ТОП 10:

Відділ фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії.Відділ фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії є структурним підрозділом управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери. Відділ разом з іншими відділами проводить роботу по складанню і виконанню місцевих бюджетів області, забезпечує контроль за розрахунками місцевих бюджетів за енергоносії, спожиті бюджетними установами та організаціями, відшкодуванню пільг і субсидій населенню за енергоносії, житлово-комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ, компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Основними завданнями та функціями відділу є:

Ø участь у розробці та здійсненні основних напрямків державної фінансової політики;

Ø узагальнення даних та аналіз стану розрахунків місцевих бюджетів за спожиті енергоносії бюджетними установами та організаціями, відшкодування нарахованих пільг та субсидій населенню ;

Ø складання проекту бюджету в частині, що стосується галузей виробничої сфери з, забезпечення контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів;

Ø розглядає та готує пропозиції про доцільність фінансування цільових галузевих програм розвитку;

Ø готує пропозиції з фінансових питань діяльності галузей комунальної власності, природоохоронних заходів;

Ø здійснює фінансування видатків, що виділяються на індивідуальне житлове будівництво на селі та будівництво житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;

Ø здійснює фінансування видатків, виділених на фінансування капітальних вкладень;

Ø розглядає звіти про виконання бюджетів районів та м. Тернополя по використанню бюджетних призначень по підконтрольних галузях і підприємствах, вносить пропозиції по усуненню виявлених недоліків;

Ø розглядає листи і скарги громадян з питань, що входять до його компетенції та готує відповіді до них, а також виконує в установлені строки інші доручення;

Ø розглядає та готує пропозиції і відповіді на запити народних депутатів України, листи і скарги підприємств і організацій. В разі необхідності організовує і забезпечує їх перевірку та вживає заходи по усуненню недоліків та порушень.

Відділ фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з управліннями та відділами департаменту фінансів ОДА, з управліннями і відділами Головного управління Міністерства доходів обласної державної адміністрації, державною фінансовою інспекцією області, райдержадміністраціями і Тернопільським міськвиконкомом, їх фінансовими управліннями та органами Державної казначейської служби в області.

Відповідно до поставлених завдань відділ фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії має такі права:

1) Одержувати від відділів та управлінь необхідні матеріали для складання проекту обласного бюджету, здійснення контролю за виконанням обласного бюджету.

2) Вносити пропозиції директору департаменту фінансів ОДА про обмеження, а в необхідних випадках припинення фінансування з обласного бюджету підприємств, установ і організацій.

3) Вносити пропозиції директору департаменту фінансів ОДА про стягнення у безспірному порядку з підприємств, установ і організацій коштів, що виділені з обласного бюджету і використані не за цільовим призначенням.

Очолює відділ — заступник начальника управління доходів та фінансів галузей виробничої сфери - начальник відділу фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії – Хома Василь Іванович. Він виконує такі основні завдання:

v здійснює керівництво роботою відділу;

v забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики;

v бере участь у розробці проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень комплексних програм, аналітичних матеріалів, планових показників, пропозицій з питань, що належать до компетенції відділу у межах наданих повноважень;

v контролює стан трудової та виконавчої дисципліни;

v подає пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників [25].

Головними економістами відділу фінансів галузей виробничої сфери та розрахунків за енергоносії є Синельник О.Т., Ядловська О.І. та Репелевський В.С., Качурвівський Є.В. Відповідно до посадових інструкцій їх основними обов'язками є:

· аналіз звітних даних служби автомобільних доріг у Тернопільській області, готує доповідні записки обласній державній адміністрації по даних матеріалах, вносить пропозиції щодо покращення фінансово-господарської діяльності;

· узагальнення інформацій районних та міських фінуправлінь, щомісячно готує інформації Міністерству фінансів України, відділам та управлінням облдержадміністрації;

· забезпечення своєчасного розгляду листів, заяв і скарг, які надходять у відділ по закріплених ділянках роботи, а також виконує у встановлені строки інші доручення керівництва;

· проведення систематизації та кодифікації законодавчих та інструктивних документів, веде облік і зберігання нормативних актів, необхідних для роботи відділу;

· виконання інших доручень керівництва відділу і департаменту фінансів ОДА [26].

Розрахунки за енергоносії проводяться на підставі спільного протокольного рішення "Про організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання №193". Суб’єктами даного договору виступають: Головне управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області, департаменту фінансів Тернопільської ОДА, Комунальне підприємство теплових мереж "Тернопільміськтеплокомуненерго" Тернопільської міської ради, Дочірня компанія "Газ України" Національної Акціонерної Компанії "Нафтогаз України", Національна Акціонерна Компанія "Нафтогаз України".

Дані про стан розрахунків бюджетних установ і організацій, які фінансуються з місцевого бюджету Тернопільської області, за спожиті комунальні послуги та енергоносії (КЕКВ 1160) станом на 1 січня 2012 року відображено в табл.2.1.1.

Таблиця 2.1.1.

Дані про стан розрахунків бюджетних установ і організацій, що фінансуються з місцевого бюджету Тернопільської області, за спожиті комунальні послуги та енергоносії 2012 року* (тис.грн.)

КЕКВ Назва Фактично спожито Проведено розрахунків з підприємствами - надавачами послуг  
 
 
 
Загаль-ний фонд Спец. фонд Разом Загаль-ний фонд Спец. фонд Разом  
Оплата теплопостачання 72 142,1 780,8 72 922,9 70 156,2 780,8 70 937,0  
Оплата водовідвення і водопостачання 6 343,9 140,6 6 484,5 6 345,3 140,6 6 485,9  
Оплата електроенергії 42 278,6 810,9 43 089,5 42 166,3 810,5 42 976,8  
Оплата природного газу 89 295,6 858,3 90 153,9 89 479,0 858,3 90 337,3  
Оплата інших комунальних послуг 4 259,8 120,6 4 380,4 4 410,1 118,5 4 528,6  
Оплата інших енергоносіїв 8 273,2 34,3 8 307,5 8 262,2 34,3 8 296,5  
Разом 222 593,2 2 745,5 225 338,7 220 819,1 2 743,0 223 562,1  

*складено автором на основі джерела 1.

Відповідно до даних таблиці 2.2.1. станом на 1 січня 2012 року бюджетними установами було фактично спожито комунальних послуг на 225 338,7 тис. грн. (зокрема загального фонду – 222 593,2 тис.грн., спеціального фонду – 2 745,5 тис.грн.). З цієї суми було оплачено 223 562,1 тис. грн. (220 819,1 тис. грн.. загального фонду та 2 743,0 тис.грн. спеціального фонду).

Зокрема за теплопостачання надійшло 70 937,0 тис.грн. (фактично спожито на 72 922,9 тис.грн.), за водопостачання і водовідведення - 6 485,9 тис.грн. (спожито на 6 484,5 тис. грн.), за електроенергію - 42 976,8 тис.грн. (спожиту на 43 089,5 тис. грн.), за інші комунальні послуги – 4 528,6 тис.грн. (спожито на 4 380,4 тис. грн..) та за інші енергоносії – 8 296,5 тис. грн. (спожито на 8307,5 тис. грн.).

Також проаналізувавши оперативні дані про стан розрахунків на надані пільги і житлові субсидії, що відображено в Додатку В, можна зробити висновок, що станом на 1 січня 2012 року населенню було надано пільг та субсидій на суму 135 514, 2 тис. грн., в тому числі по теплопостачанню - 13 654,2 тис. грн, електричній енергії -13 109,7 тис. грн., природному газу – 97851,4 тис. грн, водопостачанню та водовідведенню – 5746,1 тис. грн. та по інших ЖКП – 5 152,8 тис. грн. [8].

Таблиця 2.1.2Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.01 с.)