Тема 1. Застосування порівняльного методу в трудовому праві.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Застосування порівняльного методу в трудовому праві.1. Характеристика двох головних методів порівняльно-правового аналізу: інституційно-описового і функціонально-модельного.

2. Значення порівняльно-правових досліджень в галузі трудового права для правотворчості і правозастосування.

3. Проблема міжнаціональних трансплантацій трудового законодавства.

4. Використання міжнародних правових стандартів і зарубіжного досвіду при розробці ТК України.

(29, 30, 31, 41, 68, 70, 71, 72, 73)

 

Тема 2. Трудове право в історичній ретроспективі і в сучасному світі.

Цивілізаційне значення трудового права.

1.Місце і роль трудового права в соціальній інфраструктурі.

2. Характеристика трудового права як цивілізаційної цінності.

3. Трудове право як інструмент соціального управління і контролю, розвитку виробничої демократії.

4. Трудове право як реалізація ідеалів соціальної справедливості.

5. Трудове право як інструмент пом’якшення взаємин у суспільстві.

6. Трудове право як показник цивілізаційної зрілості суспільства.

Всесвітня типологія трудового права.

7.Характеристика чотирьох головних типів трудового права в сучасному світі: трудового права країн розвинутої ринкової економіки; трудового права країн, що розвиваються (Азії, Африки і Латинської Америки); трудового права країн, що здійснюють перехід від централізовано-планової до ринкової економіки; трудового права країн з централізовано-плановою економікою.

(1, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 48, 51, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 80, 82, 85)

 

Тема 3. Оцінка джерел трудового права України в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду.

Джерела національного трудового права в країнах зарубіжжя.

1. Характеристика основних видів нормативно правових актів, що містять норми трудового права: ратифікованих державами міжнародних договорів, конституцій, законів, підзаконних актів, колективних договорів, субмісійних угод, локальних нормативних актів організацій, рішень судів і арбітражних органів, правових звичаїв.

2. Проблеми систематизації трудового законодавства.

3. Кодифікація трудового законодавства.

4. Модельні трудові кодекси.

5. Джерела трудового права України в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду.

(2, 3, 4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 44, 49, 55, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77)

 

Тема 4. Основні трудові права: міжнародні стандарти і національне законодавство.

 

Основні трудові права в зарубіжному трудовому законодавстві.

1. Основні трудові права в конституціях зарубіжних країн.

2. Основні трудові права в трудових кодексах та інших законодавчих актах зарубіжних країн.

3. Трансформація змісту права на працю в колишніх соціалістичних країнах.

4. Оцінка основних трудових прав, передбачених трудовим законодавством України, в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду.

(1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 37, 43, 46, 62, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 83, 84)

 

Тема 5. Професійна підготовка: міжнародні стандарти і зарубіжний досвід.

 

Правове регулювання в зарубіжних країнах.

1. Загальні принципи організації професійного навчання за кордоном.

2. Еволюція договору виробничого учнівства.

3. Особливості сучасного правового регулювання договору виробничого учнівства в країнах з розвинутою ринковою економікою.

4. Правове регулювання виробничої підготовки в Україні в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду.

(29, 30, 31, 32, 53, 70, 71, 72, 73, 75, 76)

 

Тема 6. Правове регулювання трудового договору в Україні в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду.

 

Правове регулювання в зарубіжних країнах.

1.Зміст, суб’єкти, різновиди трудового договору.

2. Строк трудового договору.

3. Особливості правового регулювання атипових трудових договорів.

4. Співвідношення трудового договору і договору підряду.

5. Права і обов’язки сторін трудового договору.

6. Регулювання пакту про не конкуренцію.

7. Форма трудового договору.

8. Документі, що вимагаються при прийнятті на роботу.

9. Обмеження свободи найму, пов’язані з охороною праці жінок, вагітних жінок, жінок, які мають дітей, молоді, інвалідів.

10. Броня прийому на роботу соціально не захищених категорій працівників.

11. Заборона дискримінації працівників при прийомі на роботу.

12. Характеристика анти дискримінаційного законодавства.

12. Участь у прийнятті на роботу представницьких органів працівників.

13. Обмеження свободи найму у зв’язку з «примусовим юніонізмом».

14. Випробування при прийнятті на роботу.

15. Юридичні аспекти професійного відбору.

16. Порядок зміни трудового договору.

17. Підстави припинення трудового договору.

18. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

19. Індивідуальні і колективні звільнення з ініціативи роботодавця.

20. Документи, що оформлюють закінчення трудових відносин.

21. Анулювання, визнання недійсним, призупинення трудового договору.

22. Оцінка правового регулювання трудового договору в Україні в світлі міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду.

(11, 12, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 45, 53, 56, 58, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 81, 87)

 

Тема 7. Міжнародні стандарти і правове регулювання трудової дисципліни в зарубіжних країнах.

 

Правове регулювання в зарубіжних країнах.

1. Особливості правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників в різних типах трудового права.

2. Специфіка новітніх методів правового регулювання трудової дисципліни в країнах із розвинутою ринковою економікою.

3. Заходи із забезпечення комфортної психологічної обстановки для працівників в період трудової діяльності.

4. Спеціальні заходи проти сексуальних домагань і мобінгу.

5. Правове регулювання трудового розпорядку і дисципліни праці в Україні в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду.

(29, 30, 31, 32, 50, 53, 54, 57, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 86, 88)

 

Тема 8. Правове регулювання оплати праці: міжнародні стандарти та зарубіжний досвід.

 

Правове регулювання заробітної плати в зарубіжних країнах.

1. Головні напрямки правового регулювання заробітної плати.

2. Порядок встановлення і зміни державного мінімуму заробітної плати.

3. Способи правового впливу на структуру заробітної плати.

4. Надтарифні надбавки.

5. Оплата праці при виконанні роботи в умовах, що відрізняються від нормальних.

6. Гарантійні і компенсаційні виплати і доплати.

7. Правила, що стосуються місця, порядку і періодичності виплати заробітної плати.

8. Заборона розрахунку з працівниками товарами.

9. Способи захисту заробітку працівників від надмірних відрахувань.

10. Законодавче визначення деяких видів оплати праці.

11. Питання індексації заробітної плати.

12. Політика доходів і правового впливу на рух заробітної плати.

13. Правове регулювання заробітної плати в Україні в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду.

(5, 13, 29, 30, 31, 32, 33, 53, 70, 71, 72, 73, 75, 76)

 

Тема 9. Робочий час і час відпочинку: міжнародно-правові стандарти і зарубіжний досвід.

 

Правове регулювання в зарубіжних країнах.

1.Поняття і різновиди робочого часу.

2. Джерела правового регулювання робочого часу.

3. Нормальна тривалість робочого часу.

4. Регламентація надурочних робіт.

5. Регламентація режимів праці.

6. Нові види режиму роботи.

7. Тенденція до індивідуалізації режимів праці.

8. Поняття і різновиди часу відпочинку.

9. Внутрішньо змінні регламентовані перерви.

10. Міжденні (міжзмінні) перерви.

11. Щотижневі перерви (вихідні дні).

12. Святкові дні.

13. Щорічні оплачувані відпустки для відпочинку.

14. Нові різновиди відпусток, розширення їх функцій.

15. Оцінка правового регулювання робочого часу і часу відпочинку в Україні в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду.

(7, 9, 10, 16, 17, 29, 30, 31, 32, 52, 53, 70, 71, 72, 73, 75, 76)

 

Тема 10. Міжнародні стандарти і правове регулювання в зарубіжних країнах охорони праці та створення комфортного виробничого середовища.

 

Правове регулювання в зарубіжних країнах.

1.Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії.

2. Нове в законодавстві про охорону виробничого середовища.

3. Нагляд і контроль за забезпеченням безпеки і гігієни праці.

4. Діяльність інспекцій праці.

5. Правова охорона праці і питання екологічної безпеки.

6. Правове регулювання техніки безпеки і гігієни праці в Україні в світлі міжнародних стандартів і зарубіжного досвіду.

(29, 30, 31, 32, 53, 57, 59, 70, 71, 72, 73, 75, 76)

 

Тема 11. Правове регулювання праці жінок, молоді, інвалідів: міжнародні правові стандарти і зарубіжний досвід.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 248; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.013 с.)