Т е м а 7. ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т е м а 7. ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ(для самостійного вивчення)

Студенти повинні засвоїти положення лекції: “Право природокористування (загальні положення)”.

Теоретичні питання:

1. Право природокористування: поняття і види.

2.Суб’єкти і об’єкти права природокористування.

3.Підстави і порядок виникнення права природокористування.

4. Права та обов’язки природокористувачів.

5. Підстави і порядок припинення права природокористування.

6.Захист прав природокористувачів.

В якості додаткової роботи для поглибленого оволодіння темою студенти можуть здійснити: 1. Вивчення наступних питань: 1. Використання природних ресурсів на умовах оренди. 2. Принципи права природокористування. 3. Гарантії захисту прав природокористувачів. 2.Доопрацювання матеріалів лекцій. 3.Ознайомлення з додатковою літературою. 4. Робота в інформаційних мережах. 5.Складання конспектів з питань, що виносяться для самостійного вивчення.

Додаткова література для самостійної роботи:

1.Зуєв В.А. Організаційно-правові аспекти природокористування та охорони навколишнього природного середовища: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.06 / Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. – Х., 2003. – 20 с.

2.Вовк Ю.А. Советское природоресурсовое право и правовая охрана окружающей среды. Общая часть. – Х.: Выща шк.: Изд-во при Харьк. ун-те, 1981.

3. Кирєєва І.В. Припинення прав громадян України щодо використання природних об’єктів: підстави та порядок: Монографія / Під. ред. проф. М. В. Шульги. – Х.: Вид. «ФІНН», 2009. – 160с.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Т е м а 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

(для самостійного вивчення)

Для підготовки до вказаної теми студенти повинні засвоїти положення лекції: “Право землевикористання”.

Теоретичні питання:

1.Загальна характеристика права землевикористання.

2.Види права землевикористання.

3.Правове регулювання охорони земель.

4.Державне управління та контроль у сфері використання та охорони земель.

5.Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання земель.

В якості додаткової роботи для поглибленого оволодіння темою студенти можуть здійснити: 1. Вивчення наступних питань: 1. Співвідношення понять “землекористування” і “землевикористання”. 2. Використання земельних ділянок на умовах оренди. 3. Характеристика заходів, які забезпечують охорону земель. 4. Аналіз змісту нормативно-правових актів щодо забезпечення раціонального використання земельних ресурсів. 2.Доопрацювання матеріалів лекцій. 3.Ознайомлення з додатковою літературою. 4. Робота в інформаційних мережах. 5.Складання конспектів з питань, що виносяться для самостійного вивчення.

О с н о в н і н о р м а т и в н і а к т и

Про оренду землі: ЗУ від 6 жовтня 1998р. в редакції від 5 листопада 2003р. // ОВУ. -2003.-№44. -Ст.2288

Про особисте селянське господарство: ЗУ від 15 травня 2003р. // ОВУ. -2003. - № 23. -Ст. 1014.

Про меліорацію земель: ЗУ від 14 січня 2000р. // ОВУ. -2000.-№6. -Ст.2000.

Про фермерське господарство: ЗУ від 19 червня 2003р. // ОВУ.-2003. -№ 29. -Ст. 1430.

Про державний контроль за використанням та охороною земель: ЗУ від 19 червня 2003р. // ОВУ. -2003.-№29. - Ст.1432.

Про охорону земель: ЗУ від 19 червня 2003р. // ОВУ. -2003.-№29. -Ст.1431.

Про землеустрій: ЗУ від 22 травня 2003р. // ОВУ. -2003.- №25. -Ст. 1178.

Про затвердження порядку користування землями водного фонду: Пост. Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996р. // ЗП України.-1996.-№11. -Ст.326.

Додаткова література для самостійної роботи:

1.Конишева О.В. Правове забезпечення запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення: Дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.06 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2002. – 174 с.

2.Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

3.Каракаш И.И. Право собственности и право землепользования в Украине: Науч.-практ. пособие. – К.: Истина, 2004. – 215 с.

4.Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2003. – 208 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.021 с.)