ТОП 10:

Відділ доходів та економічного аналізуВідділ доходів та економічного аналізу є структурним підрозділом управління фінансів галузей виробничої сфери департаменту фінансів Тернопільської облдержадміністрації.

Основними завданнями відділу є:

v підготовка та формування прогнозних показників доходів місцевих бюджетів, проведення аналізу надходження платежів до державного та місцевих бюджетів;

v організація роботи з планування доходів місцевих бюджетів області;

v аналіз виконання дохідної частини обласного та місцевих бюджетів у розрізі податків, зборів (обов’язкових платежів) і адміністративно-територіальних одиниць області Додаток Д;

v аналіз стану надходжень до державного бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів;

v подання аналітичних матеріалів Міністерству фінансів України щодо планування і виконання державного та місцевих бюджетів, на основі яких Міністерством фінансів України доводяться розрахункові показники місцевих бюджетів на відповідний рік ( Додаток Е);

v готує та подає обласній раді офіційні висновки про виконання дохідної частини загального та спеціального фондів обласного бюджету.

Аналіз основних видів надходжень зведеного бюджету Тернопільської області за період з 2009 по 2013рр. відображено в табл. 2.2.1.з якої видно, що доходи зросли на 1926, 24 млн.грн, або на 1,67 раза протягом останніх чотирьох років. Варто зазначити, Тернопільська область є найбільш дотаційною в Україні, тому найбільшу частку доходів займають трансферти з державного бюджету, і частка цих коштів коливається в межах 73-80% від загального обсягу всіх доходів, які справляються до зведеного бюджету Тернопільської області, ще не є позитивним аспектом в економіці регіону. Це свідчить про неспроможність забезпечити соціально-економічний розвиток регіону за рахунок власних коштів бюджету.

Таблиця 2.2.1

Динаміка та структура доходів зведеного бюджету Тернопільської області за період з 2009-2012рр.*

Роки Відхилення
млн. грн млн. грн млн. грн млн. грн Абсолютне Темп росту  
Трансферти 2039,04 2521,41 2921,20 3530,70 1511,66 1,73  
Податкові надходження 681,37 797,7 872,61 1049,4 368,03 1,54  
Неподаткові надходження 123,05 138,21 170,90 188,1 65,35 1,52  
Доходи від операцій з капіталом 18,5 37,7 23,44 19,0 0,50 1,02  
Цільові фонди 7,52 6,3 7,44 8,52 1,00 1,13  
Доходи всього: 2869,48   3501,32   3995,59   4795,72   1926,24   1,67  

 

Якщо брати в контексті загального і спеціального фондів бюджету то за 2012 рік до загального фонду місцевих бюджетів області з врахуванням одержаних офіційних трансфертів з державного бюджету надійшло доходів в сумі 4638473,3 тис. гривень, що становить 99,6 відсотка до уточненого річного плану 4457436,4 тис. гривень, або на 770443,7 тис. гривень більше, порівняно з минулим роком. До спеціального фонду надійшло – 342566,8 тис. гривень, виконання склало 131 відсоток до плану на рік 261418,9 тис. гривень. [6].

Аналізуючи структуру слід відзначити, що податкові надходження зведеного бюджету Тернопільської області зросли на 368,03 млн. грн. або у 1,54 рази, неподаткові надходження збільшились на 65,35 млн. грн. або у 1,52 рази. Доходи від операцій з капіталом збільшилися на 0,50 млн.грн та цільові фонди зросли на 1 млн.грн або на 11,74%.

Проаналізуємо частку надходжень у загальних доходах зведеного бюджету Тернопільської області у 2012 році.З рис.2.2.1. видно що найбільшу частку в доходах зведеного бюджету Тернопільської області займають трансферти 73,62%, податкові надходження становлять 21,88%, неподаткові надходження -3,92%. Найменший частку займають доходи від операцій з капіталом -0,4%, та цільові фонди 0,18%.

Рис.2.2.1. Структура доходів зведеного бюджету Тернопільської обл. у 2012 р.*

*складено автором на основі джерел 6.

Отже, аналіз дохідної частини зведеного бюджету Тернопільської області показав, що йому притаманні серйозні прогалини, які потрібно вирішувати, як на загальнодержавному рівні так і на місцевому. Головними заходами, що сприятимуть покращенню та наповненню дохідної частини місцевих бюджетів, є:

u впорядкувати основні витратні повноваження між рівнями бюджетів на основі принципу субсидіарності та розмежування витрат органів місцевого самоврядування на виконання делегованих державою і власних повноважень;

u необхідно закріпити за місцевими бюджетами нормативи відрахувань від таких загальнодержавних податків, як ПДВ та податок на прибуток підприємств;

u потрібно розробляти конкретні механізми стимулювання збільшення обсягів виробництва, ВВП, обсягу інвестицій відповідно до інноваційного напряму економічного розвитку з урахуванням соціально-економічних особливостей територій;

u запровадження програмно – цільового методу використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.007 с.)