З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХЗвіт про проходження практики з економічного аналізу необхідно побудувати за нижчеподаним планом.

1. Попередній аналіз кошторису доходів та видатків

2. Аналіз доходів

3. Аналіз видатків

4. Аналіз необоротних активів

5. Аналіз запасів

6. Аналіз коштів, розрахунків та інших активів

7. Аналіз власного капіталу

8. Аналіз довготермінових зобов'язань

9. Аналіз поточних зобов'язань


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇАДМІНІСТРАЦІЇ КРАЇНИ

Таблиця 5

Календарний план-графік проходження практики в органах Державної податкової адміністрації України

 

№ п/п Назва розділів і тем Кількість робочих днів по плану
Ознайомлення з організацією роботи податкового органу  
Тематика проходження практики з бухгалтерського обліку на підприємстві  
2.1 Загальне ознайомлення з підприємством  
2.2 Облік необоротних активів та фінансових інвестицій  
2.3 Облік матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметі в(МШП)  
2.4 Облік праці та заробітної плати  
2.5 Облік грошових коштів та розрахункових операції!  
2.6 Облік витрат діяльності  
2.7 Облік збуту продукції  
2.8 Облік доходів та фінансових результатів  
2.9 Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань  
2.10 Облік розрахунків за податками та платежами  
2.11 Фінансова звітність підприємства  
Тематика проходження практики з контролю за правильністю ведення підприємством бухгалтерського та податкового обліку  
3.1 Контроль за правильністю ведення обліку необоротних активів та фінансових інвестицій  
3.2 Контроль за правильністю ведення обліку матеріалів та МШП  
3.3 Контроль за правильністю ведення обліку праці та заробітної плати  
3.4 Контроль за правильністю ведення обліку грошових коштів та розрахункових операцій  
3.5 Контроль за правильністю ведення обліку витрат діяльності  
3.6 Контроль за правильністю ведення обліку збуту продукції  
3.7 Контроль за правильністю веденні обліку доходів та фінансових результатів  
3.8 Контроль за правильністю ведення обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань  
3.9 Контроль за правильністю нарахування та сплати податків і платежів  
3.10 Контроль за правильністю складання фінансової звітності  
Тематика проходження практики з фінансового аналізу  
4.1 Попередня оцінка фінансового стану підприємства  
4.2 Аналіз активів підприємства  
4.3 Аналіз джерел фінансування підприємства  
4.4 Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства  
4.5 Аналіз ділової активності підприємства  
4.6 Аналіз рентабельності підприємства  
4.7 Аналіз фінансових результатів підприємства  
Оформлення та захист звіту про практику  
  РАЗОМ:  

 

Ознайомлення з організацією роботи

Податкового органу

Під час проходження практики в органах Державної податкової адміністрації України необхідно:

- ознайомитись із структурою Державної податкової адміністрації України та відповідної Державної податкової інспекції (ДПІ)і їх функціями;

- вивчити права, обов'язки ДПІ та її підрозділів;

- проаналізувати організацію і методологію контрольно-економічної роботи ДПІ;

- ознайомитись з обліком платників податків, порядком справляння загальнодержавних та місцевих податків, зборів і платежів;

- проаналізувати порядок притягнення до відповідальності юридичних і фізичних осіб за порушення чинного законодавства щодо оподаткування;

- ознайомитись з оперативною та консультативною роботою, з основами ведення діловодства, складання, оформлення і подання документів ДПІ. Матеріал необхідно опрацювати для включення у звіт.

Тематика проходження практики

З бухгалтерського обліку на підприємстві

Загальне ознайомлення з підприємством

Ознайомлення з підприємством слід розпочати з вивчення технології виробництва, організаційної структури управління підприємством, роботи економічних служб, стану бухгалтерського обліку.

Керівництво підприємства має організувати для студента екскурсію по основних підрозділах підприємства (основних і допоміжних), ознайомити його з технологічним процесом, структурою підприємства та його історією.

Студент повинен вивчити структуру апарату бухгалтерії, функції п окремих підрозділів (груп, секторів, відділів), а також права і обов'язки облікових працівників.

На основі зібраних даних необхідно скласти звіт і описати в ньому схеми організації управління підприємством, послідовності технологічного процесу виробництва, структури бухгалтерії, дати характеристику облікового апарату, стану бухгалтерського обліку на підприємстві, форму рахівництва, що застосовують, і методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. За обліковими роботами, що виконують із використанням комп'ютерів, описати порядок і принципи побудови класифікаторів облікових номенклатур, систему їх кодування, будову нормативно-довідкової інформації, показати загальну схему обробки облікової інформації звикористанням комп'ютерів.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.005 с.)