Аркуш спостереження (схема аналізу й самоаналізу уроку)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аркуш спостереження (схема аналізу й самоаналізу уроку)Загальні відомості:

1. Школа, клас, дата проведення уроку.

2. Тема уроку, завдання уроку.

Обладнання уроку:

3. Які засоби навчання використовував учитель.

4. Чи підготовлено наочні прилади й технічні засоби.

5. Як підготовлено клас до уроку.

Зміст уроку:

6. Чи відповідає зміст програмі, завданням уроку.

7. Чи проведено його дидактичну обробку.

8. Формуванню яких знань, умінь і навичок він сприяє.

9. З яким матеріалом учні працювали вперше, які знання, вміння і навички формували й закріплювали на уроці.

10. Як матеріал уроку сприяв розвитку творчих сил і здібностей учнів.

11. Які загальнонавчальні й спеціальні вміння і навички розвивалися.

12. Як здійснювалися межпредметні зв¢язки.

13. Чи дотримувалися внутрішньопредметних зв¢язків.

14. Чи сприяв зміст уроку розвитку інтересу до навчання.

Тип і структура уроку:

15. Який тип уроку обрано, його доцільність.

16. Місце уроку в системі уроків з даного розділу.

17. Як здійснювався зв¢язок уроку з попередніми уроками.

18. Які етапи уроку, їхня послідовність і логічний зв¢язок.

19. Відповідність структури уроку даному типу.

20. Як забезпечувалася цілісність і завершеність уроку.

Реалізація принципів навчання:

21. Принцип спрямованості навчання на комплексне вирішення завдань.

22. Науковість навчання, зв¢язок із життям, практикою.

23. Як реалізовано принцип доступності навчання.

24. З якою метою використано кожний вид наочності.

25. Як дотримувався принцип систематичності й послідовності формування знань, умінь і навичок.

26. Як досягнуто свідомості, активності і самостійності учнів, як здійснювалося керівництво навчанням школярів.

27. Якою мірою здійснювався розвиток учнів на уроці.

28. Який характер пізнавальної діяльності переважав (репродуктивний, пошуковий, творчий).

29. Як реалізовано індивідуалізацію та диференціацію навчання.

30. Як було стимульовано позитивне ставлення учнів до навчання.

Методи навчання:

31. Якою мірою застосовувані методи відповідали завданням уроку.

32. Який характер пізнавальної діяльності вони забезпечували.

33. Які методи сприяли активізації навчання школярів.

34. Як планувалася й проводилася самостійна робота і чи забезпечувала вона розвиток пізнавальної самостійності учнів.

35. Яка ефективність використаних методів і прийомів навчання.

Організація навчальної діяльності на уроці:

36. Як здійснювалася постановка навчальних завдань на кожному етапі.

37. Як сполучалися різні форми: індивідуальна, групова, класна.

38. Чи здійснювалося чергування різних видів діяльності учнів.

39. Як було організовано контроль за діяльністю учнів.

40. Чи правильно були оцінені знання та вміння учнів.

41. Як учитель здійснював розвиток учнів (розвиток логічного мислення, критичність думки, уміння порівнювати, робити висновки).

42. Які прийоми використовував учитель для організації учнів.

43. Як підбивав підсумки етапів і всього уроку.

Система роботи вчителя:

44. Уміння організувати роботу на уроці: розподіл часу, доцільність переходу від одного етапу до іншого, керівництво навчальною роботою учнів, володіння класом, дотримання дисципліни.

45. Показ учням раціональних способів навчальної роботи.

46. Визначення обсягу навчального матеріалу на урок.

47. поведінка вчителя на уроці: тон, такт, місцезнаходження, зовнішній вигляд, манери, мовлення, емоційність, характер спілкування (демократичний чи авторитарний), об¢єктивність.

48. Роль учителя в створенні потрібного психологічного мікроклімату.

Система роботи учнів:

49. Організованість та активність на різних етапах уроку.

50. Адекватність емоційного відгуку.

51. Методи і прийоми роботи, рівень їхньої сформованості.

52. Ставлення до вчителя, предмета, уроку, домашнього завдання.

53. Рівень засвоєння основних знань і вмінь.

54. Наявність умінь творчого застосування знань, умінь і навичок.

Загальні результати уроку:

55. Виконання плану уроку.

56. Рівень реалізації загальноосвітньої, виховної і розвивальної мети уроку.

57. Рівні засвоєння знань і способів діяльності учнів:

1-й рівень – засвоєння на рівні сприйняття, розуміння, запам¢ятовування;

2-й рівень – застосування в анологічній і подібній ситуації;

3-й рівнеь – застосування в новій ситуації, тобто творче.

58. Загальна оцінка результатів та ефективності уроку.

59. Рекомендації з поліпшення якості уроку.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.009 с.)