Коферменти, переносники хімічних групМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коферменти, переносники хімічних групНуклезидфосфати:

• АТФ — перенос фосфатних, піридофосфатних, аденозильних радикалів

• АДФ, УТФ — перенос моносахаридних радикалів

• УДФ, ЦТФ — перенос холіну та етаноламіну

• ЦДФ — перенос аміногруп; декарбоксилювання

Піридоксалеві коферменти:

• Піридоксальфосфат, Піридоксамінфосфат, Коензим ацилювання (КоА; КоА-SH) — перенос ацильних радикалів

• Тетрагідрофолієва к-та (ТГФК) — перенос одновуглецевих радикалів (формільного, оксиметильного, метильного)

• Ліпоєва к-та — перенос ацетильних радикалів

Екзергічні та ендоергічні реакції

Екзергонічні реакції (процеси) — такі, що супроводжуються вивільненнямхімічної енергії,
необхідної для функціонування живих організмів.

Найбільш важливими екзергонічними процесами в живих системах є окислювальні реакції, що каталізуються окислювально-відновлювальними ферментамимембран мітохондрій. Енергія, яка вивільняється в окислювальних реакціях,здебільшого акумулюється у формі макроергічних сполук.
Ендергонічні реакції (процеси)— такі, що потребують для своєї течії витратенергії; це ферментативні реакції синтезу та відновлення:
реакції синтезу
призводять до утворення новиххімічних зв’язків, ускладненняструктури біомолекул (простих сполук та біополімерів); заджерело енергії в більшостіреакцій синтезу правлять макроергічні зв’язки АТФ;

реакції відновлення— приєднання до біоорганічних сполук (здебільшого,ненасичених зв’язків) атомів водню; в реакціях відновлення як донори використовуються молекули відновленогонікотинамідаденіндинуклеотидфосфату (НАДФН).

Спряження ендергонічних процесів з екзергонічними здійснюється за рахунок синтезу протягом екзергонічної реакції сполук з високим енергетичним потенціалом, які в подальшому використовуються в ендергонічнихреакціях, що забезпечує передачу хімічної енергії від екзергонічного до ендергонічного процесу.

Структурно-функціональні компоненти клітин регулярно оновлюються. В організмі людини постійно проходять реакції і розпаду, і синтезу. Утворені при розпаді метаболіти (наприклад, ацетил-КоА при окисненні жирних кислот) можуть зазнавати катаболізму (розпад ацетил-КоА в циклі Кребса до С02 і Н20) або знову використовуватися для синтезу структурно-функціональних компонентів
(використання ацетил-КоА для синтезу холестерину). Тому екзергонічні та ендергонічні реакції в організмі спряжені на рівні:

1)субстратів (ацетил-Ко А, піруват, глюкозо-6-фосфат);
2) відновлених еквівалентів (НАДН, НАДФН, ФАДН2);
3) макроергічних сполук (АТФ тощо).

Схема хеміостатичного механізму спряження транспорту

 

 

БІЛЕТ 13


1. Прості та складні білки-ферменти, простетичні групи складних білків-ферментів (кофактори, коферменти).

Ферменти — специфічні білки, в основі каталітичної дії яких лежать загальні фізико-хімічні та термодинамічні закономірності хімічної кінетики. За хімічною структурою ферменти є простими білками або складними білками (тобто такими, що містять у собі небілкову частину). Білкова частина складного білка-ферменту має назву апофермент (апоензим), небілкова — кофермент (коензим).

Кофактор — небілкова (неамінокислотна) хімічна сполука, органічна або неорганічна, що зв'язується (щільно або вільно) з білками (найчастіше ферментами) і потрібна для виконання білком своєї біологічної функції. Кофактори зазвичай поділяють на дві великі групи: коферменти і простетичні групи. Коферме́нт (коензим) — невелика 0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA"небілкова (неамінокислотна) молекула, що вільно зв'язується з 0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82"ферментом та важлива для його 0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7"каталітичної активності. Коферменти іноді називають косубстратами. Ці молекули не формують постійної частини 0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2"структури ферментів і звільняються в процесі каталітичного циклу. Це відрізняє коферменти від 0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8"простетичнихHYPERLINK "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8" груп, які є щільно зв'язаними компонентами 0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8"складних білків (такі як 0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1"флавін або 0%93%D0%B5%D0%BC_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F)"гем).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.006 с.)