Машини для внесення твердих мінеральних добривМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Машини для внесення твердих мінеральних добрив 

Машина для внесення добрив МВУ-5(рис. 4.1.) призначена для поверхневого (суцільного) внесення мінеральних добрив, їх сумішей, вапна та гіпсу. Являє собою напівпричіп, що складається з кузова 1, ходової системи 7, транспортера 2, приводу робочих ор­ганів 4, дозувальної заслінки 3, туконапрямника 5, розсіювальних дисків 6, пневмогальмівної системи і електрообладнання. Агрегату­ють з тракторами МТЗ-80/82. Машину обслуговує тракторист.

 

Рис. 4.1. Машина МВУ-5

 

Кузов машини є основою для кріплення робочих органів та до­поміжних складальних одиниць і виконує функції приймального пристрою для мінеральних добрив. Рама складається з двох балок, з'єднаних поперечинами. Задній борт має вікно для виходу добрив і напрямні для встановлення дозувальної заслінки.

У передньому борту кузова передбачено вікно для контролю за розвантаженням кузова. Для запобігання пульсаціям при подачі доб­рив транспортером при малих дозах внесення днище кузова перед туконапрямником виконане у вигляді лотка. Ходова система зроблена як безресорний балансирний візок типу «тандем» і складається з двох балансирів, з'єднаних центральною віссю на підшипниках ковзання.

Усі колеса ходової системи обладнані колодковими гальмами. Привід гальм – пневматичний, виконаний за однопровідною схе­мою і спрацьовує при натисканні на гальмівну педаль трактора, оскільки гальмівна магістраль машини приєднується до гальмівної магістралі трактора.

Транспортер машини – це замкнутий безкінечний ланцюг, що складається з окремих прутів і лапок, з'єднаних між собою. Нижні грані лапок скошені для утворення гострих кутів з днищем кузова і спрямовані за рухом транспортера, що сприяє активній очистці напрямних жолобків у днищі кузова. Транспортер виносить добри­ва з кузова до дозувальної заслінки і далі на розсіювальні диски.

Привід робочих органів здійснюється від ВВП трактора і ходо­вого колеса машини. Він складається з приводів розсіювального пристрою і транспортера.

Привід розсіювального пристрою надає дискам обертового руху і складається з телескопічного карданного вала, проміжних та при­відних валів, двох клинопасових контурів, редукторів і розсіюваль­них дисків.

Привід транспортера можна здійснювати від правого заднього ходового колеса машини або від ВВП трактора. Привід від правого заднього ходового колеса виконується за допомогою привідного вала, який проходить всередині осі колеса. Один кінець вала вхо­дить у додатковий фланець із шліцьовою втулкою, яка встановлена на три подовжені шпильки маточини колеса і кріпиться трьома гай­ками. На другому кінці вала посаджена вилка внутрішньовузлового карданного вала. Другу вилку цього вала посаджено на вал редукто­ра. Редуктор має зубчасту пару для зміни напрямку обертання і механізм ввімкнення транспортера від ходового колеса машини.

Керують механізмом ввімкнення транспортера за допомогою гідросистеми з кабіни трактора. Після редуктора привід транспор­тера вмикає три ланцюгові контури і ведучий вал транспортера. Передостанній ступінь ланцюгового контуру дозволяє отримати дві швидкості транспортера для внесення мінеральних добрив і вапня­кових матеріалів шляхом перестановки ланцюга на блоках зірочок.

При внесенні значних (понад 5000 кг/га) доз добрив і розванта­женні сипких матеріалів на місці конструкцією машини передбачене переобладнання приводу транспортера від ВВП трактора шляхом з'єднання блока півмуфти, що складається з труби із зубчастими дисками і кріпиться до зубчастих маточин центрального вала трансмісії та вхідного вала центрального редуктора за допомогою ланцюга і захисних ковпаків. При цьому ланцюг зірочок змінних контурів повинен знаходитись на зовнішніх зірочках з кількістю зубців 12 і 45. Півмуфта редуктора приводу транспортера від ходо­вого колеса повинна бути вимкнена гідросистемою трактора.

Дозувальна заслінка – це секційний підпружинений шибер, що переміщується в напрямних на задньому борту кузова за допомогою штурвала. Положення заслінки фіксується пружинним фіксатором.

Туконапрямник – це лоток зварної конструкції з листового ма­теріалу, який забезпечує подачу добрив на кожний розсіювальний диск окремо. У тукоподільнику є подільник потоку, що складається з двох шарнірно рухомих стінок.

Електрообладнання машини складається з двох ліхтарів, джгу­та і штепсельної вилки.

Пристрій для рівномірного розвантажування кузова призначе­ний для усунення навантаження на гідрогак трактора і зменшення навантаження на транспортері.

Процес роботи машини відбувається так. Під час руху машини по полю з завантаженими добривами і ввімкненим ВВП трактора розсіювальні диски обертаються, а на них транспортером, що приводиться у дію від правого заднього ходового колеса машини, через дозуваль­ну заслінку і туконапрямник подаються добрива. Диски з лопатками розсіюють добрива віялоподібним потоком на поверхню ґрунту.

Дозу внесення добрив регулюють зміною положення дозуваль­ної заслінки на задньому борту кузова машини і швидкості транс­портера шляхом встановлення ланцюга змінних контурів приводу на зовнішні зірочки з кількістю зубців 2=12 і 2=45 або 2=28 і 2=33.

Коли транспортер приводиться в дію від ВВП трактора, то лан­цюг змінних контурів має знаходитись на зовнішніх зірочках з кількістю зубців 2=12 і 2=45, дозу внесення добрив машиною регу­люють положенням дозувальної заслінки і швидкістю руху агрега­ту. Можливі дози внесення мінеральних добрив машиною наведені в таблицях інструкції з експлуатації машин.

Машина МВУ-0,5Апризначена для розсіювання по поверхні ґрунту мінеральних добрив на полях і в плодоносних садах, а також для розкидної сівби насіння трав (сидератів). Машину начіплюють на трактори Т-25А, ЮМЗ-6АКЛ, МТЗ-80, МТЗ-82 і Т-40А.

Розкидач складається з бункера 1 (рис. 4.2.) місткістю 410 дм3, дозувального пристрою 2, двох розкидальних дисків 7, механізму приводу (карданного вала 4 та редукторів 5 і 6) і вітрозахисного пристрою.

 

Рис. 4.2. Схема начіпного розкидача мінеральних добрив МВУ-0.5А:

1 – бункер; 2 – регулятор висіву; 3 – поворот­ний клапан; 4 – карданний вал; 5 і 6 – редукто­ри; 7 – розкидальний диск; 8 – висівна планка; 9 – ворушила.

Дозувальний пристрій складається з двох поворотних клапанів 3, за допомогою яких змінюють висоту висівної щілини, і висівної планки 8 зиґзаґоподібної форми, шарнірно закріпленої на підвісках. При коливальному русі планка переміщується між дном бункера і клапанами 3, виштовхуючи активними вирізами з передньої і зад­ньої щілин добрива. Для безперервного опускання добрив у бункері змонтовано коливальні ворушилки 9. Добрива лотоками надходять на диски 7, які обертаються в різні боки (n = 625–805 хв-1), і розкидають добрива з шириною захвату до 12 м. У вітряну погоду до розкидача прикріп­люють вітрозахис­ний пристрій, виго­товлений з брезенту. Ширина захвату при цьому становить 6 м. Висівання добрив (40 – 2000 кг/га) регу­люють, змінюючи ви­соту висівних щілин і амплітуду коливань ви­сівної планки. Норма висіву насіння трав – 8 – 150 кг/га. Робоча швидкість машини – близько 10 км/год., маса – 300 кг, продук­тивність – до 10 га/год.

Машина для внесення мінеральних добрив СТТ-10 призначе­на для внесення мінеральних добрив і їх сумішей з підвищеною рівномірністю розподілу туків по площі. Показник нерівномірнос­ті не повинен перевищувати ±15%. Застосовують машину СТТ-10 для підживлення зернових культур, вирощуваних за інтенсивною технологією, а також для транспортування добрив, зерна та інших сипких матеріалів з розвантаженням їх через вікно у задній стінці кузова.

Машина СТТ-10 – це напівпричіп, що складається з кузова 7 (рис. 4.3.), транспортера 12, дозувальної заслінки 11, розподільно­го пристрою 1, встановленого на рамі спереду кузова, двох ме­ханізмів приводу транспортера. Кузов зверху закривається відкид­ною сіткою 8, яка запобігає потраплянню в нього великих предметів при завантаженні добрив.

 

 

Рис. 4.3. Машина СТТ-10:

1 – розподільний пристрій; 2 – туконапрямники; 3 – ланцюгова передача; 4 – колеса; 5 – задній вал; 6 і 11 – заслінки; 7 – кузов, 8 – сітка; 9 – передній вал; 10 – механізм пересування заслінки; 12 – транспортер; 13 і 14 – ротори; 15 – лопатка.

Розподільний пристрій має два ротори 13 і 14, які обертаються навколо горизонтальної осі, і два туконапрямники 2. У роторах є внутрішні та зовнішні лопатки 15. При внесенні добрив транспор­тер приводиться у дію від переднього вала 9, який обертається від правого переднього колеса через карданний вал і двоступінчасту ланцюгову передачу 3.

Під час руху машини транспортер переміщує добрива вперед і через дозувальний отвір у передній стінці кузова подає їх на туко­напрямники 2. З останніх добрива надходять на лопатки роторів, які обертаються у протилежних напрямках з частотою 810 хв-1. За рахунок різного нахилу лопаток ротори розкидають добрива в чо­тири робочі зони і розподіляють їх по поверхні поля.

Дозу внесення добрив у межах 100 – 2000 кг/га регулюють зміною положення заслінки 11 згідно з таблицею.

Залишок добрив та матеріалів вивантажують, приводячи від ВВП у рух задній вал 5 транспортера. Після вивантаження ма­теріалу через вікно в задній стінці закривають заслінку 6.

Агрегатують машину з тракторами класу 1,4. Ширина захвату машини 10 – 15 м, робоча швидкість 10 – 15 км/год., продуктивність до 18 га/год.

Машина РУМ-5-03 призначена для основного внесення міне­ральних добрив і підживлення зернових культур, вирощуваних за інтенсивною технологією. Складається з кузова 5 (рис. 4.4.), який зверху має захисну сітку 6, а в днищі прутковий транспортер 14; туконапрямника 15; правої 9 і лівої 1 штанг; пневмосистеми; ходових коліс 12 і механізму приводу. На задній стінці кузова встановлена дозувальна заслінка 4 з механізмом переміщення 3, а зверху брезентовий тент.

 

15 14 13 12 11 10

Рис. 4.4. Машина РУМ-5-03:

1 і 9 – штанги; 2 – живильник-подільник; 3 – механізм переміщення заслінки; 4 – заслінка; 5 – кузов; 6 – сітка; 7 – повітропровід; 8 – вентилятор; 10 – розпилювальний наконечник; 11– труба; 12 – ходові колеса; 13 – повітророзподільник; 14 – транспортер; 15 – туконапрямник.

 

Під час розсіювання добрив транспортер 14 приводиться у дію від заднього опорно-ходового колеса через привідний ролик і лан­цюгову передачу. Для вивантаження з кузова невикористаних доб­рив транспортер приводиться в дію від ВВП трактора через переда­чу, змонтовану спереду кузова.

Опорно-ходові колеса розставлені на колію 1800 мм. Туко­напрямник, встановлений під заднім кінцем транспортера, поділений на 14 секцій. Кожна секція має приймачі, поворотну заслінку, патрубок і сопло. Патрубок кожної секції з'єднаний з повітророзподільником 13 пневмосистеми, а сопло – з відповідною розподільною трубою 11. Секція штанги складається з каркаса, пакета пластмасових розподільних труб 11 різної дов­жини, напрямників, подільників, подільного пристрою і відби­вачів, змонтованих на розпилювальних наконечниках 10 труб. Пневмосистема має по два вентилятори 8, повітропроводи 7 і повітророзподільники 13, змонтовані на боковинах кузова. Пат­рубок повітророзподільників з'єднаний трубами з патрубками туконапрямника.

Під час робочого ходу машини транспортер 14 подає добрива через вікно, розміщене під дозувальною заслінкою 4, в туконапрям­ник 15. Добрива розподіляються рівномірно приймачами по пат­рубках, підхоплюються повітряним потоком, створеним у соплах вентиляторами, і подаються у труби 11 штанг. З труб добрива вихо­дять через наконечники 10 у вигляді аеросуміші і відбивачами спрямовуються на поверхню поля.

Дозу внесення добрив (100 – 1000 кг/га) встановлюють пе­реміщенням заслінки 4 на певну позначку згідно з таблицею.

Агрегатують машину з тракторами ЮМЗ і МТЗ. Місткість ку­зова – 5 т, ширина захвату – 12 м, робоча швидкість – до 10 км/год., продуктивність при дозі внесення 220 кг/га – до 7 га/год.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.008 с.)