ТОП 10:

Санаційна реструктуризація ПідприємствМЕТА ЗАНЯТТЯ - ЗАСВОЇТИ ВИДИ ТА ФОРМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ НА ПРАКТИЦІ

 

Тема 4 Санаційна реструктуризація. Суть та види реструктуризації. Цілі, зміст, результат реструктуризації підприємств. Модель реструктуризації підприємства. Заходи, механізми, способи реструктуризації підприємств. Форми реорганізації підприємств.

 

Законом України «Про відновлення платоспроможності бор­жника або визнання його банкрутом» передбачено використання реструктури­зації як ефективного засобу відновлення платоспроможності підприємства, який рекомендується включати до плану санації. При цьому під реструктуризацією підприємства розуміють здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів

ПІСЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:

- розкривати сутність та цілі санаційної реструктуризації;

- охарактеризувати етапи проведення реструктуризації;

- пояснювати вплив типів розміщення виробничих потужностей на ефективність виробничого циклу;

- пояснювати принципи теорії обмежень на роль обліку продуктивності в прийнятті управлінських рішень щодо підвищення ефективності та результативності бізнесу.

- пояснювати сутність форм реорганізації підприємств;

- оцінювати ефективність заходів санаційної реструктуризації.

 

Тема 5

Санаційний аудит

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ – ОВОЛОДІТИ МЕТОДИКОЮ ПРОВЕДЕННЯ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ, НАВЧИТИСЯ ОЦІНЮВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ САНАЦІЙНОГО ПЛАНУ ТА ДОКУМЕНТАЛЬНО ОФОРМЛЮВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ САНАЦІЙНОГО АУДИТУ, ВИЗНАЧАТИ САНАЦІЙНУ СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

Тема 5 Санаційний аудит. Суть санаційного аудиту. Основні принципи та завдання санаційного аудиту. Санаційна спроможність підприємства. Методи отримання аудиторських підтверджень. Методика проведення санаційного аудиту. Документальне оформлення результатів санаційного аудиту.

 

Підприємства, які перебувають у фінансовій кризі, потребують проведення санаційного аудиту, мета якого - оцінити санаційну спроможність підприємства на підставі аналізу фінансово-господарської діяльності та санаційного плану. Тобто необхідно оцінити фінансові (фінансовий стан підприємства), організаційно-виробничі (організаційну та виробничу структуру) та правові можливості підприємства щодо проведення санаційних заходів. Критеріями санаційної можливості буде його здатність до відновлення платоспроможності та одержання конкурентних переваг, підтримання фінансової рівноваги у довгостроковому періоді. Саме на основі оцінки такої здатності, тобто здатності підприємства ефективно здійснювати свою роботу, приймається рішення про його санацію чи ліквідацію. Санаційний аудит спрямований зробити незалежну оцінку плану санації, тобто висловити думку про оптимальність такого плану, виходячи з наявних ресурсів та сильних та слабких позицій підприємства на ринку. Тому важливо для санаційного аудиту провести власну оцінку складових плану санації.

 

ПІСЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:

- застосовувати методи аудиту;

- оцінювати ефективність реалізації плану санації;

- документально оформлювати результати санаційного аудиту.

 

ТЕМА 6Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.009 с.)