Схема-аналіз уроку (за Малєвим)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схема-аналіз уроку (за Малєвим) 

Що оцінюється Бали
Оцінка основних особистісних якостей учителя на уроці
1.1 Знання предмета і загальна ерудиція вчителя в цілому  
1.2 Рівень педагогічної і методичної майстерності  
1.3 Культура мовлення, темп, дикція, інтенсивність, образність, емоційність, загальна і фахова підготовка  
1.4 Рівень тактовності і демократичності взаємин з учнями  
1.5 Зовнішній вигляд вчителя, міміка, жести, культура поведінки  
Оцінка основних характеристик учнів на уроці
2.1 Ступінь пізнавальної активності, творчості і самостійності  
2.2 Рівень загальнонавчальних і спеціальних умінь та навичок  
2.3 Наявність і ефективність колективних (групових) форм роботи  
2.4 Рівень дисциплінованості, організованості і зацікавленості  
Оцінка змісту діяльності вчителя та учнів на уроці
3.1 Науковість, доступність і посильність досліджуваного матеріалу ( сформованих умінь і навичок)  
3.2 Актуальність і зв¢язок із життям (теорії з практикою)  
3.3 Ступінь новизни, проблемності й привабливості навчального матеріалу (інформації, здобутої учнями)  
3.4 Оптимальність обсягу запропонованого для засвоєння матеріалу  
Оцінка ефективності способів діяльності вчителя і учнів на уроці
4.1 Раціональність та ефективність використання часу уроку, оптимальність його темпу, а також чергування і зміни видів діяльності  
4.2 Ступінь доцільності і ефективності використання наочності і ТЗН  
4.3 Ступінь доцільності і ефективності використовуваних методів і організаційних форм роботи  
4.4 Наявність зворотного зв¢язку з усіма учнями в ході уроку  
4.5 Ефективність контролю за роботою учнів і рівень вимог, на якому проведено оцінку знань, умінь і навичок  
4.6 Ступінь естетичного впливу уроку на учнів  
4.7 Дотримання правил охорони праці й техніки безпеки вчителем і учнями на уроці  
Оцінка мети і результатів проведеного уроку

Технологічна карта уроку

Етап ТДЗ етапу Методи Форми Види діяльності
1. Організаційний момент Включення в діловий ритм. Підготовка класу до роботи Усне повідомлення вчителя загальнокласні робота в зошиті
2. Перевірка виконання д/з Виявити рівень знань за д/з. Визначення типових помилок. Мотивація, спонукання до пошуку Поєднання загальнокласних дидактична гра “обчислювальна машина”
3. Підготовка до активного н.п.д. Активізувати знання учнів, необхідні для вивчення нов. матер. Формувати пізнавальні мотиви Створення проблемної ситуації та індивідуальних дидактична гра “клоуни”
4. Постановка пізнавального завдання Організація учнів на сприйняття пізнавального завдання Усне повідомлення вчителя загальнокласні  
5. Засвоєння нових знань Сформувати конкретні уявлення про периметр прямокутника та способи його обчислення; заохочувати дітей до сам. пошуку розв¢язку завдання Евристичний (частково-пошуковий) поєднання загальнокласних та індивідуальних рішення задач
6. Первинна перевірка розуміння Визначити рівень засвоєння. Первинне узагальнення. Навчати вибирати раціональні способи розв¢язку. Аналіз і логічне доказове мислення поєднання загально-класних та індивідуальних  
7. Закріплення знань. Організувати діяльність із застосування нових знань. Навчати працювати в міні-колективі Самостійна робота парна практична робота
8. Самоперевірка знань Виявити рівень первинного засвоєння нов. мат. Самостійна робота індивідуальні розв¢язання завдань за картками, с.р. на повтор
9. Підсумок Аналіз успішності засвоєння нового матеріалу Усне повідомлення, учня    
10. Домашнє завдання Дати інформацію та інструктаж з д/з   консультація  

 

Психологічний аналіз уроку

 

Психологічна мета уроку:

1) проектування розвитку учнів у межах вивчення конкретного навчального предмета і конкретного уроку;

2) врахування в меті уроку психологічного завдання вивчення теми і результатів, досягнутих у попередній роботі;

3) використання окремих способів психологічного впливу, методичних прийомів, які забезпечують розвиток учнів.

Стиль уроку

1) визначення змісту і структури уроку відповідно до принципів розвивального навчання:

– відповідність навантаження на пам¢ять учнів та їхнє мислення;

– визначення обсягу відтворювальної діяльності учнів і творчої;

– планування засвоєння знань у готовому вигляді (зі слів учителя, з підручника, посібника тощо) і в процесі самостійного пошуку;

– застосування вчителем проблемно-еврестичного навчання; хто ставить проблему, формулює її, хто вирішує;

– врахування контролю, аналізу та оцінки діяльності школярів, здійснюваних учителем, і взаємної критичної оцінки, самоконтролю та самоаналізу учнів;

– співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі, які викликають позитивні емоції у зв¢язку з виконаною роботою, установки, які стимулюють інтерес, вольові зусилля до подолання труднощів тощо) і примусу (нагадування про оцінку, різкі зауваження, нотації тощо);

2) особливості самоорганізації вчителя:

– підготовка до уроку і найголовніше – усвідомлення психологічної мети та внутрішня готовність до її здійснення;

– робоче самопочуття на початку та впродовж уроку (зібраність, налаштованість на тему і психологічну мету уроку, енергійність, наполегливість у досягненні накресленої мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці, педагогічна вправність тощо);

– педагогічний такт (ситуації, прояви);

– психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого спілкування, ділового контакту тощо).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; просмотров: 103; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.007 с.)