ТОП 10:

Хвороби нирок – гломерулопатіїХвороби нирок – тубулопатії. Пієлонефрит. Нефролітіаз. Уремія

І. Тубулопатії

1. У мужчины 45 лет, лечившегося от простудного заболевания большими дозами парацетамола, появились симптомы олигурии, азотемии. Через 5 дней наступила смерть при явлениях ОПН. При гистологическом исследовании почек обнаружен диффузный отек межуточной ткани мозгового слоя почек, его инфильтрация лимфоцитами, эозинофилами, отдельными неитрофилами, разрушение эпителия канальцев; клубочки мало изменены. Наиболее вероятный тип поражения почек?

A. *Тубуло-интерстициальный нефрит

B. Острый гломерулонефрит

C. Нефротический синдром

D. Пиелонефрит

E. Некронефроз

 

2. У працівника шкіряного виробництва спостерігалось гостре захворювання з явищами гострої ниркової недостатності. На 5-ту добу хворий помер. При аутопсії в нирках крім некротичних змін канальців з деструкцією базальних мембран і великою кількістю "циліндрів", виявлено масивні відкладення солей кальцію в ділянках некрозу. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *"Сулемова нирка"

B. Гемолітична нирка

C. Ураження нирок сульфаніламідами

D. Сечокам’яна хвороба

E. Ураження антифризом

 

3. На розтині тіла жінки, яка померла від значних опіків, виявлено венозну гіперемію інтермедіарної зони та пірамід при осередковій ішемії коркового шару нирок. Мікроскопічно: капіляри клубочків у стані спадіння, у епітеліїї канальців - гіаліново-крапельна, гідропічна та жирова дістрофія , в канальцях - циліндри. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Гостра ниркова недостатність (шокова стадія)

B. Гостра ниркова недостатність (олігоанурічна стадія)

C. Гострий гломерулонефрит

D. Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит

E. Хронічний гломерулонефрит

 

4. У чоловіка 42 років, що хворів на важку форму черевного тифу, розвинулась гостра ниркова недостатність, від якої він помер. При автопсії нирки збільшені у розмірах, набряклі, фіброзна капсула знімається легко; на розрізі кора – блідо-сіра, піраміди темно-червоні. При гістологічному дослідженні - у більшості канальців просвіт звужений, епітеліальні клітини збільшені у розмірах без ядер; клубочки колабовані; у стромі набряк, невелика лейкоцитарна інфільтрація, дрібні геморагії. Про яку патологію нирок йде мова?

A. *Некротичний нефроз

B. Гострий пієлонефрит

C. Гострий гломерулонефрит

D. Піонефроз

E. Гідронефроз

 

5. У хворого, який знаходиться у клініці з ознаками отруєння ртуттю, у нирках відмічаються наступні процеси: вогнищеві некротичні зміни канальців головних відділів, набряк, лейкоцитарна інфільтрація та геморагії інтерстицію, венозний застій. Який стан розвинувся у хворого?

A. *Гострий некротичний нефроз

B. Гострий гломерулонефрит

C. Хронічна ниркова недостатність

D. Гострий пієлонефрит

E. Хронічний пієлонефрит

 

6. На аутопсії хворого, померлого від отруєння етиленгліколем, нирки дещо збільшені у розмірах, набряклі, їх капсула знімається дуже легко, кіркова речовина широка, блідо-сіра, мозкова речовина - темно-червона. Яка патологія нирок розвинулась у хворого?

A. *Некротичний нефроз

B. Гострий пієлонефрит

C. Гострий гломерулонефрит

D. Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит

E. Ліпоїдний нефроз

 

7. Больная 43 л., умерла от массивного кровотечения из операционной раны. На вскрытии почки увеличены в размере, фиброзная капсула напряжена, корковый слой широкий, бледно-серого цвета, четко отграничен от синюшных, темнокрасных пирамид. При гистологическом исследованити в почках - некроз и тяжелая дистрофия эпителия извитых канальцев. тубулорексис. Какое состояние развилось у больной

A. *Острый некротический нефроз

B. Постинфекционный гломерулонефрит

C. Липоидный нефроз

D. Выстропрогрессирующий гломерулонефрит

E. Вторичный амилоидоз почек

 

II. Пієлонефрит

1. При исследованнии оперативно удаленной почки последняя набухшая, полнокровная, капсула легко снимается. Полости лоханок и чашечек расширены, заполнены мутной мочой, их слизистая оболочка тусклая, с очагами кровоизлияний. На разрезе ткань почек пестрая, желто-серые участки окружены зоной полнокровия и геморрагий. Какому заболеванию соответствует такой макроскопический вид почек?

A. *Острый пиелонефрит

B. Острый гломерулонефрит

C. Амилоидоз почек

D. Нефролитиаз

E. Поликистоз почек

 

2. На аутопсії померлої, яка тривалий час хворіла цистітом і дискінезією сечоводів, виявлено морфологічні ознаки уремії. Нирка була нерівномірно рубцево-зморщена. У просвіті мисок містилися дрібні уратні камені і пісок. Гістологічно виявлено “щитовидну нирку”, вогнища інтерстиційного запалення. Який із нижчеперерахованих діагнозів є найбільш вірогідний?

A. *Хронічний пієлонефрит

B. Гострий пієлонефрит

C. Атеросклеротично зморщена нирка

D. Первинно зморщена нирка

E. Амілоїдно зморщена нирка

 

3. На вскрытии умершего при явлениях почечной недостаточности, в почках обнаружены следующие изменения: почки увеличены, набухшие, неравномерно увеличены, их поверхность крупнобугристая, на разрезе видны поля рубцовой ткани, чередующиеся с небольшими островками относительно сохранной почечной паренхимы. Лоханки расширены, их стенки расширены, относительно утолщены. Микроскопически: в ткани почек выражено межуточное воспаление, с разрастанием соединительной ткани, инкапсуляцией абсцессов, и макрофагальной резорбцией некротических масс. В канальцах явления атрофии и некроза. Просвет сохранившихся канальцев перерастянут и заполнен коллоидным содержимым, напоминает по строению щитовидную железу – “щитовидная почка”. Артерии и вены склерозированы. Для какого заболевания характерна вышеописанная картина?

A. *Пиелонефрит

B. Гломерулонефрит

C. Нефросклероз

D. Гидронефроз

E. Нефролитиаз

 

4. При розтині жінки, яка померла від уремії, нирки різних розмірів, поверхня їх великогорбиста, між нирковою поверхнею та капсулою нирок – щільні спайки. Мікроскопічно в нирковой тканині виявляются інкапсульовані абсцеси, розростання сполучної тканини з лімфогістіоцитарною інфільтрацією, осередки метаплазії перехідного епітелію в багатошаровий, дистрофія та атрофія канальців. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Хронічний пієлонефрит

B. Хронічний гломерулонефрит

C. Гострий пієлонефрит

D. Гострий гломерулонефрит

E. Тубулоінтерстиціальний нефрит

 

5. В біоптаті нирки: склероз, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація стінок мисок та чашок; дистрофія та атрофія канальців. Збережені канальці розширені, розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплюснутий (“щитовидна” нирка). Який діагноз найбільш вірогідній?

A. *Хронічний пієлонефрит

B. Гострий пієлонефрит

C. Гломерулонефрит

D. Нефросклероз

E. Тубуло-інтерстиціальний нефрит

 

6. На розтині жінки віком 56 років, що померла від ниркової недостатності, нирки нерівномірно зменшені у розмірах, поверхня їх великобугриста; на розрізі ділянки рубцевої тканини чергуються з незміненою паренхімою, миски розширені, стінки їх потовщені. Мікроскопічно в стінках мисок, чашок та в інтерстиції – явища склерозу та лімфо-плазмоцитарної інфільтрації. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Хронічний пієлонефрит

B. Гострий пієлонефрит

C. Гострий гломерулонефрит

D. Тубулоінтерстиційний нефрит

E. Хронічний гломерулонефрит

 

7. Хворому з артеріальною гіпертензією, змінами в аналізах сечі і періодичними болями в лівій поперековій області з діагностичною метою зробили біопсію нирки. При гістологічному дослідженні біоптату виявлено розширення більшості канальців, різного ступеня хронічне інтерстиціальне запалення і фіброз в кірковому і мозковому шарі. Велика кількість клубочків зберігає звичайну гістоструктуру. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

A. *Хронічний пієлонефрит

B. Хронічний гломерулонефрит

C. Гострий гломерулонефрит

D. Артеріолосклеротичний нефросклероз

E. Нефротичний синдром

 

8. При вскрытии трупа мужчины 67 лет обнаружен камень коралловидной формы, заполняющий всю лоханку правой почки. Правая почка увеличена, полнокровная, капсула снимается с трудом, полости лоханок и чашече расширены, заполнены мутной зеленовато-желтой вязкой жидкостью, слизистая оболочка их тусклая, с очагами кровоизлияний. На разрезе ткань почки пестрая, с желтыми участками диаметром до 1 см. Какое осложнение моче-каменной болезни развилось у мужчины

A. *Хронический пиелонефрит с обострением

B. Опухоль почки

C. Постинфекционный гломерулонефрит

D. Первичный амилоидоз

E. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит

 

ІV. Уремія

1. На розтині чоловіка, віком 62 років, виявлено наступні зміни: шкіра сіро-земельного кольору з дрібнокраплинними крововиливами, обличчя мов припудрене білуватим порошком, фібринозно-геморагічний ларингит, трахеїт, фібринозний перікардит, катаральний гастроентероколіт. Для якого синдрому характерний даний комплекс морфологічних змін?

A. *Хронічної ниркової недостатності

B. Гострої печінкової недостатності

C. Гострої ниркової недостатності

D. Хронічної серцевої недостатності

E. Гострої надниркової недостатності

 

2. Жінки віком 49 років, тривалий час хворіла хронічним гломерулонефритом, який привів до смерті. На розтині встановлено, що нирки мають розміри 7х3х2.5 см, масу 65,0 г, щільні, дрібнозернисті. Мікроскопічно: фібринозне запалення серозних і слизових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних органів, набряк головного мозку. Яке ускладнення привело до вказаних змін серозних оболонок і внурішніх органів?

A. *Уремія

B. Анемія

C. Сепсис

D. ДВЗ-снндром

E. Тромбоцитопенія

 

3. Чоловік віком 55 років хворів на хронічний гломерулонефрит. Смерть наступила при явищах хронічної ниркової недостатності. На аутопсії виявлено уринозний запах. Макроскопічно: на поверхні епікарда і перикарда сірувато-білуваті ворсинчасті нашарування, після зняття яких добре видно різко розширені і переповнені кров’ю судини. Який процес мав місце в перикарді?

*Фібринозне запалення

Організація

Проліферативне запалення

Геморагічне запалення

Артеріальне повнокрів’я

 

4. Який характер має запальний ексудат при розвитку уремічного ураження дихальних шляхів і легень?

A. *Фібринозний

B. Серозний

C. Катаральний

D. Гнійний

E. Гнилісний

 

Полікістоз нирок

1. На розтині померлого хворого виявлено, що нирки збільшені в розмірах, поверхня крупно-горбиста за рахунок наявності численних порожнин з гладкою стінкою, заповнених прозорою рідиною. Назвіть патологічний процес, виявлений в нирках.

A. *Полікістоз

B. Некротичний нефроз

C. Пієлонефрит

D. Гломерулонефрит

E. Інфаркт

 

2. На вскрытии умершей 38 лет обнаружены почки размером 18 х 16 х 8 см., напоминающие виноградные гроздья, на разрезе состоящие из множества полостей от 0,5 см. до 3 см. в диаметре, заполненных серозной жидкостью или коллоидными массами, паренхима почки между полостями резко истончена до 0,1 см. Каким заболеванием страдала умершая?

A. *Поликистоз почек

B. Хронический пиелонефрит

C. Острый пиелонефрит

D. Нефролитиаз

E. Дисплазия почек

 

3. Мужчина 33 лет умер от уремии. На вскрытии обнаружены увеличенные почки весом 500,0 каждая, состоящие из множества полостей d от 0,5-до 1 и 2см, заполненных светложелтой прозрачной жидкостью. Лоханка и мочеточники без особенностей. О каком заболевании почек, обусловившем уремию идет речь?

A *Двухстороний поликистоз почек

B. Хронический пиелонефрит

C. Опухоль почек

D. Туберкулез почек

E. Быстропрогрессирующий гломерулонефрит

 

Рак нирки

1. У чоловіка віком 62 роки видалено нирку, у якій при макроскопічному дослідженні виявлено пухлину у вигляді вузла діаметром до 8см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно: пухлина складається із світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосочкові структури, помірно виражений інвазивний ріст. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра. Діагностуйте виявлену пухлину нирки.

A. *Світлоклітинний рак

B. Світлоклітинна аденома

C. Аденокарцинома

D. Нефробластома

E. Ацидофільна аденома з малігнізацією

 

III. Патологія вагітності

1. В перший період пологів у жінки відмічалось підвищення артеріального тиску (220/110 мм.рт.ст.), появилась легка жовтяниця шкіри, потім розвинулися судоми і втрата свідомості. Смерть наступила від гострого порушення мозкового кровообігу. На розтині: ДВЗ синдром, жовтяниця, набряк легенів і головного мозку, дрібні крововиливи в підкіркових ядрах головного мозку, легенів, печінки; ішемія і повнокрів'я нирок, дрібні симетричні некрози кіркової речовини нирок. Ваш діагноз.

A. *Еклампсія

B. Геморагічний інсульт

C. Вірусний гепатит

D. Некротичний нефроз

E. Геморагічна пневмонія

 

2. У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубній області, вилучена маткова труба з локальним розширенням її середньої третини, заповненої кров’ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з домішком лейкоцитів. Ваш діагноз:

A. *Трубна вагітність

B. Гострий гнійний сальпінгіт

C. Крововилив в маткову трубу

D. Геморагічний сальпінгіт

E. Гнійний сальпінгіт

 

3. У жінки 39 років при операції були видалені збільшена у розмірах маточна труба та частина яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріону. Який найбільш імовірний діагноз було встановлено при дослідженні маточної труби?

A. *Трубна вагітність

B. Плацентарний поліп

C. Хоріонкарцинома

D. “Паперовий” плід

E. Літопедіон

 

4. У жінки з позаматковою вагітністю відбулось виділення плода в порожнину маткової труби з кровотечею. Назвіть цей патологічний процес.

A. *Неповний трубний аборт

B. Повний трубний аборт

C. Самочинний аборт

D. Штучний аборт

E. Кримінальний аборт

 

5. У молодой женщины внезапно наступило прерывание беременности на 20 неделе. При этом из матки выделилось все плодное яйцо (плод и оболочки), свертки крови. При гистологическом исследовании обнаружен оболочка плода, ворсинки хориона и децидуальная ткань. Назовите вид патологии беременности.

A. *Самопроизвольный полный аборт

B. Преждевременные роды

C. Пузырный занос

D. Деструирующий пузырный занос

E. Искусственный аборт

 

6. У беременной после криминального аборта возник сепсис. Смерть наступила при явлениях нарастающей почечной недостаточности. При патоморфологическом исследовании почек выявлен распространенный тромбоз гломерулярных капилляров, афферентных артериол, начинающийся некроз эпителия извитых канальцев и клубочков. Какие изменения почек послужили причиной почечной недостаточности?

A. *Кортикальный некроз

B. Папиллярный некроз

C. Острый тубулярный некроз

D. Амилоидоз почек

E. Острый гломерулонефрит

 

7. Як називається плацента з гідропічним та кістозним перетворенням ворсин хоріона, при якому вона схожа на гроно винограду?

A. *Міхуровий занесок

B. Поліп плаценти

C. Ендоцервікоз

D. Ендометрит

E. Ендометріоз

 

8. У жінки після аборту з'явилась маткова кровотеча. Мікроскопічно у вишкрібі з порожнини матки знайдені: ворсини хоріона з гідропічною дистрофією, набряклі, з утворенням безлічі кіст, що супроводжуються проліферацією епітелію і синцитія ворсин, залишки плоду і плодових оболонок. Встановіть діагноз.

A. *Міхуровий занесок

B. Вагітність

C. Хоріонепітеліома

D. Ендометрит

E. Плацентарний поліп

 

9. У жінки після пологів з'явилися безперервні кровотечі з порожнини матки. Після оперативного видалення матки в її порожнині визначається вузол, м'якої консистенції, строкатого кольору. Мікроскопічно тканина вузла складається з клітин цитотрофобласта і поліморфних елементів синцитіотрофобласта, визначаються множинні некрози. Ваш діагноз.

A. *Хоріонкарцинома

B. Гострий ендометрит

C. Поліпозна гіперплазія ендометрія

D. Плацентарний поліп

E. Інвазівний міхурний занесок

 

Хвороби дитячого віку

1. При аутопсії плоду виявлена епідуральна (між кістками зведення черепа і твердої мозкової оболонки) гематома, яка утворилася в результаті розриву серповидного синуса і намета мозочка. Ці зміни є проявом патології:

A. *Інтранатального періоду

B. Перинатального періоду

C. Антенатального періоду

D. Постнатального періоду

E. Періоду прогенеза

 

2. У жінки віком 27 років народився мертвий плід з гестаційним віком понад 43 тижні. Шкіра плоду суха, лупиться. Відзначається загальна гіпотрофія і наявність ядер, окостеніння проксимального епіфіза великогомілкової і плечової кісток. Води, пуповина та оболонки посліду забарвлені меконієм. Для якого перiоду розвитку плода характерні описані морфологічні зміни?

A. *Антенатального періоду

B. Пренатального періоду

C. Інтранатального періоду

D. Постнатального періоду

E. Періоду прогенезу

 

3. У новонародженої дитини мають місце значний дефект передньої черевної стінки, гіпоплазія черевної порожнини, наявність неприкритих петель тонкої кишки, печінки, позачеревної порожнини. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Евентрація органов черевної порожнини

B. Грижа пупка

C. Мекелев дивертикул

D. Пупково-кишкова нориця

E. Ентерокистома

 

4. Дитина з масою тіла 2100 г, довжиною тіла 43 см та з іншими ознаками недоношеності померла на 3-й день після народження. На секції виявлено: крововиливи в сегментах легень, плеврі, підкапсулярні гематоми печінки, двобічні гематоми в наднирниках, великі плямисті крововиливи в мозковій речовині нирок. Ваш діагноз?

A. *Геморагічна хвороба новонароджених

B. Менінгококцемія

C. Геморагічна пневмонія

D. Вроджений сифіліс

E. Гемолітична хвороба новонароджених

 

5. Дитина 4 років померла від легенево-сердечної недостатності. На аутопсії знайдено ущільнення підшлункової залози, в бронхах – обтураційні ателектази та бронхоектази. В печінці – жирова інфільтрація. Мікроскопічно в підшлунковій залозі відмічається: кістозно розширені протоки, атрoфія залозистої паренхiми, дифузний фіброз та лімфо-гістiоцитарна інфільтрація. Ваш діагноз?

A. *Фетальний муковісцидоз

B. Інфекційна фетопатія

C. Гаметопатія

D. Ембріопатія

E. Хвороба Гіршпрунга

 

6. На розтині дитини, віком 5 років, яка протягом усього життя страждала від гострих респіраторних інфекцій, хронічного бронхіту, пневмоній, та системного ураження екскреторних залоз, у легенях виявлено обтураційнi ателектази та бронхоектази, з поверхні розрізу – стікає густа гнійно-слизова маса. Мікроскопічно – явища гнійного бронхіту та пневмонії, дрібні бронхоектази та абсцеси. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Легенева форма муковісцидозу

B. Бронхопневмонія

C. Бронхоектатична хвороба

D. Хронічна пневмонія

E. Хронічний бронхіт

 

7. Під час розтину тіла новонародженої дитини були знайдені ознаки гідроцефалії, привушна слина залоза збільшена, ущільнена. Гістологічно в тканині залози знайдено лімфо-макрофагальний інфльтрат строми, дрібні ділянки склерозу, частина епітеліальних клітин протоків та ацинусів збільшені в розмірах, містять внутрішньоядерні еозинофільні включення великих розмірів. Діагностуйте вірусне інфекційне захворювання дитини.

A. *Цитомегаловірусна інфекція

B. Кір

C. Свинка

D. Інфекційний мононуклеоз

E. Герпес

 

8. У хлопчика 1,5 річного віку, що помер від вірусної пневмонії, на автопсії виявлено: виступаючі потиличні та лобові горби (“квадратна голова”) , сідловидний ніс, сплюснута потилиця, незарощене велике тім’ячко, потовщення у ділянках кістково-суглобових з’єднань ребер та епіфізів довгих трубчастих кісток, Х-подібна деформація нижніх кінцівок. При макроскопічному дослідженні зона росту кісток - нерівна, розширена, скловидна; гістологічно - розширення хрящової зони з неправильним чергуванням і розташуванням хрящових клітин, відсутня чітка і рівна погранична лінія між хрящовою та остеоїдною тканинами. Діагностуйте захворювання скелету.

A. *Рахіт

B. Вроджений сифіліс

C. Хондродисплазія

D. Недосконалий остеогенез

E. Фіброзна дисплазія

 

9. При електронномікроскопічному дослідженні пунктата печінки дитини 5 років, що страждає циклічною нейтропенією, аденопатією, гепатоспленомегалію та рецидивуючими інфекціями, знайдення утворення гігантських органел, у тому числі гігантських лізосом. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Синдром Чедіака Хігасі

B. Хвороба Тея-Сакса

C. Хвороба Садхоф

D. Ювенільний гангліозідоз

E. Хвороба Дабіна-Джонса

 

10. При обстеженні хворого з клінікою білатеральної ектопії кришталика очей виникло припущення про наявність синдрому Марфана. Вкажіть, які із виявлених змін можуть підтвердити це припущення ?

A. *Всі вказані зміни

B. Недостатність аортального клапана і розширення висхідного відділу аорти

C. Пролапс стулок мітрального клапана

D. Доліхоцефалія

E. Жодна з вказаних змін

 

11. При ранній пренатальній діагностиці хромосомних аномалій плода оптимальним матеріалом для дослідження являються клітини:

A. *Клітини амніотичної рідини

B. Лімфоцити матері

C. Лімфоцити батька

D. Клітини децидуальної тканини

E. Все вказане

 

12. У дитини 5 місяців, яка померла від пневмонії, при макроскопічному обстеженні знайдено: косий розріз очей, западаюча спинка носа, високе піднебення, низке розташування малих вушних раковин, а під час розтину - дефект розвитку серця і магістральних судин. При генетичному дослідженні виявлено трисомію за 21 парою аутохромосом. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Хвороба Дауна

B. Синдром Патау

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Синдром Едвардса

Е. Синдром Марфана

 

13. У індивіда з підозрою на синдром Прадера-Віллі під час картування хромосом з використанням бендингу відмічена відсутність смужки q-12 хромосоми 15. Якому дефекту відповідає виявлена зміна ?

A. *Делеція

B. Інверсія

C. Дуплікація

D. Інсерція

E. Транслокація

 

14. У 19-річної дівчинки клінічно виявлено таку групу синдромів: низький зріст, статевий інфантилізм, відставання у інтелектуальному та статевому розвитку, вада серця. Які найбільш ймовірні причини даної патології?

A. *Нерозходження статевих хромосом

B. Трисомія по 13-й хромосомі

C. Трисомія по 18-й хромосомі

D. Трисомія по 20-й хромосомі

E. Часткова моносомія

 

15. При обстеженні 7-річної дитини виявлено наступні синдроми: низький зріст, широке округле лице, близько розміщені очі із вузькими очними щілинами, напіввідкритий рот. Діагностовано також вада серця. Ці клінічні ознаки найбільш характерні для хвороби Дауна. Вкажіть причину даної патології.

A. *Трисомія 21-ої хромосоми

B. Трисомія 13-ої хромосоми

C. Трисомія 20-ої хромосоми

D. Часткова моносомія

E. Нерозходження статевих хромосом

 

16. При розтині трупа новонародженого хлопчика виявлена полідактилія, мікроцефалія, незарощення верхньої губи та верхнього піднебіння, а також гіпртрофія паренхіматозних органів. Вказані вади відповідають синдрому Патау. Яка найбільш ймовірна причина даної патології?

A. *Трисомія 13-ої хромосоми

B. Трисомія 18-ої хромосоми

C. Трисомія 21-ої хромосоми

D. Нерозходження статевих хромосом

E. Часткова моносомія

 

17. У новонародженої дитини виявлено наступну патологію: аномалія розвитку нижньої щелепи та гортані, що супроводжується характерними змінами голосу, а також мікроцефалія, вада серця, чотирьохпалість. Яка найбільш йморівна причина таких аномалій?

A. *Часткова моносомія короткого плеча 5-ої хромосоми

B. Часткова моносомія короткого плеча 7-ої хромосоми

C. Часткова моносомія короткого плеча 9-ої хромосоми

D. Часткова моносомія короткого плеча 11-ої хромосоми

E. Трисомія 21-ої хромосоми

 

18. Хвороба Тея-Сакса характеризується відсутністю ферменту α-гексозамінідази та накопиченням гангліозидів в лізосомах нервових клітин, що зв’язано з генетичним дефектом, який визначається як:

A. *Дефектність одного гена

B. Транслокація гена

C. Дефектність кількох генів

D. Трисомія 21 хромосоми

E. Дефектність теломера Х-хромосоми

 

19. Під час автопсії мертвонародженого відмічено виражене укорочення та потовщення кінцівок з утворенням в їх шкірі великих складок. Голівка збільшена, ніс сідлоподібний, ротова порожнина напіввідкрита, язик товстий, шия коротка, тіла хребців потовщені, грудна клітка гіпоплазована. Вада поєднана з гіпоплазією легень. Для якої із вроджених вад м’язово-скелетної системи це характерно ?

A. *Летальна мікромелія

B. Ахондроплазія

C. Недосконалий остеогенез

D. Вроджена мармурова хвороба

E. Вроджена міотонія Опенгейма

 

20. При патологоанатомічному дослідженні інтранатально загиблої дитини виявлено укорочення та потовщення кінцівок, великі шкіряні складки, збільшення голови, сідлопордібний ніс, зкорочення шиї, потовщення тіл хребців, гіпоплазію грудини та легень. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Летальна мікромелія

B. Ахондродисплазія

C. Недосконалий остеогенез

D. Мармурова хвороба

E. Фокомелія

 

21. Під час огляду новонародженої дитини виявили зрощення пальців верхніх кінцівок (синдактилія). Така вада розвитку є результатом порушення:

A. *Морфогенетичного апоптозу

B. Атрофії

C. Гістогенетичного апоптозу

D. Філогенетичного апоптозу

E. Некрозу

 

22. У дівчинки 4 років під час операції в заочеревинній ділянці виявлено, що права нирка на 1/3 менша від лівої. Діаметр правої ниркової артерії 0,3 мм, лівої - 0,4 мм. Який патологічний процес має місце в даному випадку?

A. *Гіпоплазія

B. Атрофія фізіологічна

C. Атрофія патологічна

D. Агенезія

E. Аплазія

 

23. У мертвонародженої дитини знайдено повний дефект задньої стінки хребтового канала, м’яких тканин, шкіри та мозкових оболонок. Розпластаний спинний мозок лежить відкритим на передній стінці канала. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Рахіосхіз

B. Менінгоцеле

C. Енцефалоцистоцеле

D. Мієлоцеле

E. Менінгомієлоцеле

 

24. При розтині новонародженої дитини, яка померла на першому тижні життя від серцевої недостатності, виявлено збільшення серця з наявністю гіпертрофії м’язових волокон переважно лівого шлуночка. Ендокард лівого шлуночка, а також мітральний і аортальний клапани значно потовщени, біло-жовтого кольору. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Фіброеластоз ендокарда

B. Дифузний ендокардит

C. Фібропластичний ендокардит

D. Гіпертрофія міокарда

E. Кардіоміопатія

 

Хвороби ендокринної системи

I. Цукровий діабет

1. У жінки 67 років, що на протязі 14 років хворіла на цукровий діабет, за останні 2 роки різко погіршився зір. З якими характерними процесами пов’язане погіршення зору?

A. *Мікроангіопатія

B. Макроангіопатія

C. Кальциноз скловидного тіла

D. Помутніння рогівки

E. Помутніння кришталика

 

2. При ураженні яких клітин підшлункової залози розвивається цукровий діабет?

A. *Бета-клітин

B. Альфа-клітин

C. Гама-клітин

D. Дельта-клітин

E. С-клітин

 

3. При електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки хворого на цукровий діабет в ядрах гепатоцитів виявлено пошкодження пор нуклеолеми та "дирчасті, пусті ядра". Який з перелічених патологічних процесів найбільш вірогідний?

A. *Дійсні ядерні включення

B. Ядерні цитоплазматичні включення

C. Вірусообумовлені ядерні включення

D. Каріолізіс

E. Дисфункціональний набряк ядра

 

4. Хворому з наростаючими явищами хронічної ниркової недостатності проведена біопсія нирки. Гістологічно в біоптаті виявлений дифузний інтракапілярний гломерулосклероз, розширення і ущільнення мезангію, потовщення базальної мембрани клубочків. З урахуванням клінічних і лабораторних даних діагностований синдром Кiмельстіл-Уілсона. З яким захворюванням пов'язано розвиток даного синдрому.

A. *Цукровий діабет

B. Амілоїдоз нирок

C. Інфаркт нирки

D. Пієлонефрит

E. Гломерулонефрит

 

5. На розтині чоловіка 67 років, померлого при явищах гіпоглікемічної коми, в підшлунковій залозі спостерігаються ділянки розростання сполучної тканини та некротичні осередки, атрофія острівків Лангенгарса. Яке захворювання зумовило такі зміни в підшлунковій залозі?

A. * Цукровий діабет

B. Муковісцидоз

C. Гострий панкреатит

D. Рак головки підшлункової залози

E. Гіпоплазія підшлункової залози

 

6. Жінка 27 років з дитинства хворіла на цукровий діабет. На протязі останніх років спостерігались артеріальна гіпертензія, протеїнурія. Хвора померла при явищах уремії. Які характерні зміни знайдено патологоанатомом при розтині?

A. *“Волосате” серце

B. “Тигрове” серце

C. “Панцирне” серце

D. Просте ожиріння серця

E. Гнійний перикардит

 

7. Хворий на цукровий діабет помер від хронічної ниркової недостатності з розвитком уремії. Під час секціїї виявлені всі прояви уремії із змінами в нирках. Які найімовірніші мікроскопічні зміни мають місце в нирках при цьому?

A. *Гіаліноз та склероз капілярів клубочків

B. Спазм приносних артеріол

C. Гіалінові циліндри в просвіті канальців нефрону

D. Некроз епітелію канальців нефрону

E. Вогнищевий некроз коркової речовини нирок

 

8. У хворого цукровим діабетом з'явились ознаки нарастаючої ниркової недостатності. Який процес в нирках є причиною ниркової недостатності?

A. *Гломерулосклероз

B. Некроз епітелію звивистих канальців

C. Амілоїдоз

D. Інтерстиційним

E. Мембранозна нефропатія

 

9. У больного с нарастающей почечной недостаточностью отмечена высокая протеинурия, отеки, артериальная гипертония, а также гипергликемия. Больному проведена биопсия почки. При гистологическом исследовании биоптата выявлен диффузный интракапиллярный гломерулосклероз, расширение и уплотнение мезангия, утолщение базальной мембраны клубочков. С учетом клинических данных диагностирован синдром Киммельстил-Уилсона. С каким заболеванием связано развитие данного синдрома.

A. *Сахарный диабет

B. Амилоидоз почек

C. Пиелонефрит

D. Инфаркт почки

E. Подострый гломерулонефрит

 

10. У больного с прижизненным диагнозом сахарный диабет, наблюдались высокая протеинурия, отеки и артериальная гипертензия. На вскрытии почки несколько уменьшены в размерах, с втяжениями на поверхности до 0,6 см, уплотнены; микроскопически отмечается диффузное разрастание соединительной ткани в ткани почки, резко выраженный гиалиноз мезангия и гибель клубочков. Назовите клинический синдром имеющий место в данном случае.

A *Синдром Киммельстила-Уилсона

B. Синдром Бадда-Киари

C. Синдром Уотерхауса-Фридериксена

D. Синдром Ляриша

E. Синдром Дресслера

 

Хвороби нервової системи.

І. Хвороби нервової системи

1. На розтині хворого виявлено: м’яка мозкова оболонка верхніх відділів півкуль головного мозку різко повнокрівна, жовто-зеленого кольору, просочена гнійним та фібринозним ексудатом, що нагадує чепець. Для якого захворювання характерна така картина?

A. *Менінгіт

B. Вентрикуліт

C. Енцефаліт

D. Розсіяний склероз

E. Паркінсонізм

 

2. На розтині хворого, що помер з явищами набряку головного мозку з дислокацією стовбура, виявлені зміни м'якої мозкової оболонки: тьмяна, сірувато-зеленого кольору, потовщена. Який патологічний процес мав місце в м'якій мозковій оболонці?

A. *Дифузний гнійний лептоменінгіт

B. Менінгококовий лептоменінгіт

C. Туберкульозний лептоменінгіт

D. Злоякісна арахноїдендоліома

E. Гідроцефалія

 

Хвороби м’язевої системи

1. При гістологічному дослідженні в скелетних м’язах виявлено зміну діаметру м’язових волокон (дрібні та гігантські), ядра розміщуються ланцюжком, їх багато, є кільцевидні волокна, які містять міофібрили, орієнтовані по колу, на противагу поздовжньо орієнтованих в нормі. При забарвленні гематоксилін-еозином вони набувають голубого кольору. Має місце дегенерація, некроз і фагоцитоз м’язових волокон. Для якого захворювання є характерними виявлені морфологічні зміни?

A. *Міотонічна дистрофія

B. М’язова дистрофія Дюшена

C. М’язова дистрофія Беккера

D. Поліміозит

E. Прогресуюча міопатія

 

2. Чоловік, віком 46 років, поступив в нефрологічне відділення з картиною ниркової недостатності, яка супроводжувалась міоглобінурією. Скарги на гострий біль в усіх скелетних м’язах і серці. В анамнезі – зловживання алкоголем. Хворий помер. Гістологічно: набряк, вогнищевий некроз, явища міофагоцитозу і регенерації м’язових волокон.

A. *Алкогольна міопатія

B. Тиреотоксична міопатія

C. Стероїдна міопатія

D. Хінгамінова міопатія

E. Прогресуюча м’язова дистрофія

 

3. У хворої жінки віком 35 років протягом 3-х тижнів спостерігається наростаюча слабість м’язів. При обстеженні поставлений діагноз важкої міастенії. Який тип гіперчутливості лежить в основі розвитку даного захворювання?

A. *ІІ тип

B. І тип

C. ІІІ тип

D. ІV тип

E. Атопія

 

4. У хворої дівчинки 12 років спостерігаються птоз, швидка стомлюваність мовних м’язів і м’язів стегна. Біопсія останніх виявила ділянки дистрофії, атрофії та некрозу поперечно-смугастої мускулатури з осередковим накопиченням лімфоцитів. В тимусі знайдено тимому. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Міастенія

B. Міозит

C. Прогресуюча м’язова дистрофія

D. Боковий аміотрофічний склероз

E. Дерматоміозит

 

5. Автопсія тіла юнака, який помер від легеневої інфекції, виявила патоморфологічні зміни у м’язах грудного і плечового поясу, “міопатичне обличчя” [гладкий лоб, недостатнє змикання очей, товсті губи], атрофію м’язів спини, тазового поясу. Доказано аутосомно-домінантний тип успадкування даних змін. Про який діагноз може йти мова ?

A. *М’язова дистрофія Ерба [юнацька форма]

B. М’язова дистрофія Дюшена [рання форма]

C. М’язова дистрофія Беккера [рання форма]

D. М’язова дистрофія Лейдена

E. Міотонічна дистрофія

 

6. При електронномікроскопічному дослідженні біоптату м’язів передпліччя хворого 25 років, який страждав на слабкість скелетних м’язів, виявлено осередки пошкодження плазматичних мембран та наявність у мітохондріальному матриксі численних щільних гранул кальцію. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Синдром Кернса-Сайра

B. Хвороба Дабіна-Джонса

C. Хвороба Чедіака-Хігасі

D. Синдром Целвегера

E. Синдром Картагенера

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.65.91 (0.057 с.)