Прогноз обсягів споживання нафтопродуктівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прогноз обсягів споживання нафтопродуктівЗа останні десять років споживання бензину в Україні зросло з 3,2 млн. т у 2001 р. до 4,6 млн. т в 2010 р., дизельного палива – з 4,7 млн. т до 5,3 млн. т відповідно. Збільшення попиту було обумовлене зростанням економіки й розширенням парку транспортних засобів, при цьому в результаті кризи 2008 р. сукупне споживання знизилося практично на 1 млн. т (основний внесок внесло зниження попиту на дизельне паливо). За станом на 2010 р. сукупний внутрішній попит на основні світлі нафтопродукти (бензин, дизельне паливо, гас) склав близько 10,3 млн. т, з них споживання гасу склало 0,4 млн. т. Також як моторні палива за рік спожито близько 0,8 млн. т зрідженого газу (пропан-бутану) і 0,3 млн. т метану. Загальне споживання мазуту склало близько 0,8 млн. т.

Існує декілька сценаріїв динаміки попиту на нафтопродукти, у кожному з яких модель поводження держави і споживачів визначається двома групами чинників. До першої з них відносяться зовнішні чинники – економічне зростання України[24] і світового ринку в цілому, а також динаміка цін на нафту. Друга група – це внутрішні чинники. До неї входять інвестиційні можливості компаній і держави, стимули до більш економічної витрати палива, пріоритетність екологічних питань й економічна привабливість біопалива.

Залежно від того, за яким сценарієм буде розвиватися економіка, сукупний попит на основні світлі нафтопродукти (бензин, дизельне паливо, гас) в Україні до 2030 р. складе від 13,1 млн. т (песимістичний сценарій) до 20,8 млн. т (оптимістичний сценарій). Відповідно до базового сценарію, попит на світлі нафтопродукти в 2030 р. складе 17,4 млн. т, що передбачає середній темп зростання приблизно 2,7% на рік.

У базовому сценарії передбачається плавний і поступовий розвиток попиту з підтримкою використання біопалива. Очікується природне збільшення частки дизельного транспорту, заміщення традиційних нафтопродуктів зрідженим і стисненим газом для машин з великим щорічним пробігом, використання сумішей бензину з біоетанолом і поява автомобілів із гібридним приводом (з метан-дизельними двигунами, а також із двигунами, які споживають суміші з високим вмістом біопалива). Обсяг попиту на бензин до 2030 р. збільшиться до 6,3 млн. т, на дизельне паливо - до 10,1 млн. т, а на гас - до 1,0 млн. т. У сегменті альтернативного палива попит на пропан-бутан зросте до 2,2 млн. т, на метан - до 1,3 млн. т. Попит на біоетанол складе 1,1 млн. т, на біодизель - 0,8 млн. т.

У песимістичному сценарії добробут України зростатиме низькими темпами. З одного боку, це буде стимулом до підвищення паливної економічності транспорту, а з іншого боку - перешкодою для інтенсивної експлуатації транспортного парку. Зважаючи на це, очікується більш активне використання економічних видів палива – пропан-бутану (у сегменті приватного і державного транспорту) і метану (у сегменті громадського транспорту). Обсяг попиту на бензин до 2030 р. практично не зміниться і залишиться на рівні 4,7 млн. т, у той час як попит на дизельне паливо збільшиться до 7,6 млн. т, а на гас - до 0,8 млн. т. У сегменті альтернативного палива попит на пропан-бутан зросте до 2,5 млн. т, на метан - до 0,8 млн. т.

В оптимістичному сценарії розвитку очікується динамічне зростання добробуту, який супроводжуватиметься більш активним відновленням парку і швидким збільшенням частки транспортних засобів із дизельним двигуном. Високі ціни на нафту сприятимуть активному впровадженню як біоетанолу, так і біодизеля, збільшенню кількості автомобілів із двигунами, які споживають суміші з високим вмістом біопалива, а також переведення частини громадського парку на використання метану. Обсяг попиту на бензин до 2030 р. збільшиться до 7,3 млн. т, на дизельне паливо - до 12 млн. т, а на гас - до 1,5 млн. т. У сегменті альтернативного палива попит на пропан-бутан зросте до 1,7 млн. т, на метан - до 1,6 млн. т. Попит на біоетанол складе 1,3 млн. т, на біодизель - 2,1 млн. т.

Структура попиту на світлі нафтопродукти й альтернативні види моторного палива в різних сценаріях розвитку

 

Основними групами споживачів нафтопродуктів є: легкові автомобілі, вантажні автомобілі й автобуси (у тому числі, використовувані у промисловості), спеціальна сільськогосподарська техніка, залізничний, водний і авіаційний транспорт.

Динаміка споживання нафтопродуктів у кожній із цих категорій залежить від поданих нижче показників:

■ Кількість кінцевих споживачів нафтопродуктів (чисельність транспортного парку, обсяг вантажоперевезень, обсяг виробленої сільськогосподарської продукції тощо);

■ Інтенсивність використання паливних ресурсів (середньорічний пробіг, питомий видаток палива на 100 км);

■ Структура споживання нафтопродуктів (частка різних видів палива в загальному обсязі споживання за групами споживачів).

Динаміка попиту на традиційні світлі нафтопродукти (бензин, дизель, гас) і інші моторні палива (пропан-бутан, метан, біопаливо) в Україні відповідатиме показникам країн, які перебувають на етапі інтенсивного розвитку.

Загальне споживання різних видів моторного палива в сегменті легкового автотранспорту зросте від розрахункової бази з 4,5 млн. т в 2010 р. до 12 млн. т у 2030 р. Ключовими чинниками динаміки будуть:

■ Розмір парку машин. Наразі в Україні на 1000 чоловік припадає близько 150 легкових машин. У міру зростання особистого добробуту Україна до 2030 р. наблизиться до сучасних показників розвинених країн Східної Європи (Польщі й Угорщини). Окрім іншого, кількість легкових машин на 1000 чоловік досягне приблизно 380;

■ Зміна структури витрати палива: очікується зростання частки автомобілів із дизельним двигуном до 15% сукупного парку, на пропан-бутані – до 10%.

Загальне споживання моторного палива вантажним автотранспортом зросте від розрахункової бази приблизно із 4,4 млн. т у 2010 р. до 10 млн. т у 2030 р. Ключовими чинниками динаміки будуть:

■ Зростання вантажообігу, який супроводжує зростання валового продукту в торгівлі й обсягу промислового виробництва;

■ Зміна структури парку убік збільшення числа легких вантажівок у зв'язку зі зростаючою часткою сектору послуг у ВВП;

■ Зміна структури витрати палива. До 2030 р. важкі вантажівки на бензиновому двигуні повністю вийдуть із експлуатації, а частка легких вантажівок, які споживають бензин, складатиме не більше 15%. Приблизно 10% легких вантажних машин будуть обладнані балонами з метаном; очікується поява незначної кількості (близько 2% парку) важких вантажівок на метан-дизельному двигуні.

Сумарне споживання моторного палива автобусним транспортом до 2030 р. практично не зміниться й залишиться на наявному рівні близько 0,5 млн. т. Ключовими чинниками динаміки будуть:

■ Очікуване скорочення автобусного парку на 20% внаслідок таких причин: кількість автобусів на 1000 чоловік знижуватиметься до показників розвинених східно-європейських країн (3,7 в Україні при 2-2,5 у Чехії й Польщі); експлуатація наявного парку автобусів стане інтенсивнішою; маршрутні таксі малої місткості будуть заміщатися великими автобусами. При цьому скорочення автобусного парку стримуватимуть такі чинники: зростання попиту на послуги громадського транспорту, викликане загальним старінням населення, а також розвиток сектору туризму;

■ Зміна структури витрати палива: очікується повне вибуття з експлуатації багатомісних автобусів з бензиновими двигунами і скорочення до 15% частки мікроавтобусів, які споживають бензин, у той час як частка громадського транспорту, яка використовує як паливо метан, зросте до 2030 р. до 20%.

При цьому загальними тенденціями в розвитку попиту на моторні палива до 2030 р. з боку легкового, вантажного і автобусного транспорту будуть:

■ Скорочення середньої витрати палива транспортними засобами на 15-25% разом із відновленням парку;

■ Підвищення інтенсивності використання транспортних засобів і збільшення середньорічного пробігу на 20-25% разом із розвитком дорожньої інфраструктури.

Споживання дизельного палива залізничним транспортом залишиться на рівні приблизно 0,4 млн. т на рік. Електрифікація шляхів і підвищення частки перевезень на електротязі до 94% послужать чинниками, які знижують рівень використання дизельного палива, однак зростання обсягів залізничних вантажоперевезень (приблизно у 1,7 рази до 2030 р.) стримуватиме його падіння.

Сільське господарство – значимий споживач дизельного палива. У 2010 р. на безпосереднє споживання сектору, у тому числі на потреби спеціальної техніки (трактори, комбайни тощо), припало трохи більше 1 млн. т дизельного палива. Сільське господарство протягом розглянутого періоду буде активно розвиватися (очікується збільшення валового продукту в сільському господарстві у 3 рази до 2030 р.); обсяги споживання дизельного палива в секторі також зростатимуть і в 2030 р. складуть приблизно 2,6 млн. т.

Споживання дизельного палива внутрішнім водним транспортом у цей час незначне (0,06 млн. т у 2010 р.), але в міру збільшення обсягу водних вантажоперевезень воно зростатиме і до 2030 р. досягне 0,17 млн. т.

Споживання гасу збільшиться з 0,35 млн. т у 2010 р. до 1,05 млн. т у 2030 р. у міру зростання обсягу авіаперевезень: до 2030 р. цей показник зросте у 3,5 рази, при зростанні ВВП у 2,7 рази за порівнянний період. При цьому обновиться практично весь парк літаків в Україні, тому що зараз середній вік літаків, використовуваних більшістю авіаперевізників України, становить більше 10 років. Підвищення паливної ефективності літаків складе приблизно 15%.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.013 с.)