Картоплесадильна машина СН-4БМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Картоплесадильна машина СН-4БКартоплесаджалка СН-4Б призначена для рядкового садіння не пророщених бульб з шириною міжрядь 70 см з одночасним внесенням у борозни гранульованих мінеральних добрив. Машина може бути використана для гребеневого та гладенького садіння.

Картоплесаджалка (рис. 2.1.) складається з рами, що спирається на два опорних колеса 17. На рамі розміщено два бункери з живильним ковшем 4, чотири вичерпувальних апарати, які розміщені попарно, два туковисівних апарати АТД-2-8, чотири сошники 13 з копіювальними колесами 16, загортальними ди­сками 11 та борінками 12, механізм приводу, два слідоутворювачі 15, що кріпляться до вилки опорних коліс по боках саджалки на несучій рамі закріплено підніжки з поручнями та огороджувальними щитками. Гідрофіковані маркери начеплені на раму трактора попереду радіатора. Саджалка має двобічну електричну сигналізацію.

Бункери з живильними ковшами виготовлені з листкової сталі. Дно бункера нахилено в бік живильного ковша і має два струшувачі 2, які під час обертання ворушилок набувають коливального руху. На задній стінці бункера є вікно, що перекривається регульованою заслі­нкою.

Живильний ківш є продовженням бункера, в середній частині дно ковша утворює кутовий подільник, що розділяє бульби на два потоки.

Ворушилка 3 і шнеки 5, змонтовані в ковші, пересувають буль­би до ложечок 6 вичерпувальних апаратів. Кожний вичерпувальний апарат складається з диска та прикручених до нього по колу дванад­цяти ложечок. Для утримання бульб ложечки мають підпружинені затискачі 7, які під час руху ложечок у шарі бульб відводяться за до­помогою важелів, важелі упираються в шину й повертають затискачі. Під час виходу ложечок з живильного ковша важіль сходить з шини, затискач під дією пружини повертається і підтримує бульбу в ложеч­ці. У такому положенні бульба переміщується до скидання у прийма­льну горловину бульбопроводу сошника 13. Тут важіль затискача вдруге заходить на шину й відводить затискач у бік, бульба падає у сошник.

Сошник з гострим кутом входження у ґрунт складається з корпуса із змінним носком та двох боковин з поличками. Всередині сошника в передній частині є тукопровідний канал.

Рис.2.1.Функціональна схема картоплесаджалки СН-4Б:

1 – бункер; 2 – струшувач; 3 – ворушилка; 4 – живильний ківш; 5 – шнек; 6 – ложечка; 7 – затискачі бульб; 8 – туковисівний апарат; 9 – штанга з пружи­ною; 10 – тукопровід; 11 – загортальний диск; 12 – борінка; 13 – сошник; 14 – поличка; 15 – слідоутворювач; 16 – опорне колесо сошника; 17 – опорне колесо.

 

Під час роботи сошник утворює у ґрунті борозну з плоским дном. Мінеральні добрива по тукопроводу 10 надходять до каналу сошника й розсіваються по ширині борозни. Полички 14, виступаючи за боковини сошника, зрізують ґрунт з боків борозни і відкидають всередину сошника, загортаючи добрива пухким ґрунтом. На цей шар ґрунту з вичерпувальних апаратів падають бульби. Так утворюється ґрунтовий прошарок між мінеральними добривами і бульбами.

Саджалкою СН-4Б-2 з сошниками, що мають на носках копір-відбивачі, добрива вносяться у борозни безперервною стрічкою і не відокремлюються від бульб ґрунтовим прошарком.

Борозни з висадженими бульбами закриваються дисками 11 при гребеневому садінні або дисками з борінками 12 при гладенькому са­дінні.

Сошники 13 приєднують до основного бруса саджалки за до­помогою паралелограмного механізму, що складається з переднього кронштейна, верхньої регульованої та нижньої тяг і корпуса сошника. Передній кронштейн кріпиться до бруса машини двома скобами. До корпуса сошника спереду кріпиться копіювальне опорне колесо 16. Кріплення колеса до корпуса має пристрій для змін рами по висоті. Для обмеження опускання кожного сошника під час піднімання са­джалки в транспортне положення на кінці кожної тяги приварено кронштейн, який під час піднімання упирається у регулювальний болт-обмежувач.

До боковини сошника ззаду приварені планки для кріплення рамки загортальних робочих органів – двох сферичних дисків 11 та борінки 12.

Опорні колеса 17 саджалки призначені для опори машини під час роботи. Осі коліс надіті на вилки, що закріплені на брусі рами за допомогою скоб і в цьому положенні фіксуються замком. Опорні ко­леса мають гвинтовий пристрій для піднімання та опускання їх відно­сно рами і підпружинену рамку для встановлення слідоутворювача 15.

Робочі органи саджалки приводяться у рух від вала відбору по­тужності трактора за допомогою карданного вала через редуктор, що складається з пари конічних шестерень Z = 14 та Z = 40. Від веденого вала редуктора за допомогою змінних зірочок Z = 16, 18, 20 або Z = 22 рух передається на блок зірочок вала контприводу. Блок має дві зірочки: Z = 40 – для приведення у рух робочих органів саджалки під час роботи від незалежного вала відбору потужності трактора і зіроч­ку Z = 22 – для приведення у рух під час роботи від синхронного вала відбору потужності трактора. Від веденої зірочки Z = 12 вала контп­риводу обертання передається на зірочку Z = 36 правого вала вичер­пувальних апаратів. Лівий вал вичерпувальних апаратів обертається від правого вала за допомогою кулачкової муфти. Від валів вичерпу­вальних апаратів за допомогою ланцюгової передачі приводяться у рух туковисівні апарати, ворушилки і шнеки живильного ковша.

Ведуча карданна передача складається з телескопічної труби, вала, двох шарнірів і огородження.

Гідрофіковані маркери, що начеплені перед радіатором, скла­даються з рами, на якій монтуються телескопічні штанги з дисками, програмний пристрій, гідроциліндри та рукави високого тиску. Рама маркерів начіплюється на трактор за допомогою опорних кронштейнів, що кріпляться до лонжеронів болтами.

Програмний пристрій призначений для забезпечення одночасного піднімання по черзі у робоче положення телескопічних штанг при дії на одну й ту саму рукоятку розподільника гідросисткми трактора. Гідроциліндри піднімають штанги у транспортне положення. Вони пе­реобладнані в циліндри однобічної дії за допомогою сапуна. Маслопро­води складаються з чотирьох рукавів високого тиску, з'єднаних один з одним та з бічним виводом гідросистеми трактора. Один з рукавів ви­сокого тиску за допомогою штуцерів, уповільнювачів і трійників приєднаний до гідроциліндрів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.14 (0.005 с.)