Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначення на вищу посадуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначення на вищу посаду5) затримка до двох років у присвоєнні чергового рангу

6) сувора догана

#14

 

№ 721, 8, 1, 1, 69

За загальним правилом, днем виявлення шкоди слід вважати день, коли:

1) працівник звернувся до роботодавця з проханням добровільного відшкодування заподіяної шкоди

Роботодавцю стало відомо про наявність шкоди, заподіяної працівником

3) видано наказ про стягнення з працівника завданих збитків

4) працівник безпосередньо пошкодив майно роботодавця

5) працівника ознайомлено з наказом про притягнення його до матеріальної відповідальності

6) з моменту отримання відомостей про заподіяння шкоди співробітниками винного працівника

#2

 

№ 722, 8, 1, 1, 65

Шкода, заподіяна працівником стягується за:

1) розпорядженням роботодавця, якщо розмір шкоди не перевищує двох місячних заробітків працівника

Розпорядженням роботодавця, якщо розмір шкоди не перевищує середньомісячного заробітку працівника

3) рішенням трудового колективу

4) рішенням профспілкового органу

5) рішенням комісії по трудових спорах

6) розпорядженням головного бухгалтера

#2

 

№ 723, 8, 1, 1, 60

Розмір шкоди від розкрадання чи нестачі матеріальних цінностей визначається з врахуванням:

1) податку на прибуток

2) норми прибутку

Балансової вартості

4) розміру податку на додану вартість

5) валютної вартості

6) середньої заробітної плати по Україні

#3 ВІДСУТНЯ ВІДПОВІДЬ ПІД НОМЕРОМ 6

 

№ 724, 8, 1, 1, 60

Суд при визначенні розміру шкоди, що підлягає покриттю, враховує:

Ступінь вини працівника

2) кількість непрацездатних, які перебувають на утриманні у працівника

Конкретну обстановку, за якої шкоду було заподіяно

4) гонорари працівника

5) трудові обов’язки працівника

6) використання відпустки працівником

#13

 

№ 725, 8, 1, 4, 120

Розпорядження роботодавця про покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку має бути зроблено не пізніше (*2*)тиж. з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до виконання не раніше (*7*)днів з дня повідомлення про це працівникові

 

№ 726, 8, 1, 1, 91

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо порядку покриття працівником шкоди, заподіяної роботодавцю

1) покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за рішенням комісії по трудових спорах

Покриття шкоди працівниками в розмірі, що перевищує середній місячний заробіток, провадиться за рішенням суду

3) покриття шкоди працівниками в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, провадиться за наказом начальника відділу кадрів

4) покриття шкоди працівниками в розмірі, що перевищує середній місячний заробіток, провадиться за розпорядженням роботодавця

5) покриття шкоди працівниками в розмірі, що перевищує середній місячний заробіток, провадиться за погодженням роботодавця та профспілкового органу

6) покриття шкоди проводиться за рішенням трудового колективу

#2

 

№ 727, 8, 1, 1, 60

Дисциплінарне провадження щодо суддів місцевих судів здійснюють:

1) Вища Рада юстиції

Кваліфікаційні комісії суддів

3) Вища кваліфікаційна колегія суддів України

4) Рада суддів області

5) Апеляційний суд області

6) Генеральна прокуратура України

#2

 

№ 728, 8, 1, 4, 120

Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше (*6*) міс. після виявлення дисциплінарного проступку.

 

№ 729, 8, 1, 1, 60

До прокурорсько-слідчих працівників можуть бути застосовані наступні дисциплінарні стягнення:

Пониження в класному чині

Пониження в посаді

3) сувора догана

4) позбавлення класного чину

5) позбавлення почесного звання

6) позбавлення грошової премії

#12

 

№ 730, 8, 1, 1, 60

До прокурорсько-слідчих працівників можуть бути застосовані наступні дисциплінарні стягнення:

Догана

Пониження в посаді

3) сувора догана

4) позбавлення класного чину

5) позбавлення почесного звання

6) позбавлення грошової премії

#12

 

№ 731, 8, 1, 1, 66

Обов’язок працівника чи роботодавця відшкодувати шкоду, заподіяну іншій стороні трудового договору внаслідок невиконання чи неналежного виконання трудових обов’язків, у встановленому законом розмірі та порядку – це:

1) дисциплінарна відповідальність

2) цивільно-правова майнова відповідальність

Матеріальна відповідальність

4) трудова дисципліна

5) трудове правопорушення

6) дисципліна праці

#3

 

№ 732, 8, 1, 1, 60

Видами матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом є:

1) неповна

2) часткова

3) товариська

4) індивідуальна

Повна

Обмежена

#56

 

№ 733, 8, 1, 4, 120

За загальним правилом, здатність суб’єкта нести матеріальну відповідальність за трудовим правом настає з (*16*)років.

 

№ 734, 8, 1, 1, 64

Метою матеріальної відповідальності за трудовим правом є:

1) забезпечення трудової дисципліни

2) покарання винного працівника

Відшкодування шкоди роботодавцю, заподіяної працівником

4) відшкодування не отриманих прибутків роботодавця внаслідок винних дій працівника

5) дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

6) відшкодування упущеної вигоди

#3

 

№ 735, 8, 1, 1, 60

Суб’єктами матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну роботодавцю, не можуть бути:

1) вагітні жінки

2) тимчасові працівники

3) сумісники

4) неповнолітні

Особи, які працюють за договором підряду

6) сезонні працівники

#5

 

№ 736, 8, 1, 1, 74

Працівники несуть матеріальну відповідальность тільки за:

1) неодержані прибутки

2) пошкодження матеріальних та грошових цінностей у зв’язку з виробничо-господарським ризиком

Пряму дійсну шкоду, лише в межах і порядку, передбачених трудовим законодавством

4) шкоду, завдану у зв’язку із крайньою необхідністю

Умови, коли пряма дійсна шкода заподіяна підприємству, установі, організації винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника

6) шкоду, лише в межах і порядку, передбачених цивільним законодавством

#35

 

№ 737, 8, 1, 1, 60

На працівників не може бути покладена матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцю:

1) з необережності

2) у нетверезому стані

3) зайвими грошовими виплатами

4) знеціненням документів

У стані крайньої необхідності

6) у нічний час

#5

 

№ 738, 8, 1, 1, 60

Обов’язок доказування вини працівника, який заподіяв шкоду роботодавцю, покладається на:

1) працівника

Роботодавця

3) виборний орган первинної профспілкової організації

4) комісію з трудових спорів

5) правоохоронні органи

6) трудового арбітра

#2

 

№ 739, 8, 1, 1, 67

На працівників не може бути покладена матеріальна відповідальність за

Шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо - господарського ризику

2) шкоду, заподіяну з необережності

3) шкоду, заподіяну в стані сильного душевного хвилювання

Шкоду, заподіяну працівником, що перебував у стані крайньої необхідності

5) шкоду, добровільно покриту працівником

6) шкоду, заподіяну під час проведення надурочних робіт

#14

 

№ 740, 8, 1, 1, 62

Основним видом матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю, є:

1) бригадна матеріальна відповідальність

2) часткова матеріальна відповідальність

Обмежена матеріальна відповідальність

4) неповна матеріальна відповідальність

5) індивідуальна матеріальна відповідальність

6) повна матеріальна відповідальність

#3

 

№ 741, 8, 1, 1, 68

Втрата, погіршення або зниження цінності майна, необхідність для роботодавця здійснити затрати на відновлення, придбання майна чи інших цінностей або провести зайві, тобто викликані внаслідок порушення працівником трудових обов’язків, грошові виплати – це

1) дисциплінарне правопорушення

2) цивільно-майнова відповідальність

Пряма дійсна шкода

4) матеріальна відповідальність

5) неодержані доходи

6) виробничо-господарський ризик

#3

 

№ 742, 8, 1, 1, 64

За загальним правилом працівники, з вини яких заподіяно шкоду роботодавцю, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше:

1) мінімальної заробітної плати

2) розміру нанесеної шкоди

Свого середнього місячного заробітку

4) розміру, вказаного у рішенні суду

5) розміру, вказаного у розпорядженні роботодавця

6) розміру завданих збитків

#3

 

№ 743, 8, 1, 1, 78

Обмежену матеріальну відповідальність несуть працівники за:Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.012 с.)