Організація науково-дослідних і досвідно-конструкторських робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація науково-дослідних і досвідно-конструкторських робітОсновними задачами науково-дослідних і досвідно-конструкторських робіт є:

 • отримання нових знань в області розвитку природи і суспільства, нових областей їх застосування;
 • теоретична і експериментальна перевірка можливості матеріалізації у сфері виробництва розроблених товарів організації;
 • практична реалізація портфелю новин і інновацій.

 

Етапами науково-дослідних і досвідно-конструкторських робіт є:

- теоретичні і пошукові фундаментальні дослідження;

- прикладні дослідження;

- досвідно-конструкторські роботи.

 

Результати теоретичних фундаментальних досліджень проявляються у наукових відкриттях, обґрунтуванні нових понять і уявлень, створенні нових теорій.

До пошукових відносяться фундаментальні дослідження, задачею яких є відкриття нових принципів створення виробів і технологій, нові невідомі раніше ознаки матеріалів та їх сполук, методів менеджменту. У пошукових дослідженнях звичайно відома мета наміченої роботи, більш-менш зрозумілі теоретичні основи, але зовсім не конкретні напрями. У ході таких досліджень знаходять підтвердження теоретичні припущення і ідеї, хоча вони можуть бути відкинутими або переглянутими.

Пріоритетне значення фундаментальної науки у розвитку інноваційних процесів визначаються тим, що вона виступає в якості генератора ідей, відкриває нові шляхи в нові області. В умовах ринкової економіки займатися цими дослідженнями не може собі дозволити галузева наука. Фундаментальні дослідження повинні, зазвичай, фінансуватися за рахунок бюджету держави на конкурсній основі, а також можуть частково використовуватися і позабюджетні кошти.

Прикладні дослідження спрямовані на пошук шляхів практичного застосування відкритих раніше явищ і процесів. Вони ставлять собі за мету рішення технічної проблеми, уточнення незрозумілих теоретичних питань, отримання конкретних наукових результатів, які у подальшому будуть використані у досвідно-конструкторських роботах.

Досвідно-конструкторські роботи - це своєрідний перехід від лабораторних умов експериментального виробництва до промислового виробництва. Під розробками треба розуміти систематичні роботи, які основані на існуючих знаннях, отриманих у результаті науково-дослідних робіт і/або практичного досвіду.

Досвідно-конструкторські роботи спрямовані на створення нових або значне удосконалення матеріалів, продуктів, пристроїв, процесів, систем і послуг. До них відносяться:

 • розробка певної конструкції інженерного об’єкту або технічної системи (конструкторські роботи);
 • розробка ідей і варіантів нового об’єкту, у тому числі нетехнічного, на рівні креслення або іншої системи знакових засобів (проектні роботи);
 • розробка технологічних процесів, тобто способів поєднання фізичних, хімічних, технологічних та інших процесів з трудовими у цілісну систему, яка виробляє певний корисний ефект (технологічні роботи).

 

Досвідно-конструкторські роботи включають також:

 • створення експериментальних зразків (оригінальних моделей, які володіють принциповими особливостями створюваного нововведення);
 • випробування експериментальних зразків впродовж певного часу, необхідного для отримання технічних та інших даних і накопичення досвіду, що повинно у подальшому знайти відображення у технічній документації з застосування нововведення;
 • проектні роботи для створення бази для серійного виробництва нововведення.

 

Таким чином, метою досвідно-конструкторських робіт є створення (модернізація) зразків нової техніки, які можуть бути передані після відповідних випробувань у серійне виробництво або безпосередньо споживачу. На стадії досвідно-конструкторських робіт відбувається остаточна перевірка результатів теоретичних досліджень, розробляється відповідна документація, виготовляються і випробуються зразки нової техніки. Імовірність отримання бажаних результатів підвищується, проходячи етапи від науково-дослідних до досвідно-конструкторських робіт.

Завершальною стадією науково-дослідних і досвідно-конструкторських робіт є освоєння промислового виробництва нового виробу.

Рівнями впровадження результатів науково-дослідних і досвідно-конструкторських робіт можуть бути:

 1. Використання результатів науково-дослідних робіт в інших наукових дослідженнях і розробках, які є розвитком закінчених науково-дослідних робіт або робіт, які виконуються у рамках інших проблем і напрямів науки і техніки.
 2. Використання резервів науково-дослідних і досвідно-конструкторських робіт в експериментальних зразках і лабораторних процесах.
 3. Освоєння результатів досвідно-конструкторських робіт і експериментальних робіт у досвідному виробництві.
 4. Освоєння результатів науково-дослідних і досвідно-конструкторських робіт і випробування експериментальних зразків у серійному виробництві.
 5. Широкомасштабне розповсюдження технічних нововведень у виробництво і насичування ринку (споживачів) готовими виробами.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.012 с.)