ТОП 10:

Відділ фінансів соціально-культурної сфери та соціального захисту населенняВідділ фінансів соціально-культурної сфери та соціального захисту населення - структурний підрозділ управління фінансів невиробничої сфери.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

Ø бере участь у роботі по складанню проекту обласного бюджету та готує розрахункові показники при формуванні проекту бюджету області по галузях соціально-культурної сфери;

Ø доводить до відома головних розпорядників коштів обласного бюджету лімітну довідку про затверджені бюджетні призначення та їх помісячний розподіл;

Ø складає розпис обласного бюджету по галузях соціально-культурної сфери;

Ø перевіряє у межах своєї компетенції правильність складення і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду головними розпорядниками бюджетних коштів обласного бюджету.

Ø разом з обласними управліннями та відділами організовує виконання обласного бюджету по видатках та вживає заходів щодо ефективного використання бюджетних та позабюджетних коштів;

Ø розглядає і аналізує періодичні і річні звіти головних розпорядників по обласному бюджету і складає по них відповідні висновки;

Ø розглядає звіти про виконання бюджетів районів, м. Тернополя, забезпечує складання звітів про виконання бюджету області, звітів про мережу, штати і контингенти, готує пояснюючі записки до них;

Ø організовує роботу по ефективному і якісному використанню коштів;

Ø бере участь в проведенні аудиту виконання місцевих бюджетів по питаннях правильності і ефективності використання коштів, що виділяються на соціальний захист населення та соціально-культурну сферу;

Ø здійснює розробку та підготовку проектів рішень обласної ради про обласний бюджет та зміни до нього;

Ø здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на відділ завдань.

Відповідно до поставленої мети відділ має право:

· Одержувати від відділів, управлінь облдержадміністрації, райміськдержадміністрацій необхідні матеріали для складання проекту обласного бюджету, здійснення контролю за виконанням обласного бюджету по соціально-культурній сфері та соціальному захисту населення.

· Вносити пропозиції директору департаменту фінансів ОДА про обмеження, а в необхідних випадках припинення фінансування з обласного бюджету установ і організацій соціально-культурної сфери при наявності фактів незаконного витрачання ними коштів, а також при неподанні звітів про витрачання раніше відпущених коштів та ін. звітності.

· Здійснювати контроль за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками коштів та одержувачами бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу.

 

Посадові обов’язки кожного працівника відділу визначаються відповідно до Положення, кваліфікаційних характеристик, а також з урахуванням завдань, покладених на відділ. Розподіл обов’язків між окремими працівниками відділу затверджується начальником відділу. Відповідальність працівників відділу визначається посадовими інструкціями [16].

Проектом бюджету на 2013 рік плануються видатки на соціально-культурну сферу і соціальний захист населення, в такому розрізі статей та обсягах.

На фінансування програм в галузі освіти заплановано 130878600 грн., зокрема плануються видатки на дитячі будинки сімейного типу - 533400 грн.,спеціальні школи-інтернати - 15817800 грн., загальноосвітні школи-інтернати – 4635000 грн., професійно-технічні заклади освіти – 64956000 грн., позашкільні заклади освіти, вищі заклади освіти – 20431200 грн., заклади післядипломної освіти - 3764200 грн. та інші заклади і заходи передбачені розписом бюджетних асигнувань.

Також у проекті бюджету на 2013 рік передбачено видатки на охорону здоров’я у сумі 206956400грн. Основними видатками цієї групи є видатки на вищі заклади освіти I та II рiвнiв акредитації – 11943690грн., лікарні – 44421394 грн., територіальні медичні об'єднання – 25641528грн., спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади - 60216810 грн., будинки дитини – 3476232 грн., станції переливання крові - 4095432грн, значно збільшилися витрати на станції швидкої та невідкладної медичної допомоги – 31407700 грн., та інші заходи по охороні здоров’я 9204010 грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення на 2013 рік затверджено у розмірі 24629400 грн. З них основні видатки будуть спрямовуватись на допомогу на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 9262915 грн., будинки-інтернати для малолітніх інвалідів - 4118000 грн., будинки-інтернати для літніх людей 8554800 грн.) та на центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів 636805 грн.

Проектом бюджету на 2013 рік передбачені видатки на культуру у сумі 34862600 грн. Найбільші видатки у цій сфері спрямовуватимуться на театри – 6115800 грн., філармонії, музичні колективи i ансамблі та iншi мистецькі заклади – 3664200 грн., бібліотеки 4549760 грн., іншi культурно-освітні заклади та заходи – 1703200 грн.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.004 с.)