Т е м а 10. ПРАВОВА ОХОРОНА І ВИКОРИСТАННЯ НАДРМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Т е м а 10. ПРАВОВА ОХОРОНА І ВИКОРИСТАННЯ НАДРДля підготовки до практичного заняття студенти повинні засвоїти положення лекції: “Правова охорона і використання надр”.

Теоретичні питання:

1.Надра як об’єкт охорони та використання.

2.Право надрокористування та його види.

3.Особливості виникнення права користування надрами.

4.Права та обов’язки надрокористувачів.

5.Підстави та порядок припинення права надрокористування.

6.Правова охорона надр.

7.Відповідальність за порушення законодавства про надра.

О с н о в н і н о р м а т и в н і а к т и

Про затвердження Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами Постанова КМУ від27 лютого 2008 р. // ОВУ. – 2008. – № 25. – Ст. 792.

Про державну геологічну службу : ЗУ від 4 листопада 1999 року// ВВР. -1999.- № 51. -Ст.456 (зі змінами та доповненнями).

Про затвердження Положення про надання гірничих відводів: Постанова КМУ від 27 січня1995р.//Законодавство України про довкілля.Т.2.-Х.,2006.-467 с.

Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду: Постанова КМУ від 21 лютого 1995 р. // Законодавство України про довкілля. Т.2. – Х., 2006. – 493 с.

Про затвердження Положення про Державний комітет з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду: Постанова КМУ від 23 листопада 2006 р. // ОВУ. – 2006. – № 47. – Ст. 3133.

Додаткова література для самостійної роботи:

1.Шемяков А.П. Правовая охрана недр: понятие и проблемы // Право Украины. – 2002. - № 2. – С. 111 – 114.

2.Шем’яков О.П. Правове регулювання використання та охорони надр. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Х., 2002. – 19 с.

3.Шемяков А.П. Некоторые аспекты проблемы юридического определения понятия недр // Вестник Университета внутренних дел МВД Украины. – 2000. - № 10. – С. 206 – 266.

4.Клюкин Б.Д. Горные отношения в странах Западной Европы и Америки. – М., 2000.

5.Плотнікова О. Комплексність використання надр як основний принцип надрового законодавства // Право України. – 2000. - № 4. – С. 84 – 86.

6.Плотнікова О. Користування надрами для будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин // Підприємництво, господарство і право. – 2000. - № 7. – С. 45 – 49.

Питання для самоконтролю: 1.Дайте характеристику гірничого відводу. 2.Охарактеризуйте статус суб’єктів користування надрами. 3.Назвіть види права користування надрами. 3.Які особливості виникнення права надрокористування?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1.Вивчення наступних питань: 1. Правові форми видобування корисних копалин. 2. Аналіз та узагальнення заходів щодо охорони надр шляхом ознайомлення з додатковою літературою. 3.Контроль у галузі використання та охорони надр. 2.Доопрацювання матеріалів лекцій. 3.Ознайомлення з додатковою літературою. 4. Робота в інформаційних мережах. 5.Складання конспектів з питань, що виносяться для самостійного вивчення. 6. Підготовка рефератів обсягом 15-17 стор. за темами: “Особливості правової охорони надр”, “Плата за користування надрами”, “Правова природа дозволу (ліцензії) на користування надрами”. Студентом може бути запропоновано власну тему реферату.

Крім теоретичних питань студентам пропонується обговорення завдань з даної теми:

З а в д а н н я

1. Підприємство по видобуванню марганцю звернулося до Міністерства охорони навколишнього природного середовища із клопотанням про надання гірничого відводу в межах 20 га земель, що знаходяться в користуванні агрофірми “Аврора”. Міністерство охорони навколишнього природного середовища відмовило під приводом того, що питання відводу не було узгоджене із районним відділом земельних ресурсів. Вирішити справу. Який порядок надання ділянок надр для видобутку корисних копалин? Дати поняття гірничого відводу.

2. Директор сільськогосподарського підприємства звернувся до райдержадміністрації за наданням гірничого відводу для видобування глини фарбової в межах земель підприємства, яку передбачалося реалізовувати громадянам для будівництва господарських будівель. Райдержадміністрація відмовила підприємству у наданні гірничого відводу, посилаючись на ст.23 Кодексу про надра України. Директор підприємства звернувся до прокуратури. Вирішити справу. Визначити порядок розробки родовищ корисних копалин місцевого значення.

3. Громадянин Р. видобував на присадибній ділянці пісок, який використовував для будівництва гаражу. Залишок піску він передав сусіду для використання у теплиці. Органи державного гірничого нагляду заборонили гр-ну Р. видобування корисних копалин і притягли його до відповідальності. Вирішити справу. Який порядок видобування корисних копалин власниками землі? Яку відповідальність встановлено за незаконне видобування корисних копалин?

4. Підприємство під час геологічного вивчення надр почало дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення на території замкненої земельної лісової ділянки, що належить фермеру Ф. на праві приватної власності. Фермер Ф. вважає, що його права порушені, оскільки питання про надання земельної ділянки під гірничий відвід з ним не узгоджувалося, тому він звернувся до суду. Вирішити справу.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; просмотров: 74; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.008 с.)