Т е м а 12. ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т е м а 12. ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУДля підготовки до практичного заняття студенти повинні засвоїти положення лекції: “Право використання тваринного світу”.

Теоретичні питання:

1.Тваринний світ як об’єкт правової охорони та використання.

2.Правове регулювання використання та охорони тваринного світу.

3.Правове регулювання полювання і мисливського господарства.

4.Правове регулювання рибальства і рибного господарства.

5.Правове значення Червоної книги України.

6.Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ.

О с н о в н і н о р м а т и в н і а к т и

Про виключну (морську) економічну зону України: ЗУ від 16 травня 1995р. // ВВР. -1995. -№21. - Ст.152.

Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 р.// ОВУ. -2000.-№12. -Ст.442 (із змінами та доповненнями).

Про затвердження Положення про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин та проведення полювань : Затв. Держкомлісгоспом України від 2 квітня 2007 р. //ОВУ. – 2007. – № 31. Ст. 1254.

Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства: Постанова КМУ від 28 вересня 1996 р.// ЗП Уряду України. -1996.-№18. - Ст.516.

Про затвердження Порядку здійснення любительського та спортивного рибальства: Постанова КМУ від 18 червня 1998р.// ОВУ. -1998.-№29. - Ст.1099.

Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збору) або знищення цінних видів риб та інших об’єктів водного промислу: Постанова КМУ від 19 січня 1998 р.// ОВУ. -1998.-№3. -Ст.96.

Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних живих ресурсів: Затв.Держкомрибгоспом України від 12 липня 2004 № 248/273// ОВУ. -2004.- № 46. -Ст. 3075.

Додаткова література для самостійної роботи:

1.Волик М.П. Правове регулювання полювання в Україні: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. 12.00.06 / Одеський держ. університет ім. І.І. Мечникова – Одеса, 1997. – 20 с.

2.Тихий П.В. Еколого-правове регулювання спеціального використання дикої фауни: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого – Х., 2000. – 20 с.

3.Гвоздик П.О. Правові засади збереження біологічного різноманіття: Автореф. ... дис. канд. юрид. наук. 12.00.06 / НАН України, Ін-т Держави і права ім. В.М. Корецького – К., 1999. – 18 с.

4.Константиниди С.С. Охрана животного мира. – Алма-Ата, 1995.

Питання для самоконтролю: 1.Особливості тваринного світу як об’єкту охорони і використання. 2.Дайте класифікацію видів користування тваринним світом. 3.Дайте визначенння полювання, назвіть його ознаки.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1.Вивчення наступних питань: 1.Використання тварин у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях. 2. Контроль у галузі використання та охорони тваринного світу. 3. Особливості правової охорони об’єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги України. 2.Доопрацювання матеріалів лекцій. 3.Ознайомлення з додатковою літературою. 4. Робота в інформаційних мережах. 5.Складання конспектів з питань, що виносяться для самостійного вивчення. 6. Підготовка рефератів обсягом 15-17 стор. за темами: “Правове забезпечення охорони тваринного світу”, “Еколого-правове регулювання спеціального використання дикої фауни”, “Правове регулювання мисливства”. Студентом може бути запропоновано власну тему реферату.

Крім теоретичних питань студентам пропонується обговорення завдань з даної теми:

З а в д а н н я

1. У межах заказника було затримано гр-на Ч., який протягом лютого-березня без отримання посвідчення мисливця здійснив полювання на 2 самців козулі, 14 куликів і 6 рябчиків. У своїх поясненнях гр-н Ч. заявив, що понад 20 років пропрацював у єгерській службі, тому не вважає свої дії браконьєрством. Дати правову оцінку зазначеним обставинам.

2.Громадянин Г. на території буферної зони біосферного заповідника “Асканія Нова” здійснював полювання на оленя плямистого. Працівник державної служби заповідної справи затримав гр-на Г. Перевіркою було встановлено, що гр-н Г. не отримав ліцензії на добування мисливських тварин. Громадянин Г. пояснив, що він є гр-ном Польщі, тому йому невідомі особливості добування мисливських тварин на території України. Крім того, він не встиг відстрелити тварину, у зв’язку з чим не згоден сплачувати штраф. Вирішити справу.

3. Громадяни П. і Б. 2 лютого отримали в мисливському господарстві відстрільні картки для полювання на зайців-русаків, але за межами господарства відстрелили двох куниць. Єгерська служба направила матеріали про незаконне полювання до РВВС для вирішення питання про притягнення браконьєрів до кримінальної відповідальності. Як слід вирішити справу?

4. Член товариства мисливців Ч. і гр-н С., який у ньому не перебуває, ловили рибу у форельному господарстві Кримського природного заповідника. Упіймавши трьох форелей, рибалки відправилися до річки Чорної, де виловили 12 окунів. Потім гр-ни Ч. і С. рибалили в Чорному морі із сітками і вудками, а також здійснювали добування крабів, де й були затримані інспектором рибоохорони. Дати юридичну кваліфікацію дій рибалок і визначити можливі правові наслідки.

5. Прикордонниками в Чорному морі було затримане турецьке судно, яке займалося рибальством у водах виключної (морської) економічної зони України. При огляді судна було виявлено 4т. камбали і 1т. мідій. Продукцію і знаряддя лову було конфісковано. Капітан судна заявив, що лов проводився з науково-дослідною метою, крім того у водах, які мають міжнародне значення. Назвати підстави виникнення права на промислове рибальство у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України. Вирішити справу.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 71; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.006 с.)