ІІ. Хвороби жіночої статевої системиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Хвороби жіночої статевої системи1. Під час гістологічного дослідження біопсії шийки матки був встановлений діагноз: ендоцервікоз (псевдоерозія). Які характерні мікроскопічні зміни в біоптаті шийки матки виявив патологоанатом?

A. *Локальна зміна багатошарового плоского епітелію на одношаровий призматичний

B. Клітинний атипізм покрівного епітелію слизової оболонки

C. Зроговіння покривного епітелію слизової оболонки

D. Ракові перлини

E. Слизова дистрофія залоз

 

2. При гістологічному дослідженні піхвoвої порції шійки матки виявлено заміщення багатошарового плоского епітелію на однорядний призматичний, під яким розташовано багато залоз без ознак новоутворення їх. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Простий ендоцервікоз

B. Прогресуючий ендоцервікоз

C. Заживаючий ендоцервікоз

D. Малігнізований ендоцервікоз

E. Аденоз

 

3. Женщина, 30 лет, при прохождении профилактического осмотра у гинеколога не предъявляла жалоб. В анамнезе - хронический эндоцервицит. При исследовании биоптата во влагалищной части шейки матки был обнаруже высокий цилиндрический эпителий, секретирующий слизь, под эпителием – разветвленные железы. Какой процесс выявлен?

A. *Эндоцервикоз

B. Плоскоклеточня метаплазия

C. Железистая метаплазия

D. Лейкоплакия

E. Эритроплакия

 

4. При гістологічному дослідженні біоптату піхвової частини шийки матки у хворої 47 років з тривало не заживаючою ерозією виявлені ознаки клітинного атипізму, базальна мембрана - без змін. Поставтe діагноз.

A. *Карцинома in situ

B. Ерозiя

C. Аденокарцинома

D. Папiлома

E. Ендометрiоз

 

5. При мікроскопічному дослідженні біоптата шийки матки виявлена клітинна і ядерна атипія багатошарового плоского епітелію, патологічні мітози, а також рогові перлини в глибині епітеліальних шарів. Ваш діагноз:

A. *Плоскоклітинний рак зі зроговінням

B. Перехідноклітинний рак

C. Плоскоклітинний рак без зроговіння

D. Залозистий рак

E. Анапластичний рак

 

6. У літньої жінки з метрорагією в менопаузі при патогістологічному дослідженні в зіскобі слизової оболон-ки шийки матки виявлені розростання атипового епітелію з утворенням так званих "ракових перлин". Ваш діагноз?

A. *Плоскоклітинний рак зі зроговінням

B. Аденокарцинома

C. Плоскоклітинний рак без зроговіння

D. Слизовий рак

E. Недиференційований рак

 

7. В ході гістологічного дослідження вишкрібку стінок порожнини матки 45-річної жінки з порушеннями оваріально-менструального циклу виявлено збільшення кількості ендометріальних залоз, деякі пилеподібно звивисті, деякі залози - кістозно розширені. Діагностуйте захворювання.

A. *Залозисто-кістозна гіперплазія ендометрію

B. Плацентарный полип

C. Атипова гіперплазія ендометрію

D. Залозистий поліп ендометрію

E. Аденокарцинома ендометрію

 

8. При гістологічному дослідженні слизової оболонки матки знайдено збільшення кількості залоз, які звивисті пилко- та штопороподібні, подовжені, розростання строми з проліферацією її клітин. Ваш діагноз?

A. *Залозиста гіперплазія ендометрію

B. Гострий ендометрит

C. Лейоміома

D. Міхурцевий занесок

E. Плацентарний поліп

 

9. Жінка 45 років звернулася до гінеколога зі скаргами на ацикличні, надмірні, маткові кровотечі. При досліджені біоптату виявлено збільшення кількості залоз, кістозне її розширення. Для якого процесу характерні ці зміни

A. *Гіперплазії ендометрію

B. Атрофія ендометрію

C. Гіпертрофії ендометрію

D. Метаплазії

E. Організації

 

10. Женщине с дисфункциональным маточным кровотечением сделали диагностическое выскабливание. Гистологически в соскобе выявлено множество мелких штампованных желез, выстланых многорядным эпителием. Просветы отдельных желез кистозно расширены. Назовите разновидность общепатологического процесса в эндометрии.

A. *Железисто-кистозная гиперплазия

B. Атрофия

C. Метаплазия

D. Дисплазия

E. Гипертрофические разрастания

 

11. При гістологічному дослідженні зішкріба слизової оболонки матки у хворої 54 років з клінічним діагнозом порушення оваріально-менструального циклу виявлено – розростання атипових залозистих структур, що складаються з клітин з гіперхромними ядрами, фігурами мітозів, атипією. Атипові залозисті структури вростають в міометрій..Для якого патологічного процесу характерні виявлені мікроскопічно зміни?

A. *Аденокарцинома матки

B. Залозиста гіперплазія ендометрію

C. Гострий ендометрит

D. Плацентарний поліп

E. Хоріонепітеліома матки

 

12. Патогістологічно у вишкрібку з порожнини матки у жінки 36 років, яка мала значну маткову кровотечу, було знайдено велику кількість світлих епітеліальних клітин Лангханса та багатоядерних симпластів, кількість фігур мітозу дуже значна, строма утвору була відсутня, судинні порожнини вистелені вказаними клітинами. Діагностуйте пухлину матки.

A. *Хоріонепітеліома

B. Поліп ендометрію

C. Низькодиференційована аденокарцинома ендометрію

D. Частковий міхурцевий занесок

E. Повний міхурцевий занесок

 

13. У женщины с маточным кровотечением, при гинекологическом осмотре в полости матки обнаружена ткань темно-красного цвета с множественными полостями, напоминающая “губку”. При микроскопическом исследовании опухоли в лакунах крови обнаружен синцитий эпителиальных клеток с гиперхромными ядрами и клетки трофобласта. Назовите опухоль.

A. *Хорионэпителиома

B. Плоскоклеточная

C. Аденокарцинома

D. Фибромиома

E. Пузырный занос

 

14. При гистологическом исследовании удаленной матки обнаружено, что эндометрий имеет обычный вид, однако многие железистые структуры располагаются в толще миометрия с формированием единичных кист. О каком процессе в матке можно думать?

A. *Эндометриоз

B. Железистокистозная гиперплазия эндометрия

C. Инфильтративный рост аденокарциномы

D. Аденоматоз слизистой оболочки матки

E. Нормальное строение эндометрия

 

15. Після проведенної операції у жінки 24 років видалена маткова труба, яка була досліджена патологоанатомом. Макроскопічно: значне потовщення труби, серозна оболонка її тьмяна, вкрита жовтувато-сірими плівками, судини її повнокровні. На розрізі просвіт труби заповнений жовто-зеленою в'язкою масою, стінка – рихла. Який попередній патологоанатомічний діагноз?

A. *Гострий гнійний сальпінгіт

B. Гострий катаральний сальпінгіт

C. Гострий гангренозний сальпінгіт

D. Гострий фібринозний сальпінгіт

E. Гострий геморагічний сальпінгіт

 

16. При интраоперационной биопсии молочной железы выявлено концентрическое разрастание внутридольковой соединительной ткани вокруг мелких протоков выстланых однослойным эпителием. Ваш предположительный диагноз.

A. *Фиброаденома

B. Внутрипротоковая папиллома

C. Дольковый неинфильтрирующий рак

D. Внутрипротоковый неинфильтрирующий рак

E. Мастит

 

17. При гистологическом исследовании удаленного увеличенного подмышечного лимфатического узла в нем обнаружена опухоль органоидного строения, состоящая из комплексов атипичных эпителиальных клеток различной величины и формы с гиперхромными ядрами и многочисленными митозами, эти клетки имеют рецепторы к эстрогенам и прожестерону. Какова наиболее вероятная первичная локализация опухоли?

A *Рак молочной железы

B Мелкоклеточный недифференцированный рак легкого

C Аденокарцинома желудка

D Плоскоклеточный ороговевающий рак пищевода

E Медулярная карцинома щитовидной железы

 

18. При гистологическом исследовании узла в удаленной молочной железе среди обильной стромы выявлены разных размеров и формы комплексы атипичных полиморфных эпителиальных клеток с наличием просветов в центре комплексов. Клетки с крупными ядрами, наличием атипичных митозов. Поставьте диагноз

A. *Аденокарцинома

B. Плоскоклеточный неороговевающий рак

C. Солидный рак

D. Фиброаденома молочной железы

E. Недифференцированный полиморфноклеточный рак

 

19. При гістологічному дослідженні злоякісної пухлини молочної залози виявлено, що пухлина побудована з низькодиференційованих атипових клітин епітеліального походження, які утворюють трабекули, відокремлені між собо прошарками сполучної тканини, співвідношення клітин і строми приблизно 1:1. Назвіть гістологічний варіант рака.

A. *Солідний

B. Аденокарцинома

C. Плоскоклітинний

D. Фіброзний

E. Дрібноклітинний

 

III. Патологія вагітності

1. В перший період пологів у жінки відмічалось підвищення артеріального тиску (220/110 мм.рт.ст.), появилась легка жовтяниця шкіри, потім розвинулися судоми і втрата свідомості. Смерть наступила від гострого порушення мозкового кровообігу. На розтині: ДВЗ синдром, жовтяниця, набряк легенів і головного мозку, дрібні крововиливи в підкіркових ядрах головного мозку, легенів, печінки; ішемія і повнокрів'я нирок, дрібні симетричні некрози кіркової речовини нирок. Ваш діагноз.

A. *Еклампсія

B. Геморагічний інсульт

C. Вірусний гепатит

D. Некротичний нефроз

E. Геморагічна пневмонія

 

2. У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в клубній області, вилучена маткова труба з локальним розширенням її середньої третини, заповненої кров’ю. При гістологічному дослідженні в отворі труби знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з домішком лейкоцитів. Ваш діагноз:

A. *Трубна вагітність

B. Гострий гнійний сальпінгіт

C. Крововилив в маткову трубу

D. Геморагічний сальпінгіт

E. Гнійний сальпінгіт

 

3. У жінки 39 років при операції були видалені збільшена у розмірах маточна труба та частина яєчника з великою кістою. При гістологічному дослідженні стінки труби виявлені децидуальні клітини, ворсини хоріону. Який найбільш імовірний діагноз було встановлено при дослідженні маточної труби?

A. *Трубна вагітність

B. Плацентарний поліп

C. Хоріонкарцинома

D. “Паперовий” плід

E. Літопедіон

 

4. У жінки з позаматковою вагітністю відбулось виділення плода в порожнину маткової труби з кровотечею. Назвіть цей патологічний процес.

A. *Неповний трубний аборт

B. Повний трубний аборт

C. Самочинний аборт

D. Штучний аборт

E. Кримінальний аборт

 

5. У молодой женщины внезапно наступило прерывание беременности на 20 неделе. При этом из матки выделилось все плодное яйцо (плод и оболочки), свертки крови. При гистологическом исследовании обнаружен оболочка плода, ворсинки хориона и децидуальная ткань. Назовите вид патологии беременности.

A. *Самопроизвольный полный аборт

B. Преждевременные роды

C. Пузырный занос

D. Деструирующий пузырный занос

E. Искусственный аборт

 

6. У беременной после криминального аборта возник сепсис. Смерть наступила при явлениях нарастающей почечной недостаточности. При патоморфологическом исследовании почек выявлен распространенный тромбоз гломерулярных капилляров, афферентных артериол, начинающийся некроз эпителия извитых канальцев и клубочков. Какие изменения почек послужили причиной почечной недостаточности?

A. *Кортикальный некроз

B. Папиллярный некроз

C. Острый тубулярный некроз

D. Амилоидоз почек

E. Острый гломерулонефрит

 

7. Як називається плацента з гідропічним та кістозним перетворенням ворсин хоріона, при якому вона схожа на гроно винограду?

A. *Міхуровий занесок

B. Поліп плаценти

C. Ендоцервікоз

D. Ендометрит

E. Ендометріоз

 

8. У жінки після аборту з'явилась маткова кровотеча. Мікроскопічно у вишкрібі з порожнини матки знайдені: ворсини хоріона з гідропічною дистрофією, набряклі, з утворенням безлічі кіст, що супроводжуються проліферацією епітелію і синцитія ворсин, залишки плоду і плодових оболонок. Встановіть діагноз.

A. *Міхуровий занесок

B. Вагітність

C. Хоріонепітеліома

D. Ендометрит

E. Плацентарний поліп

 

9. У жінки після пологів з'явилися безперервні кровотечі з порожнини матки. Після оперативного видалення матки в її порожнині визначається вузол, м'якої консистенції, строкатого кольору. Мікроскопічно тканина вузла складається з клітин цитотрофобласта і поліморфних елементів синцитіотрофобласта, визначаються множинні некрози. Ваш діагноз.

A. *Хоріонкарцинома

B. Гострий ендометрит

C. Поліпозна гіперплазія ендометрія

D. Плацентарний поліп

E. Інвазівний міхурний занесок

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.011 с.)