Технологічна наладка картоплесаджалокМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технологічна наладка картоплесаджалокПеред пуском саджалок у роботу перевіряють взаємодію склада­льних одиниць та механізмів машини. Саджалку прокручують вхолосту від вала відбору потужності трактора протягом 30 хв., підтягують всі болтові з'єднання і в разі потреби регулюють механізми машини. Тех­нологічні регулювання саджалки проводять під час першого робочого проходу агрегату.

Надходження бульб до живильного ковша регулюють заслінкою бункера таким чином, щоб у живильному ковші шар бульб, становив 15 – 20 см.

Регулюють положення важелів затискувачів. Кінці їх повинні без заїдань заходити на шину та відводити затискачі від ложечок; під час сходу з шин затискачі під дією пружин повинні чітко повертатись до ложечок, не зачіпаючи за стінки прорізів боковий живильного ковша та верхні козирки.

Ложечки вичерпувального апарата не повинні зачіплювати за днище живильного ковша; зазор між ними повинен становити 2 – 7 мм. Регулюють цей зазор за допомогою розтяжок.

Положення боковин живильного ковша встановлюють залежно від розмірів садильного матеріалу. Під час садіння великих бульб, щоб уникнути пропусків, боковини відсувають від ложечок, а під час садіння дрібних бульб – максимально наближують до ложечок. По­ложення боковин регулюють у місцях їх кріплення до стінок бункера і днища ковша.

Хрестовина з'єднувальної кулачкової муфти правого та лівого валів вичерпувальних апаратів повинні вільно переміщуватись відно­сно напівмуфт. Зазор 1 – 2 мм між хрестовиною і напівмуфтами регу­люють зсувом рухомої напівмуфти на правій осі вичерпувальних апа­ратів.

Підніманням та опусканням опорних коліс саджалки регулюють положення сошників. Кут нахилу нижніх тяг підвісок сошників до горизонту повинен бути таким, щоб при горизонтальному положенні рами, зіткненні носків сошники з рівною поверхнею та встановленні опорних та копіювальних коліс на підкладки, товщина яких на 3 – 4 см менша за потрібну глибину садіння, різниця промірів по висоті між передніми та задніми шарні­рами нижньої підвіски становила 100 – 110 мм.

Кут входження сошників у ґрунт регулюють зміною довжини верхньої тяги підвіски сошника. При встановленні рами саджалки у горизонтальне положення та зіткненні носка сошника з горизонталь­ною площиною задній край нижнього обрізу сошника повинен бути піднятий на 35 – 45 мм. При цьому опорні та копіювальні колеса вста­новлюють на підкладки, товщина яких на 3 – 4 см менша за потрібну глибину садіння бульб.

Відстань між сошником, піднятим у крайнє верхнє положення, та днищем живильного ковша повинна становити близько 20 мм. Цю відстань регулюють зміною положення гайок на діагональній тязі під­віски сошника.

Для регулювання болта-обмежувача опускання сошника саджа­лку піднімають у транспортне положення і заміряють відстань між рамою та переднім і заднім шарнірами нижньої тяги підвіски сошни­ка. Різниця промірів по висоті повинна становити близько 200 мм. Межу опускання сошника регулюють вкручуванням або викручуванням болта-обмежувача опускання.

Глибину садіння бульб заміряють на відстані 10 – 15 м від поча­тку гону під час першого робочого проходу. Для зміни глибини са­діння бульб піднімають або опускають копіювальні колеса сошників і одночасно пересувають по висоті опорні колеса саджалки так, щоб у робочому положенні сошники були заглиблені, а різниця промірів по висоті між передніми та задніми шарнірами нижніх тяг підвісок ста­новила 100 – 110 мм.

Форму та висоту гребеня під час гребеневого садіння змінюють поворотом косинок напівосей і тиском пружин натискної штанги.

Глибину ходу борінки при гладенькому садінні регулюють пе­реставлянням болта кріплення у секторі. Щоб запобігти зміщенню бульб, глибина ходу зубів борінки має бути меншою за глибину са­діння.

Встановлення саджалки на норму садіння бульб. Під час ро­боти картоплесаджалок СН-4Б з приводом від незалежного вала від­бору потужності трактора садіння бульб залежить від поступальної швидкості агрегату та від частоти обертання вичерпувальних апара­тів. Попередній підбір змінної зірочки на вихідному валу редуктора і вибір робочої швидкості роблять згідно з таблицею, що наведена в інструкції. Так, під час роботи з трактором МТЗ - 80/82 на ІІ передачі (6,74 км/год.) та встановленні зірочки Z = 16 висаджується 35 – 41 тис. бульб на 1 га, при Z = 18 – 42 – 47 тис. і при Z = 22 – 49 – 57 тис. бульб на 1 га.

Під час садіння з синхронним приводом густота садіння не за­лежить від поступальної швидкості, оскільки вал відбору потужності при цьому робить 3,5 оберта на 1 м шляху агрегату. Проте переви­щення поступальної швидкості понад допустиму призводить до збі­льшення кількості пропущених та пошкоджених бульб.

Остаточно підбирають змінну зірочку під час перших робочих проходів агрегату. У польових умовах для цього проїжджають 9 – 10 м на встановленій робочій швидкості з піднятими загортачами всіх се­кцій. Для піднімання робочих органів переставляють шплінти натиск­них штанг. Потім підраховують кількість висаджених бульб у кожній борозні на довжині 7,14 м при ширині міжряддя 0,7 м, тобто на площі 5 м , та множать кількість бульб на 2000.

Добуток відповідає фактичній нормі садіння бульб при даному встановленні. Якщо отримана норма менша за задану, слід змінити змінну зірочку на валу редуктора або (під час роботи з незалежним приво­дом) змінити робочу швидкість агрегату і повторити перевірку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.008 с.)