В яких випадках, як виняток, дозволяється часткова виплата заробітної плати натурою?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В яких випадках, як виняток, дозволяється часткова виплата заробітної плати натурою?Якщо така виплата є бажаною для працівників

2) лише тими товарами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України

3) коли така виплата є еквівалентною за вартістю середній заробітній платі

4) коли інша частина заробітної плати виплачуватиметься борговими зобов’язаннями

5) лише для працівників, які працюють за сумісництвом

За цінами не вищими собівартості товарів

#16

 

№ 621, 7, 1, 1, 60

Вкажіть складові частини тарифної системи оплати праці:

1) мінімальна заробітна плата

2) основна заробітна плата

3) договори про схеми посадових окладів

4) генеральна, галузеві угоди

Тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники)

Тарифні сітки

#56

 

№ 622, 7, 1, 1, 60

На основі чого формується тарифна сітка (схема посадових окладів)?

1) середньої заробітної плати

2) вартісної величини мінімального споживчого бюджету

3) максимальної заробітної плати

Тарифної ставки робітника І розряду

5) вартісної величини межі малозабезпеченості

6) міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

#4, 6

№ 623, 7, 1, 1, 60

Хто встановлює перелік товарів, якими не допускається часткова виплата заробітної плати натурою?

1) Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

3) Президент України

4) Міністерство праці та соціальної політики України

5) Федерація профспілок України

6) Антимонопольний комітет України

#2

 

№ 624, 7, 1, 1, 80

В яких відповідях неправильно вказано сферу державного регулювання оплати праці?

1) оподаткування доходів працівників

2) регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України

Регулювання конкретних розмірів тарифних ставок працівників підприємства, установи, організації

4) встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на комунальній формі власності

5) встановлення умов і розмірів оплати праці працівників підприємств, що дотуються з бюджету

6) встановлення розміру мінімальної заробітної плати

#3

 

№ 625, 7, 1, 1, 60

Яке джерело (форма) трудового права може передбачати часткову виплату заробітної плати натурою?

1) рішення суду

2) трудовий договір

3) правила внутрішнього трудового розпорядку

Колективний договір

5) наукова доктрина

6) посадова інструкція

#4

 

№ 626, 7, 1, 1, 60

Основна заробітна плата встановлюється у вигляді:

1) доплат

2) надбавок

Тарифних ставок

4) винагород за підсумками роботи

5) компенсаційних виплат

Відрядних розцінок

#36

 

№ 627, 7, 1, 4, 120

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні (*12*) календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.

 

№ 628, 7, 1, 1, 60

Вкажіть відповіді, в яких неправильно зазначені виплати, що належать до основної заробітної плати?

Гарантійні виплати

2) тарифні оклади

3) посадові оклади

4) тарифні ставки

5) відрядні розцінки

Премії

#16

 

№ 629, 7, 1, 4, 120

Відрахування із заробітної плати при відбуванні покарання у вигляді виправних робіт і при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей не може перевищувати __ відсотків. (*70*)

 

№ 630, 7, 1, 1, 66

Працівники, які працюють за сумісництвом, одержують:

1) доплату до заробітної плати за роботу на умовах сумісництва

2) заробітну плату у підвищеному розмірі

Заробітну плату за фактично виконану роботу

4) лише основну заробітну плату за роботу на умовах сумісництва

5) заробітну плату у підвищеному розмірі

6) заробітну плату у розмірі, що не перевищує розмір мінімальної заробітної плати

#3

 

№ 631, 7, 1, 1, 60

Хто встановлює розмір мінімальної заробітної плати?

Верховна Рада України

2) Президент України

3) Кабінет Міністрів України

4) Міністерство праці та соціальної політики України

5) Прем’єр міністр України

6) Голова парламенту

#1

 

№ 632, 7, 1, 1, 60

Протягом якого строку при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за ним зберігається його попередній заробіток?

1) одного місяця

2) одного тижня

3) двох місяців

Двох тижнів

5) шести місяців

6) шести тижнів

#4

 

№ 633, 7, 1, 4, 120

Вкажіть суму чисел, що пропущені в наведеному законодавчому положенні: «При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати (*70*) відсотків, а у випадках, передбачених законодавством, – (*70*) відсотків заробітної плати, що належить до виплати працівникам».

 

№ 634, 7, 1, 4, 120

Який максимальний розмір виплати заробітної плати в натуральній формі? (*30*)

 

№ 635, 7, 1, 1, 64

В яких випадках розмір заробітної плати може бути нижчим за встановлений розмір мінімальної заробітної плати?

1) подолання фінансових труднощів на підприємстві

2) перепрофілювання підприємства

Виготовлення продукції, що виявилась браком з вини працівника

4) повна ліквідація підприємства

Невиконання норм виробітку з вини працівника

6) за наявності згоди профспілки

#35

 

№ 636, 7, 1, 1, 102

В яких відповідях правильно вказані виплати, що надаються працівникам у разі їх переведення на іншу роботу, коли це зв’язано з переїздом в іншу місцевість?

1) витрати на перевезення майна залізничним, водним і автомобільним транспортом (загального користування) вагою до 50 кілограмів на самого працівника

Добові працівнику за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для відряджень

3) вартість проїзду працівника, якщо власник або уповноважений ним орган надає для цього відповідні засоби пересування

Заробітна плата за дні підготовки до переїзду і влаштування на новому місці проживання, але не більше шести днів

5) заробітна плата за час перебування в дорозі виходячи з середніх відрядних розцінок по Україні

6) одноразова допомога на кожного члена сім’ї працівника, який переїжджає - в розмірі 250 відсотків одноразової допомоги самого працівника

#24

 

№ 637, 7, 1, 1, 60

В якому джерелі (формі) трудового права України встановлюється конкретний розмір мінімальної заробітної плати?

1) законі про оплату праці

2) генеральній угоді

3) Кодексі законів про працю України

4) Конституції України

5) галузевих, регіональних угодах

Законі про Державний бюджет України

#6

 

№ 638, 7, 1, 1, 83

Вкажіть гарантійні виплати, передбачені трудовим законодавством?

Виплата середнього заробітку працівникові на час виконання ним державних обов’язків у робочий час

Виплата працівникові, який направляється для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва

3) виплата добових за час перебування у відпустці

4) виплата добових за час перебування у дорозі працівника у зв’язку з його переведенням на роботу в іншу місцевість

5) виплата компенсації за зношування інструментів працівника, що використовуються ним для потреб підприємства

6) виплата компенсації за амортизацію інструментів працівника, що використовуються ним для потреб підприємства

#12

 

№ 639, 7, 1, 1, 60

Як називається система оплати праці, згідно з якою розмір заробітної плати залежить від кінцевих результатів праці (виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг і т.д.)?

1) почасова

2) тарифна

3) посадова

4) преміальна

Відрядна

6) погодинна

#5

 

№ 640, 7, 1, 1, 60

Вкажіть відповіді, в яких правильно зазначені види відрядної системи оплати праці.

1) відрядно-тарифна

Проста відрядна

3) відрядно-грошова

4) відрядно-валютна

5) відрядно-погодинна

Відрядно-акордна

#26

 

№ 641, 7, 1, 1, 61

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі

1) що дорівнює мінімальній пенсії за віком

2) середної заробітної плати у відповідній галузі економіки

3) посадового окладу працівника першого розряду

Не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5) соціальних допомог

6) що дорівнює розміру матеріального забезпечення безробітних

#4

 

№ 642, 7, 1, 4, 120

Середньомісячна заробітна плата (крім оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки) обчислюється виходячи з виплат за останні (*2*) календ. міс. роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

 

№ 643, 7, 1, 1, 78

Які виплати включаються у розрахунок середньої заробітної плати?

1) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів

2) виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження

Посадовий оклад

4) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо

5) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку

6) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором

#3

 

№ 644, 7, 1, 1, 60

Вкажіть складові частини тарифної системи оплати праці:

1) тарифні схеми

2) мінімальна заробітна плата

Тарифні ставки

4) договори про посадові окладиПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.012 с.)