Тема 13. Правова охорона атмосферного повітря 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Правова охорона атмосферного повітряДля підготовки до практичного заняття студенти повинні засвоїти положення лекції: “Правова охорона атмосферного повітря”.

Теоретичні питання:

1.Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони.

2.Поняття правової охорони атмосферного повітря.

3.Система правових заходів щодо охорони атмосферного повітря. Стандартизація та нормування в галузі охорони атмосферного повітря.

4.Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.

О с н о в н і н о р м а т и в н і а к т и

Про охорону атмосферного повітря: ЗУ від 21 червня 2001р.// ОВУ. – 2001.- №31. – Ст. 1383.

Про затвердження Порядку положення і видачі дозволів на провадження діяльності пов’язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях: Постанова КМУ від 13 березня 2002р.// ОВУ. – 2002.- №12. – Ст. 573.

Порядок проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи: Постанова КМУ від 13 березня 2002р.// ОВУ. – 2002.- № 12. – Ст. 574.

Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова ВРУ від 29 жовтня 1992р.//ВВР. – 1992. – № 46. – Ст. 637.

Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України: Постанова КМУ від 21 квітня 1998 р. //ОВУ. -1998.- №16.-Ст.600.

Про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення: Інструкція: Затв. Міністерством охорони навколишнього природного середовища України від 11.05.1994 р.// Законодавство України про довкілля. - Збірник у 2-х томах. Том 2.-Х:. –2006.- С. 671.

Про порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря: Постанова КМУ від 13 березня 2002р.// ОВУ. – 2002.- №12. – Ст. 571.

Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел: Постанова КМУ від 28 грудня 2001р.// ОВУ. – 2002.- №1. – Ст. 9

Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря: Постанова КМУ від 13 березня 2002р.// ОВУ. – 2002р. – №12. – Ст.572.

Про порядок розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря: Постанова КМУ від 13 березня 2002р.// ОВУ. – 2002р. – №12. – Ст.575.

Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях: Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 24 грудня 2002р. // ОВУ. – 2003. – № 7. – Ст. 287.

Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 9 березня 2006 р. // ОВУ. – 2006. - № 13. – Ст. 391.

Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі атмосферного повітря: Постанова КМУ від 13 грудня 2001р.// ОВУ. – 2001р. – №51. – Ст.2274.

Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справляти шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря: наказ Міністерства екології та природних ресурсів від 10 травня 2002 р. // ОВУ. – 2002р. – № 22. – Ст.1074.

Про затвердження порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря: Постанова КМУ від 9 березня 1999р.// ОВУ. – 1999р. – № 10. – Ст. 393.

Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: ЗУ від 8 червня 2000р.// ОВУ. – 2000.- № 28. – Ст. 1155.

Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 грудня 2008 р.// ОВУ. – 2009. – № 5. – Ст. 151.

Додаткова література для самостійної роботи:

 

Питання для самоконтролю: 1.Поняття об’єкта охорони атмосферного повітря в широкому та вузькому розумінні. 2.Суб’єкти правової охорони атмосферного повітря. 3.Проаналізуйте заходи превентивного, дозвільного та контрольні заходи в галузі охорони атмосферного повітря.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Вивчення наступних питань: 1.Способи охорони атмосферного повітря (біологічні, економічні, організаційні тощо). 2. Контроль у галузі охорони атмосферного повітря. 3. Заходи стимулюючого, поновлювального, заборонного характеру. 2. Доопрацювання матеріалів лекцій. 3. Ознайомлення з додатковою літературою. 4. Робота в інформаційних мережах. 5. Складання конспектів з питань, що виносяться для самостійного вивчення. 6. Підготовка рефератів обсягом 15-17 стор. за темами: “Правове забезпечення охорони атмосферного повітря”, “Правове регулювання діяльності пов’язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях. Студентом може бути запропоновано власну тему реферату.

Крім теоретичних питань студентам пропонується обговорення завдань з даної теми:

З а в д а н н я

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.112.198 (0.009 с.)