Основі складові корпуса плуга.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основі складові корпуса плуга.Корпус плуга складається з лемеша, полиці, польової дошки, що встановлені на башмаку, який прикріплений до стального штампованого стояка.

Леміш призначений для підрізання скиби ґрунту й спрямування її на полицю. Лемеші витримують великий тиск скиби і швидко спрацьовуються. Тому для виготовлення їх використовують спеціальні сталі. На плугах встановлюють трапецієподібні, долотоподібні, вирізні і трикутні лемеші.

 

Рис. 4.2. Лемеші: а — трапецієподібний; б — долотоподібний; в — вирізний; г — трикутний; 1— носок; 2 — лезо; 3 крило; 4 — магазин;5 — зуб; 6 - шар твердого сплаву

 

Лезо лемеша, що відокремлює скибу від дна борозни спрацьовуються швидше решти робочих поверхонь лемеша. Через це на нижньому боці трапе­цієподібного лемеша (рис. 4.2, а) є потовщення (запас мета­лу), за рахунок якого під час ремонту лемешу надають попе­редньої форми.

Долотоподібний леміш (рис. 4.2, б) забезпечує заглиблен­ня плуга у ґрунт. Довгий носок цього лемеша, загнутий на 10 мм вниз і ліворуч, під час оранки розміщується під скибою і на­дає плугу стійкішого положення.

Вирізні лемеші (рис. 4.2, в) встановлюють на ґрунтопог­либлювальних корпусах, а трикутні (рис. 4.2, г) – на викопувачах і скобах викопувальних машин.

У виробництві використовують самозаточувальні лемеші: до­лотоподібні, наплавлені твердим сплавом «сормайт», і трапеціє­подібні із двошарового прокату з твердим нижнім шаром у поєднанні з висувним долотом, наплавленим також сплавом «сормайт» або іншими сплавами.

Полиця призначена для перевертання і розпушування скиби. Залежно від форми робочої поверхні розрізняють чотири типи полиць (рис. 4.3) – циліндричні, культурного типу, напівгвинтові й гвинтові. Циліндричні полиці добре розпушують скибу, але недостатньо її перевертають. Зараз на тракторних плугах такі полиці не використовують. Полиці культурного типу добре розпушують скибу і під час роботи з передплужником добре її перевертають. Культурні полиці здебільшого використовують на плугах, призначених для оранки староорних і слабозв’язних грунтів.

 

а – циліндрична;

б – культурна;

в – напівгвинтова;

г – гвинтова.

 

Рис. 4.3. Типи полиць

 

Напівгвинтові полиці забезпечують добре перевертання скиби, що важливо при оранці задернілих ґрунтів, але недостатньо її розпушують. Ці полиці встановлюють на плугах, призначених для оранки цілини та на чагарниково-болотних ґрунтах.

Гвинтові полиці добре перевертають скибу, але недостатньо її розпушують. Такі полиці використовують рідко.

Польовою дошкою корпус спирається на дно і стінку борозни. Під оранки польові дошки запобігають зміщенню корпусів внаслідок дії бокових сил. Польова дошка заднього корпуса під час роботи зазнає найбільших навантажень і тому швидко спрацьовується. Щоб підвищити строк служби польової дошки, до неї прикріплюють двома болтами змінну п’ятку з відбіленого чавуну.

Польові дошки чагарниково-болотного плуга виготовляють подовженими і обладнують розширювачами. Щоб підвищити жорсткість конструкції, до розширювача й полиці приєднують розпірки.

Стояки плугів бувають литими, штампованими та зварноштампованими. Розрізняють високі і низькі литі стояки. Високі стояки застосовують на всіх тракторних плугах з плоскою рамою, низькі – на плугах із зігнутою рамою.

Передплужник – це невеликий корпус з робочою поверхнею культурного типу, який підрізує маленьку скибу з боку польового обрізу корпуса (товщиною 8 – 12 см; шириною захвату 23 см), обертає й скидає її на дно борозни, забезпечуючи краще перевертання скиби основним корпусом. За будовою передплужник подібний до основного корпуса і складається також з лемеша, полиці і стояка. Передплужники встановлюють перед кожним корпусом.

Ніж (рис. 4.4.) відрізає скибу у вертикальній площині. Ножі бувають дискові та череслові. Дискові ножі встановлюють на плугах загального призначення, череслові – на спеціальних.

Робочою частиною ножа є стальний диск із загостреним лезом, який перекочуючись по полю, розрізає грунт. Підшипники диска обертаються на осі, закріпленій на консолі, або вилці. Консоль, або вилка, кріпиться шарнірно, і ніж під час роботи самовстановлюється за напрямом руху.

Рис. 4.4. Ножі

Робоча частина чересла має вигляд клина з кутом 10 – 150. Клин переходить у держак, яким ніж кріпиться до рами плуга.

Ґрунтопоглиблювач призначений для розпушування підорного шару ґрунту, так званої плужної підошви. Таке розпушування сприяє кращому розвитку коріння рослин, оскільки поліпшується проникнення а грунт вологи й повітря. Плуги з ґрунтопоглиблювачами застосовують для оранки підзолистих ґрунтів, важких чорноземів, а також для оранки полів під посіви технічних культур, закладання садів, лісових розсадників тощо. Грунтопоглиблення здійснюють на глибину від 6 до 15 см, застосовуючи лемешні, лапові і пальцеві ґрунтопоглиблювачі.

Рама призначена для кріплення робочих органів та інших елементів механізмів плуга. За конструкцією рами поділяють на плоскі, гачкові і комбіновані, а також на розбірні і зварні (нерозбірні). Рами виготовляють здебільшого плоскими. Плоска рама складається із штаб (гряділів), кількість яких звичайно дорівнює кількості корпусів плуга. Гряділі жорстко з’єднані між собою розпірками. Для збільшення міцності рами до неї по лінії розміщення корпусів прикріплюють брус жорсткості.

Механізм опорного колеса. Опорні колеса встановлюють на начіпних плугах для регулювання глибини оранки. З цією метою колеса обладнують гвинтовими механізмами. Гвинтовий механізм складається з гвинта 4 (рис 4.5.) і гайки 3, закріпленої у верхній частині стояка 1. Гвинт загвинчений у гайку, пропущений в отвір напрямного кронштейна 2 і застопорений від позвждовжнього переміщення. Під час обертання гвинта 4 гайка 3 переміщується разом із стояком 1, піднімаючи або опускаючи раму плуга.


 

Рис. 4.5. Опорне колесо з гвинтовим механізмом:

а—опорне колесо плуга; б—опор­не колесо чагарниково-болотного плуга; в — упорний підшипник; 1 — стовба; 2 — напрямний кронштейн; 3 — гайка; 4 — гвинт; 5 — стопор­ний болт; 6 —рукоятка; 7 — упор­ний підшипник; 8 — фланець; 9 — гумове ущільнення; 10 — повстяне кільце.

Начіпкапризначена для приєднання начіпного плуга до трактора. Начіпка складається з двох стояків, з’єднаних між собою з розкосом, кронштейнів, що приєднуються до рами і стояків. В кронштейнах закріплені пальці, до яких приєднуються нижні тяги начіпки трактора. В передній частині розкосу є отвори, через які приєднується верхня центральна тяга начіпки трактора.

Автозчіпки вста­новлюють на начіпних плу­гах та інших на­чіпних машинах. Автозчіпка призначена для автоматично­го з'єднання машини з трак­тором. Начіпні машини об­ладнують автозчіпками СА-1 і СА-2, які різняться між собою розмірами і міцністю.

Зчіпка складається із зам­ка (рис. 4.6, а) і рамки (рис. 4.6, б). Рамку прикріплюють на тягах механізму начіпки трактора, а замок — на рамі плуга. За допомогою пальців З і щік 6 її прикріплюють до нижніх тяг 4 і верхньої тяги 5 начіпки трактора. Для фіксації рамки в замку між щоками закріплена заскочка 8, зуб якої входить в отвір і впирається в планку.

Для з'єднання плуга з трактором останній підводять до плуга під прямим кутом, добиваючись збігу осей симетрії рамки і замка. Коли рам­ка увійде в замок до зіткнення площин, включають гідросистему тракто­ра на підняття. При цьому рамка рухається угору, зуб заскочки входить в отвір косинки замка і фіксує обидва вузли, запобігаючи роз'єднанню при і діях на важіль маслорозподільника. Для від'єднання від трактора плуг опускають на грунт, за допомогою каната повертають рукоятку 9, виводячи заскочку 8 з отвору замка, гідросистемою трактора опускають рамку вниз і від'їжджають від плуга.

Рис. 4.6. Автозчіпка плуга:

а - замок; б - рамка; в - механізм заскочки;

1- рама плуга; 2 - замок, 3- палець; 4- нижня тяга навіски трактора; 5 - верхня тяга; 6 - щока рамки; 7 - ролик, 8 - заскочка; 9 - рукоятка;

10 — пружина; 11 - канат

 

Загальна будова плугів

Начіпний чотирикорпусний плуг ПЛН-4-35 призначений для оранки ґрунтів з питомим опором до 9 Н/см2, не засмічених камінням, під зернові, овочеві та технічні культури. Агретується з тракторами ДТ-75М і Т-150.

 

Рис. 5.1. Плуг чотирикорпусний ПЛН-4-35 1 – рама; 2 – опорне колесо; 3 – передплужник; 4 – леміш; 5 – полиця; 6 – дисковий ніж; 7 – стояк; 8 – балка жорсткості; 9 – гвинт опорного колеса; 10 – розкіс; 11 – стояк; 12 – кронштейн.

 

Плуг(рис. 5.1.)складається з основних (корпус, передплужник 3, ніж 6 та ґрунтопоглиблювач) і допоміжних (рама 1, механізм опорного колеса 9 і начіпки) робочих органів.

Плуг трикорпусний двоярусний ПЯ-3-35(рис. 5.2.) призначений для обробітку староорних ґрунтів на глибину до 30 см. Плуг складається з рами 6, верхніх 2 і нижніх 3 корпусів, коліс передніх 1, колеса заднього 4, механізму польового колеса 7, механізму борозенного колеса 9, механізму заднього колеса 5, гідросистеми 8 і причепа 10.

Рис. 5.2. Плуг трикорпусний двоярусний ПЯ-3-35

1 – колесо борозенне; 2 – корпус верхній; 3 – корпус нижній; 4 – колесо заднє; 5 – механізм заднього колеса; 6 – рама; 7 – механізм польового колеса; 8 – гідросистема; 9 – механізм борозенного колеса; 10 – причіп.

Основою плуга є зварна рама, до якої справа по ходу плуга прикріплені нижні корпуси. Попереду нижніх корпусів встановлені верхні корпуси, призначені для підрізання верхнього шару ґрунту. На передній частині рами змонтовані механізми польового і борозенною коліс Механізм борозенного колеса за допомогою тяги з'єднаний з механізмом заднього колеса. Ці механізми призначені для піднімання плуга в транс­портне положення. Механізм борозенного колеса призначений для вирівнювання плуга в горизонтальній площині.

До кронштейнів поздовжніх балок рами приєднаний причіп Гідросистема плуга призначена для переведення плуга в транспортне положення за допомогою гідроциліндра.

Під час роботи плуга (рис. 5.3.) верхні корпуси знімають шар ґрунту товщиною 10 – 15 см, перевертають і укладають його на дно борозни, нижні корпуси піднімають частину шару, що залишився і, перевернувши його, закривають ним раніше знятий верхніми корпусами шар ґрунту, в результаті чого досягається повне і глибоке загортання бур’янів і рослинних решток.

Рис. 5.3. Схема ярусного плуга

1 – передній корпус; 2 – задній корпус; 3 – задній корпус.

Плуг садовий ПС-4-30Апризначений для оранки в міжряддях саду на глибину: в плодоносних садах – у середині міжрядь 18 – 22 см, поблизу дерев – 10 – 12 см; у молодих садах – у середині міжрядь до 25 см, поблизу штамбів дерев – 12 – 18 см.

Плуг (рис. 5.4.) складається з плоскої рами 1, польового, борозенного 6 і заднього 9 коліс, корпусів 2, передплужників 3, дискового ножа 8, механізмів ре­гулювання глибини оранки і піднімання плуга, механізму регулювання нахилу заднього колеса 4 і причепа з плитою 7, що встановлюється на при­чіпну планку трактора і гідроприводу.

Рис. 5.4. Плуг садовий ПС-4-30А

1 – рама; 2 – корпус; 3 – передплужник; 4 – механізм заднього колеса; 5 – вісь коліс; 6 – польове колесо; 7 – причіп; 8 – дисковий ніж; 9 – колесо заднє.

Рама плуга зварна. Залежно від ширини міжрядь, ґрунтових умов і тягових зусиль трактора на рамі плуга встановлюють три або чотири корпуси

Корпус плуга має ширину захвату 30 см і влаштований так само, як корпус плуга загального призначення.

Передплужник має ширину захвату 20 см і влаштований так само, як і передплужник плуга загального призначення.

Дисковий ніж уніфікований з плугами загального призначення.

Механізм підйому призначений для переведення плуга в транспортне положення. Піднімають плуг за допомогою гідроциліндра Ц-110.Для регулювання глибини оранки під час роботи на кронштейнах механізму підйому з обох боків встановлені болти, що впираються в раму.

Механізм регулювання нахилу заднього колеса призначений для регу­лювання його нахилу (залежно від напряму вильоту плуга), регулювання глибини оранки і для переведення заднього колеса в транспортне поло­ження при агрегатуванні з тракторами тягового класу 2. При роботі з правим виносом колесо повинно бути розвернене вправо, з лівим – вліво. Для зміни положення заднього колеса викручують стопорний гвинт ключем, повертають вісь на 180" і закріплюють в новому положенні.

Причіп садового плуга складається з двох частин: плити, що вста­новлюється на причіпну планку трактора; причепа, телескопічної поздовж­ньої тяги, що зміщується на певний кут по сектору. Отвори, що є на плиті для приєднання тяги причепа, дають змогу збільшити винос плуга вправо і вліво.

Причіп забезпечує бокове зміщення плуга вправо або вліво від поз­довжньої осі трактора до 2,7 м.

Гідросистема плуга включає гідроциліндр Ц-110 і рукави високого гаску, що з'єднані штуцерами. Гідроциліндр односторонньої дії. В транс­портне положення плуг переводиться лише гідроциліндром. В робоче положення — як гідроциліндром, так і під дією власної маси, при уста­новці важеля гідророзподільника в положення "плаваюче".

Плуг начіпний дисковий ПНД-4-30 (рис. 5.5.) призначений для оранки перезволожених важких ґрунтів з питомим опором до 127,5 кПа (1,3 кгс/см2)під посіви різних культур. Спереду дисків на стояках 3 встановлено передплужники 1 з польовими дошками 2. Польова дошка та її стояк розрізують грунт у вертикальній площині. Передплужники зрізують верхню частину скиби ґрунту і скидають у борозну попереднього проходу, полегшуючи цим роботу дискових корпусів.

 

Рис. 5.5.Начіпний дисковий плуг ПНД-4-30:

1— передплужник; 2 — польова дошка; 3 — стояк-розпушувач

Одним з головних напрямків вдосконалення технологічного процесу виконання оранки є впровадження так званої “гладенької” оранки, яка передбачає виконання оранки без звальних гребенів і розгінних борізд, збільшення продуктивності і зниження витрат паливо-мастильних матеріалів. Для технічного забезпечення “гладенької” оранки промисловість виготовляє оборотні і поворотні плуги, які знаходять широке застосування у виробництві.

Оборотні плуги (рис 5.6.) відрізняються тим, що мають право- і лівоперевертальні корпуси, встановлені на рамі в напрямку протилежному один одному. В технологоічному відношенні при русі агрегату правоперевертальні корпуси працюють і кладуть шар грунту вправо, в цей час лівоперевертальні знаходяться над рамою. Після розвороту агрегату рама плуга обертається на 1800 і лівоперевертальні корпуси переводяться в робоче положення, проходить процесс оранки, а шар грунту кладеться ними в ту ж сторону, що і за попередній прохід правоперевертальними корпусами. Далі процесс повторюється.

Рис. 5.6. Оборотний начіпний плуг ПОН-2-30

1- правоперевертальний корпус; 2 – лівоперевертальний корпус; 3 – опорне колесо; 4 – лівоперевертальний передплужник; 5 – начіпка плуга; 6 – гідроциліндр повороту; 7 – шток; 8 і 9 – механізм повороту плуга.

Оборотні плуги виготовляються 2 – 16 корпусні і агретуються з тракторами відповідного тягового класу. Особливостями будови сучасних оборотних плугів є:

- машини виготовляються начіпними і напівначіпними;

- корпуси плуга комплектуються запобіжниками у вигляді зрізних болтів або автоматичними рессорного типу;

- багатокорпусні плуги мають можливість змінювати ширину скиби в межах 30 – 50 см на ходу з кабіни трактора за допомогою спеціальної гідравлічної системи, що:

1 – підвищує продуктивність на 20 – 40 %;

2 – спрощує керування плугом поблизу дерев, опор, парканів, стовпів, ярів;

3 – полегшує транспортування на дорогах;

- забезпечується регулювання нормальної ширини захвату на передній корпус плуга під час оранки з кабіни трактора за допомогою виносного гідравлічного циліндра;

- сучасні моделі оборотних плугів комплектуються електронним керуванням гідросистемою в автоматичному циклі при зміні положення робочих корпусів;

- більшість зразків оборотних плугів комплектуються котками типу “Pockomat”.

Плуг плантажний посилений ППУ-50Апризначений для обробітку ґрунту перед садінням садів, виноградників та інших багаторічних насаджень після розпушування розпушувачем РН-80Б на глибину до 80 см. Плуг при­чіпний, однокорпусний з шириною захвату 50 см і глибиною обробітку 60 см. Рама плуга спирається на три колеса (рис. 5.7.): польове 9, борозенне 12 і заднє 17. На рамі змонтовані основний корпус 1, передплужник 3 і механізм підйому польового, борозенного і заднього коліс, зв'язка польо­вого колеса з борозенним і заднім колесами. З трактором плуг з'єднується причіпним пристроєм 10. Механізм підйому плуга працює від автомата 11 або двох гідроциліндрів 5. При використанні шестеренчасто-храпового автомата гідроциліндри знімають, а на

 

Рис. 5.7.Плантажний плуг ППУ-50А:

1 – корпус; 2 – рама; 3 – передплужник; 4 – тяга; 5 - гідроциліндр; 6 – кулак, 7 і 8 – штурвали ; 9 – польове колесо; 12 – борозенне колесо і

17 – заднє колесо; 10 – причіпний пристрій; 11 – автомат; 13 – долото; 14 – леміш; 15 – накладка; 16 – польова дошка

їх місце встановлюють амортизато­ри. Глибину оранки регулюють штурвалом 8 механізму польового колеса. Штурвалом 7 механізму борозенного колеса регулюють паралельність рами плуга в вертикально-поперечній площині. Тягою 4 механізм польовою колеса зв'язаний з механізмом заднього колеса. Агрегатується плуг з трактором Т-130.

Плуг плантажний начіпний ППН-50призначений для глибокого не редпосадкового обробітку грунту під виноградники, сади і лісові на садження в усіх зонах країни. Плуг ППН – 50 (рис. 5.8.) складається з рами 11, корпуса, передплужника, опорного колеса 13 з гвинтовим механіз­мом 12, начіпки 15, кутника 10 для приєднання борін і підставки 15.

 

Рис. 5.8. Плуг плантажний начіпний ППН-50

1- долото лемеша передплужника; 2 і 5 – леміш;3 – полиця, 4 – долото основного корпуса; 6 – щиток; 7 – польова дошка; 8 – п’ятка, 9 – полиця, 10 – кутник для борін, 11 – рама; 12 – гвинтовий механізм; 13 – опорне колесо, 14 – отвори для перестановки передплужника; 15 – стояк начіпки;

16 – кронштейн, 17 – палець; 18 – підставка.

Рама плуга зварна з кутників. До передньої поперечної балки рами приварені два кронштейни з пальцями 17, а до середньої – один кронш­тейн для кріплення начіпки. Для збільшення міцності рами встановлений брус жорсткості.

Корпус плуга має зварний стояк, полицю 9, леміш 5, долото 4, щиток 6, папьову дошку 7 і п'ятку 8. Полицево-лемішна поверхня культурного типу.

Агрегатується з трактором Т-150, Т-130. Продуктивність 0,19 га/год. Маса плуга 1350 кг.

Плуг плантажний начіпний ППН-40призначений для передпосадкової оранки ґрунтів на глибину 45 см під ягідники, плодові розсадники і лісонасадження.

Плуг (рис. 5.9.) складається з рами 14 з начіпкою, опорного колеса 6 з гвинтовим механізмом 15, дискового ножа 1, передплужника, череслового ножа 5, основного корпуса, кутника 13 для борін і підніжки 2.

Рама плуга зварна, плоска. Основний корпус складається з стального стояка,полиці, лемеша, долота, польової дошки. Полицево-лемішна поверх­ня культурного типу.

Рис. 5.9.Плуг плантажний начіпний ППН-40:

1 – дисковий ніж; 2 – підніжка; 3 – леміш передплужника, 4 – полиця; 5 – чересловий ніж; 6 – опорне колесо; 7 – долото; 8 – леміш; 9 – полиця основного корпуса; 10 – польова дошка; 11 – розпірка; 12 – кутник; 13 – кутник для причепа борін; 14 – рама; 15 – гвинт піднімання опорно­го колеса,16 – розкіс начіпки; 17 – стояк начіпки; 18 – палець

 

Передплужник з шири­ноюзахвату 27 см розмі­щений перед чересловим ножем. Полицево-лемішна поверхня передплужника напівгвинтового типу.

Призначення і конс­трукція інших вузлів маши­ни такі самі, як і в плуга ППН-50.

Плуг комбінований лісний начіпний ПКЛ-70(рис. 5.10.) призначений для механізації лісовідновлювальних робіт на нерозкорчованих зрубах. Плугом можна виконувати такі роботи: нарізувати борозни завширшки 70 см та завглибшки 6 – 15 см двополицевим корпусом з одночасним садінням сіянців або ви­сіванням насіння у дно борозни на добре дренованих ґрунтах, нарізувати однополицевим корпусом скиби завширшки 50 см і завтовшки до 25 см під наступний посів насіння або насаджен­ня сіянців, а також для створення протипожежних смуг. Основ­ними органами плуга є рама, чересловий ніж та двополицевий корпус. Полиці корпуса мають гвинтову поверхню, що забезпе­чує нормальне перевертання скиби й укладання її суцільною стрічкою по боках борозни. Кінці лемішів корпуса з боків ві­дігнуті вгору і виконують роль бічних ножів корпусу.

Садильний пристрій встановлюється на рамі за двополице­вим корпусом і дає змогу висаджувати сіянці у дно борозни од­ночасно з обробітком ґрунту.

 

Рис. 5.10.Лісовий плуг ПКЛ-70

для трьох операцій — оранки, висівання і садіння лісу;

1 – рама; 2 – начіпний пристрій; 3 – чересло вий ніж; 4 – корпус двохполицевий; 5 – п’ята; 6 – лемеш.

Посівний пристрій приєднується до плуга замість садильно­го. Для розпушування дна борозни встановлюється спеціальна лапа. У плуга ПКЛ-70 є напівавтоматичний зчіпний пристрій для приєднування плуга до начіпної системи трактора.

Плуг за допомогою спеціальної навіски начіплюється на трелювальний трактор або на інші трактори класу 3,0.

Плуг лісовий смуговий ПЛП-135(рис. 5.11.) приз­начений для широкосмугової підготовки ґрунту під лісові культури на свіжих і задернілих нерозкорчованих зрубах з кількістю пнів до 500 шт./га. Його застосовують також для створення протипожежних мінералізованих смуг, утворення коридорів під час реконструкції молодників заввишки до 4 – 6 м з одночасним відвалюванням старих і дрібних пнів і ча­гарників. Плугом обробляють ґрунт смугами з утворенням з обох боків борозни двох мікропідвищень 60 – 80 см завширшки, що ущільнюються гусеницями трактора.

Рис. 5.11. Плуг лісовий смуговий ПЛП-135: 1 рама; 2 боковини рами; 3 щоки; 4 – ніж-колун; 5 – лемеш; 6 полиця; 7 кронштейн  

 

Корпус плуга складається з двох напівгвинтових полиць, двох спеціальних лемешів і знімного клиноподібного ножа. Глибини оранки дотримують за рахунок того, що на ножі вста­новлені два регульованих за висотою підкрилки (підкладний), які складаються з опірного полоза, ребра і двох косинок жорсткості. Ширина захвату становить 1,35 м, глибина об­робітку – до 30 см. На трактор класу 6,0 його начіпляють спереду за допомогою універсальної бульдозерної рами.

Викопувальний плуг начіпний ВПН-2призначений для викопування одно- і дворічних саджанців і підщеп плодових, ягідних і лісових культур, вирощених на добре окультурених ґрунтах.

Рис. 5.12.Викопувальний плуг начіпний ВПН-2: 1 – змінний лемеш; 2 – викопувальннй ніж; 3 – розпушувач; 4 і 14 – фланці, 5 – хомути, 6 – кронштейн; 7 – стояк; 8 – гайка; 9 – гвинт; 10 – праве опорне колесо; 11 – дві сережки; 12 – кулак; 13 – рама; 15 – планка, 16 – ніж стійкості

Основні вузли викопувального плуга в варіанті для викопування сад­жанців (рис. 5.12.): рама 13, викопувальний ніж 2, ніж стійкості 16, праве опорне колесо 10.

При викопуванні саджанців викопувальний ніж кріпиться до рами з правого боку, а з лівого встановлюють ніж стійкості. При викопуванні сіянців викопувальну скобу встановлюють симетрично на рамі плуга і трактор рухається над рядками, що викопують.

Рама плуга виготовлена з труби, до якої з правого боку приварений фланець 4 для кріплення викопувального ножа і опорного колеса, з ліво­го — фланець 14 для кріплення ножа стійкості або лівого опорного колеса. В середній частині рами приварені дві сережки 11 і кулак 12, за допомогою яких плуг начіплюють на трактор. У нижній частині сережок є по два отвори для кріплення викопувальної скоби.

До викопувального ножа приєднані змінний лемеш 1 клиноподібної форми і два розпушувачі 3 для додаткового подрібнення підрізаної ски­би. Лемеш закріплений під певним кутом до горизонту, а підкопує сад­жанці знизу. Для підрізання скиби ґрунту стояки ножа з боків загост­рені. Розпушувачі розпушують скибу ґрунту і полегшують вибирання саджанців.

Ніж стійкості клиноподібної форми зменшує розворот агрегату в го­ризонтальній площині в бік ряду саджанців. Кріплять його до фланця двома болтами і планкою 15. Залежно від глибини викопування сад­жанців і опору ґрунту ніж встановлюють на різній висоті відносно рами.

Праве опорне колесо призначене для установки і регулювання глибини викопування. Воно змонтоване на півосі, що приварена до стояка 7 колеса, яку кріплять в кронштейні 6. За допомогою двох хомутів 5 державку за­кріплюють на кронштейні правого фланця рами. Колесо піднімають або опускають, обертаючи рукоятку гвин­та 9, нижній кінець якого вільно обертається в вушці державки, а верхній кінець — в гайці 8, за­кріпленій на стояку.

Для викопування сіянців до сережок рами кріплять викопу­вальну скобу (рис. 5.13.), до сто­яка якої приєднують змінний лемеш 1. Стояки в нижній частині загострені.

Для стійкого ходу плуга у вертикальній площині встанов­люють ліве опорне колесо 3. Конструктивно воно таке саме, як і праве колесо, але відрізня­ється від нього стояком і спо­собом регулювання по висоті.

Глибину викопування регулюють і встановлюють перестановкою колеса відносно рами плуга і закріпленням стояка за допомогою болта в необ­хідному положенні. Для запобігання налипанню ґрунту на обох колесах встановлені чистики 4.

Рис. 5.13.Викопувальна скоба для плуга ВПН-2: 1 – змінний лемеш; 2 – стояк скоби; 3 – колесо ліве опорне; 4 – чистик; 5 – стояк колеса.

 

Начіпна викопувальна скоба НВС-1,2(рис. 5.14) призначена для ви­копування саджанців і сіянців лісових і плодових культур. Ширина захвату скоби 1,2 м, глибина ходу 19 – 30 см, продуктивність 0,34 — 0,65 га/год. Агрегатується з тракторами тягового класу 1,4 і 3.

Скоба складається з рами 2, опорних коліс 7, начіпного обладнання 1, стояків 4, лемеша 5, опори 6, вертикальних ножів 9, подовжувачів 8, фіксаторів 3.

Рис. 15.Начіпна викопувальна скоба НВС-1,2: 1 – начіпне обладнання; 2 – рама; 3 – фіксатор; 4 – стояк; 5 – леміш; 6 – опори; 7 – опорне колесо; 8 – одовжувач 9 – вертикальний ніж  

Рама зварної конструкції. Стояки опорних коліс мають отвори, що дає змогу змінювати положення коліс відносно рами, чим регулюється глиби­на ходу ножа. Подовжувачі приварені до опори і призначені для кращо­го подрібнення скиби.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.024 с.)