Т е м а 11. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ РОСЛИННИМ СВІТОММы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т е м а 11. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ РОСЛИННИМ СВІТОМДля підготовки до практичного заняття студенти повинні засвоїти положення лекції: “Право користування рослинним світом”.

Теоретичні питання:

1.Рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання.

2.Правове регулювання використання та охорони рослинного світу.

3.Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ.

4.Загальна характеристика права лісокористування.

5.Право спеціального використання лісових ресурсів.

6.Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства.

О с н о в н і н о р м а т и в н і а к т и

Правила рубок головного користування в лісах України від 27 липня 1995р.// ЗП України. -1995.-№ 10. -Ст.255 (із змінами та доповненнями).

Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України: Постанова КМУ від 23 квітня 1996р. №449 // Зб. законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. -1997.- т.2.- с.292.

Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству: Постанова КМУ від 5 грудня 1996р. №1464 // ЗП України. -1996.- № 20. -Ст.577.

Додаткова література для самостійної роботи:

1.Гетьман А.П. Проблеми кодифікації законодавства про рослинний світ: деякі міркування (коментар до Закону України “Про рослинний світ”) // Вісник АПрН України. – Х., 1999. - № 3 (18). – С. 103 – 109.

2.Попов В.К, Гетьман А.П. Правові проблеми використання і охорони рослинного світу // Право України. – 2000. - № 1. – С. 51 – 53.

3.Соколова А.К. Поняття правового режиму об’єктів рослинного світу // Пробл. законності. Респ. міжвід наук. збірник.- Х., 2003. - № 64.

4.Соколова А.К. Місце флористичного права в системі права // Пробл. законності. Респ. міжвід наук. збірник.- Х., 2003. - № 61. – С. 128 – 136.

5.Костицький В.В. Лісове право України: Навч. посібн. – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 1999. – 164 с.

Питання для самоконтролю: 1.Назвіть правові риси рослинного світу як об’єкту використання. 2.Охарактеризуйте види користування рослинним світом. 3.Дайте визначення лісу як об’єкту правової охорони та використання, назвіть види права лісокористування.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1.Вивчення наступних питань: 1. Співвідношення Закону України “Про рослинний світ” та Лісового кодексу України. 2. Особливості майнової відповідальності за шкоду, спричинену лісовим ресурсам. 3. Особливості правового забезпечення заходів щодо відтворення лісів. 2.Доопрацювання матеріалів лекцій. 3.Ознайомлення з додатковою літературою. 4. Робота в інформаційних мережах. 5.Складання конспектів з питань, що виносяться для самостійного вивчення. 6. Підготовка рефератів обсягом 15-17 стор. за темами: “Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства України про рослинний світ”, “Підстави та порядок виникнення правовідносин в галузі використання та охорони лісової рослинності”, “Види права користування рослинним світом”. Студентом може бути запропоновано власну тему реферату.

Крім теоретичних питань студентам пропонується обговорення завдань з даної теми:

1. Громадянин С. мав на праві приватної власності малопродуктивну земельну ділянку, на якій він висадив лісові культури. На зазначеній ділянці він заборонив односельцям збирати гриби, ягоди, лікарські рослини, заготовляти живицю і деревну зелень. У громадянина Т. він відібрав сумку з лікарськими травами, зібраними на зазначеній ділянці, вважаючи, що це його власність. Чи відповідають дії громадянина С. закону ? Вирішити справу.

2. ТОВ “Старт” уклало договір оренди із спеціалізованим державним лісогосподарським підприємством Чорноморського біосферного заповідника про надання земельної ділянки із земель лісогосподарського призначення строком на 7 років для культурно-оздоровчих і спортивних цілей. Товариство “Старт” розпочало вирубку дерев під прокладання бігових алей, почало будівництво тенісних кортів і відкритого басейну. Спеціалізоване державне лісогосподарське підприємство звернулося з позовом до господарського суду про відшкодування заподіяної шкоди. Вирішити справу.

3. Працівник державної служби заповідної справи наклав адміністративний штраф на громадянина Т., який вирубав 3 м3 деревини на території природного заповідника, і звернувся до суду з позовом про відшкодування заподіяної шкоди, оскільки, на його думку, громадянин Т. повинен був отримати ордер на здійснення такої діяльності. Чи підлягає позов задоволенню? Вирішити справу.

4. ЗАТ “Шанс” протягом декількох років здійснювало заготівлю березового соку на орендованій ним земельній ділянці з метою наступної реалізації санаторно-лікувальним закладам. Громадський інспектор з охорони довкілля неодноразово попереджував товариство про незаконність такої діяльності у зв’язку з відсутністю спеціального дозволу на її здійснення. Однак ЗАТ “Шанс” пояснювало власні дії тим, що згідно зі ст. 79 Земельного кодексу воно має право на таку діяльність, крім того, Лісовим кодексом не передбачено такого різновиду спеціального використання лісових ресурсів як заготівля березового соку. Громадський інспектор з охорони довкілля звернувся до прокуратури. Вирішити справу.

5. За інформацією керівника кримської республіканської асоціації “Екологія і світ”, надісланою до Генеральної прокуратури України, виникає загроза існування реліктових сосен, які впродовж століть захищали схил гори Ай-Петрі, внаслідок відсутності достатньої кількості вологи через нещадну експлуатацію гірського еталону Криму. За статистикою, у розпал курортного сезону плато Ай-Петрі щодня відвідує близько 10 тис. туристів. Крім того, на плато постійно пасуться верблюди та 40 коней. Вирішити справу.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 66; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.89.248 (0.007 с.)