Тема 4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯНМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДЯН(для самостійного вивчення)

Студенти мають самостійно ознайомитися з відповідними підрозділами рекомендованої учбової літератури, засвоїти лекцію “Екологічні права і обов’язки громадян” та вміти відповісти на наступні питання:

1.Загальна характеристика екологічних прав та обов’язків громадян.

2.Конституційні екологічні права та обов’язки громадян (право на безпечне для життя і здоров’я навколишнє середовище; право громадян на одержання екологічної інформації).

3.Гарантії реалізації та захист екологічних права громадян.

4.Обов’язки громадян в галузі охорони навколишнього природного середовища.

В якості додаткової роботи для поглибленого оволодіння темою студенти можуть здійснювати: 1. Аналіз міжнародних нормативно-правових актів щодо забезпечення екологічних прав громадян. 2. Ознайомлення зі змістом національного законодавства у сфері прав та обов’язків громадян в галузі охорони навколишнього природного середовища. 2.Доопрацювання матеріалів лекцій. 3.Ознайомлення з додатковою літературою. 4. Робота в інформаційних мережах. 5.Складання конспектів з питань, що виносяться для самостійного вивчення.

О с н о в н і н о р м а т и в н і а к т и

Про екологічну експертизу: ЗУ від 9 лютого 1995р.// ВВР. -1995.-№8. - Ст.54.

Про інформацію”: ЗУ від 2 жовтня 1992р. // ВВР. – 1992. - №48. -Ст.650.

Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя: ЗУ від 24 лютого 1994 // ВВР. -1994р. -№27. - Ст.218.

Про відходи: Закон України від 5 березня 1998 // Офіційний Вісник України. -1998.-№13. -Ст.483 (зі змінами та доповненнями).

Про поводження з радіоактивними відходами: ЗУ від 30 червня 1995 // ВВР. -1995.-№27. -Ст.198.

Про стандартизацію: ЗУ від 17 травня 2001 // ВВР. -2001.-№31. -Ст.145.

Про об’єкти підвищеної небезпеки: ЗУ від 9 лютого 2001р.// ОВУ. -2001.-№7. -Ст.268

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: ЗУ від 14 лютого 2001р. // ОВУ. -2000.-№7. -Ст.245.

Додаткова література для самостійної роботи:

1.Кобецька Н.Р. Екологічні права громадян України: Дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.06 / Львівський державний університет ім. Івана Франка. – Л., 1998. – 174 с.

2.Краснова М.В. Гарантії реалізації прав громадян на екологічну інформацію: Дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.06 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 1997. – 199 с.

3.Васильева М.И. Судебная защита экологических прав. Правовые вопросы возмещения и предупреждения экологического вреда. – М., 1986.

4.Анисимова А.В. Здійснення громадянами екологічних прав: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.06 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого.- Х., 1996. – 22 с.

5.Гетьман А.П. Законодавчі аспекти зародження екологічних прав людини // Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 1 (20). – С. 129 – 137.

Тема 5. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

(для самостійного вивчення)

Студенти мають ознайомитися з рекомендованою учбовою та науковою літературою, засвоїти лекцію «Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього середовища» та знати відповідь на наступні питання:

1. Поняття економіко-правового механізму, його складові.

2. Правове регулювання фінансування екологічних програм та заходів.

3. Збір за спеціальне використання природних ресурсів, його різновиди.

4. Збори за забруднення навколишнього природного середовища і погіршення якості природних ресурсів.

5. Екологічний аудит та екологічне страхування.

В якості додаткової роботи для поглибленого оволодіння темою студенти можуть здійснювати: 1. Аналіз Державного бюджету України, республіканського бюджету АРК чи місцевих бюджетів в частині фінансування екологічних програм та природоохоронних заходів. 2. Доопрацювання матеріалів лекцій. 3.Ознайомлення з додатковою літературою. 4. Робота в інформаційних мережах. 5.Складання конспектів з питань, що виносяться для самостійного вивчення.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 115; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)