продажу грн/од.

 

Фактичний виторг у бюджетному періоді становить 1260000 грн. Усього було продано 18000 од.

Необхідно:

- підготувати гнучкий бюджет виторгу, розрахований виходячи з фактичної кількості проданих одиниць продукції;

- розрахувати суми відхилень фактичного виторгу від даних як гнучкого бюджету, так і основного бюджету.

Завдання 11 Загальна сума непрямих витрат підприємства може бути розрахована за такою формулою:

загальні непрямі витрати = 120000 +2Х,

де Х – кількість випущеної продукції.

Постійні непрямі витрати розподіляються на продукцію відповідно до нормативної ставки розподілу, розрахованої виходячи з їх загальної планової величини і запланованої кількості зробленої продукції.

Ви маєте у своєму розпорядженні такі дані, що стосуються тільки що завершеного бюджетного періоду (табл.2.13).

 

Таблиця 2.13 – Вихідні дані

 

Виробництво, од.:  
відповідно до бюджету;
фактично
Виробничі непрямі витрати, грн:  
перемінні;
постійні
Усього

 

Яка сума постійних непрямих витрат не була розподілена на виробничу собівартість в бюджетному періоді?

Завдання 12 Ви маєте у своєму розпорядженні такі дані, які стосуються тільки що завершеного бюджетного періоду (табл.2.14).

 

Таблиця 2.14 – Вихідні дані

Показники відповідно до бюджету:  
планований обсяг виробництва, од.
Плановані нормативні витрати на виробництво одиниці продукції:  
прямі матеріальні витрати (1 кг), грн
Фактичні результати:  
обсяг виробництва, од.;
прямі матеріальні витрати (9900 кг), грн

 

Залишків незавершеного виробництва і готової продукції на початок року не було.

Необхідно:

- підготувати гнучкий бюджет прямих матеріальних витрат, розрахований виходячи з фактичного обсягу виробництва;

- визначити величину загального відхилення фактичних даних прямих матеріальних витрат від даних основного бюджету і гнучкого бюджету.

Завдання 13 Підприємство «Таксі» починає свою діяльність з 1 січня. У 1-му кварталі підприємство проведе такі заходи:

- придбає 8 автомобілів, 8 переносних радіостанцій для монтажу на кожній машині й одну центральну радіостанцію для офісу;

- прийме на роботу 16 водіїв і 3 диспетчери для цілодобового чергування;

- проведе підготовчу рекламну кампанію.

Клієнти будуть дзвонити диспетчерам, диспетчери передавати замовлення водіям, водії будуть працювати на автомобілях підприємства, оплачувати бензин самостійно. Ремонт і обслуговування автомобілів буде проводити підприємство за свій рахунок. Передбачається, що кожна машина буде використана не менше 24 днів на місяць.

За один повний день використання автомобіля (24 години) підприємство одержує з водія 25 ум.од. Все інше - це його заробітна плата.

Для покриття початкових витрат підприємство припускає взяти банківський кредит у розмірі 20000 грн під 20% річних. Кредит разом із відсотками повинен бути погашеним у липні поточного року.

Докладні фінансові дані про підприємство:

1 Автомобілі: 8 автомобілів будуть придбані в січні поточного року. Вартість кожного автомобіля становитиме 6300 у.од. Плата за реєстрацію 200 ум.од. із кожного автомобіля. Планується використовувати автомобілі протягом 3 років, а потім їх реалізувати за

500 ум.од. кожний.

2 Радіопередавачі: передбачувана вартість портативних станцій 800 ум.од., центральної – 3000 ум.од. Усі передавачі передбачається використовувати протягом 6 років.

3 Страхування автомобілів: річна страховка становитиме

600 ум.од. за 1 авто і буде сплачена у поточному році.

4 Оренда офісу - річна сума оренди 2800 ум.од. - буде сплачена двома рівними авансовими платежами в січні й липні поточного року

5 Ліцензія на радіочастоту: у січні буде придбана ліцензія, термін дії якої 2 роки. Вартість ліцензії – 2400 ум.од.

6 Оплата праці: заробітна плата диспетчера встановлюється в розмірі 1200 ум.од. на місяць. Зарплата виплачується 5 числа кожного наступного місяця Підприємство сплачує єдиний соціальний податок на зарплату за умовною ставкою 25%.

7 Бухгалтерські послуги: підприємство запрошує тимчасового бухгалтера. Сума щоквартального гонорару становить 600 ум.од. Гонорар виплачується протягом 30 днів після кожного кварталу.

8 Витрати на ремонт і обслуговування авто: загальна сума витрат 250 ум.од. на місяць. Витрати оплачуються негайно.

9 Витрати на рекламу становлять 2000 ум.од. у січні, 1500 ум.од. у лютому і 1000 ум.од. у березні. Потім підприємство буде витрачати на рекламу 1000 ум.од. щокварталу. Витрати будуть оплачуватися негайно.

10 Інші витрати: непередбачені витрати становитимуть

500 ум.од. на місяць. Оплачуються негайно.

11 Податок на прибуток: ставка 25%. Оподатковуваний прибуток дорівнює бухгалтерського прибутку, сплачується протягом 20 днів по закінченні кожного кварталу.

Необхідно скласти бюджети.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.006 с.)