ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика правового регулювання галузі рослинництва.2. Правове регулювання насінництва.

3. Правове регулювання захисту сільськогосподарських рослин.

4. Охорона прав на сорти рослин.

5. Правові аспекти вирощування наркотичних рослин.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

Практичне завдання № 1.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Український рис» займалося вирощуванням зернових та технічних культур; виробництвом продуктів борошномельно-круп’яної промисловості; оптовою торгівлею зерном, насінням та кормами для тварин.

Листом від 14.10.2011 р. Інститут рису Національної академії наук України звернувся до Державної інспекції сільського господарства України з питанням проведення ідентифікації сорту в акредитованій лабораторії на посівах СТОВ «Український рис» для перевірки інформації щодо підміни насіння сорту Україна-96, яке було закуплено в Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту рису НААН» у кількості 150 тон. Наказом Державної інспекції сільського господарства України від 14.10.2011 р. утворено комісію з проведення позапланової перевірки СТОВ «Український рис» у частині дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, доручено комісії провести позапланову перевірку.

На підставі даного наказу Головою Державної інспекції сільського господарства України видано направлення на проведення перевірки. Питання перевірки – з’ясування походження насіння рису, що був висіяний під урожай 2011 року СТОВ «Український рис»; перевірка документів, що засвідчують сортові та посівні якості насіння рису; проведення відбору рослинних зразків рису з посівів або, за відсутності такої можливості, проведення відбору зразків зерна рису із зібраного урожаю, що належить товариству, для ідентифікації сорту.

Посадовими особами, що входили до складу відповідної комісії з проведення перевірки, складено акти відбору і опломбування контрольних проб рослин рису, згідно із яким членами комісії здійснено відбір 300 контрольних проб рослин рису із площі 300 га, що залишалась незібраною із загальної площі посіву 700 га. Згідно із наданими документами насіння сорту Україна-96 було закуплено СТОВ «Український рис» для загального посіву на площі 700 га в Інституті рису НААН України в обсязі 150 т. Уповноважена особа СТОВ «Український рис від участі у проведенні добору проб та підписання акту відмовився. 300 контрольних проб рослин рису опломбовано для передачі до Українського інституту експертизи сортів рослин для проведення ідентифікації сорту. Представник товариства відмовився від підписання і акту про проведення позапланової перевірки.

СТОВ «Український рис» звернулось до адміністративного суду із позовом до Державної інспекції сільського господарства України про визнання недійсним направлення про проведення перевірки, визнання протиправним дії по проведенню перевірки, визнання протиправними дії по складанню акту проведення позапланової перевірки товариства та акту відбору контрольних проб рослин рису, зобов’язання повернути майно товариства – 300 контрольних проб рослин рису, які були вилучені без законних підстав.

Позов мотивовано доводами про порушення вимог законодавства про засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності при організації і проведення перевірки позивача. Позивач зазначає, що підстави для проведення позапланової перевірки були штучно створені відповідачем. В направленні на проведення перевірки був відсутній відбиток печатки. Дотримання вимог законодавства про насіння та садивний матеріал не може бути предметом проведення перевірки, оскільки позивач не є суб’єктом відповідних відносин. Посадовими особами відповідача не було надано вмотивованого рішення про відбір зразків продукції. Складені за результатами перевірки акти проведення перевірки, відбору контрольних проб рису, опломбування контрольних проб рослин рису містять фальсифіковані відомості, оскільки такий відбір здійснювався із порушенням вимог законодавства.

Яке рішення має прийняти суд по даній справі?

 

Практичне завдання № 2.

У зв’язку з ураженням пшениці бурою іржею державний інспектор захисту рослин Козелецького району вніс подання до Козелецької селищної ради про запровадження особливого режиму захисту сільськогосподарських культур в смт Козелець. Козелецька селищна рада підтримала подання та прийняла рішення про запровадження такого режиму. Однак, прокурор району вніс протест на рішення селищної ради, бо вважав, що воно прийняте без достатніх підстав.

Дайте всебічну правову характеристику описаній ситуації. Чи правомірні рішення були прийняті державним інспектором, селищною радою та прокурором?

 

Практичне завдання № 3.

Голова правління сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Надвечір’я» доручив юристу товариства роз’яснити йому наступне питання. Який орган держави видає сертифікати про дотримання регламентів застосування регуляторів росту рослин? На думку голови правління, станом на 07.05.2012 р. такі сертифікати формально можуть видавати: державна інспекція сільського господарства, державна інспекція захисту рослин, державна фітосанітарна інспекція та державна ветеринарна та фітосанітарна служба.

Дайте письмове роз’яснення голові правління товариства.

 

Практичне завдання № 4.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Елітсорт» займалося виведенням нових сортів сільськогосподарських культур. Отримавши новий сорт картоплі, товариство розпочало її продаж населенню, щоб в подальшому переконатися в продуктивності та стабільності генетичних характеристик сорту. Через рік, з отриманням урожаю від картоплі нового сорту, СТОВ «Елітсорт» подало заявку для отримання відповідного охоронного документу на даний сорт.

Чи підлягає новий сорт картоплі правовій охороні? Відповідь обґрунтуйте.

 

Практичне завдання № 5.

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Благо» у травні 2011 року звернулося до Управління Міністерства внутрішніх справ України в Полтавській області із заявою та відповідними документами щодо надання дозволу на використання об’єктів, призначених для здійснення діяльності з культивування, зберігання, знищення та перевезення рослин (списку 3 таблиці 1) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», а саме земель: Машівської селищної ради площею 35 га, Диканської селищної ради площею 53 га, Шишацької селищної ради площею 41 га.

УМВС відмовило у наданні дозволу, оскільки поля, на яких товариство планувало культивування наркотичних рослин, знаходилися на відстані ближче, ніж 1 км до населених пунктів. Управління пропонувало усунути вказані недоліки.

Які вимоги висуваються до об’єктів, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів? Дайте правову оцінку листуванню СТОВ «Благо» та УМВС.

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

Основна література: 1-8, 10-13.

Додаткова література: 36-43, 54, 68, 71, 72, 234-237, 241.

 

Тема 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЗАНЯТТЯ 12

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття та загальна характеристика фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств та її правове регулювання.

2. Внутрішні і зовнішні фінансові правовідносини суб’єктів аграрного господарювання.

3. Особливості фінансування господарської діяльності державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

4. Податкові відносини сільськогосподарських підприємств.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Практичне завдання № 1.

При перевірці роботи бухгалтерії сільськогосподарського виробничого кооперативу ревізійна комісія засвідчила, що у касі кооперативу знаходяться гроші, які бухгалтерія під звіт надає для різних господарських витрат, гроші видаються згідно з документами, підписаними касиром. Головний бухгалтер не контролює дій касира.

Вважаючи зазначені дії порушенням законодавства, ревізійна комісія склала акт про порушення, підписаний головою кооперативу, в якому запропонувала правлінню кооперативу притягти головного бухгалтера і касира до відповідальності.

Які правила ведення касових операцій? З’ясуйте повноваження ревізійної комісії і голови кооперативу при проведенні ревізії. Вирішіть справу.

 

Практичне завдання № 2.

Ревізійна комісія сільськогосподарського виробничого кооперативу в акті ревізії виробничо-фінансової діяльності зазначила такі недоліки:

- гроші, одержані від обслуговуючого банку для оплати праці, повністю не витрачені, а залишок у розмірі 430 грн. зберігається в касі 14 днів;

- облік надходжень готівки касиром не проводиться;

- 1600 грн., передбачених на виробничі потреби, за рішенням правління кооперативу, витрачено на придбання подарунків для працівників.

Вважаючи зазначені дії порушенням законодавства, ревізійна комісія запропонувала правлінню кооперативу притягти головного бухгалтера до дисциплінарної відповідальності.

Дайте правову оцінку описаній ситуації.

 

Практичне завдання № 3.

Громадянину Іванову для ведення особистого селянського господарства була передана земельна ділянка розміром 2 га. Крім того, до особистого селянського господарства було приєднано земельну ділянку у розмірі 6,5 га, яку Іванов отримав в результаті виділення в натурі (на місцевості) належної йому земельної частки (паю). У 2009 р. на цих землях Іванов виростив 35 тонн пшениці, яку продав сільськогосподарському закритому акціонерному товариству «Прогрес» за 23 тис. грн. Під час виплати вказаної суми бухгалтерією СЗАТ “Прогрес” з Іванова було утримано 3450 грн. податку на доходи фізичних осіб.

Якими нормативно-правовими актами визначається порядок оподаткування доходів членів особистого селянського господарства? Чи правомірно було утримано податок на доходи фізичних осіб із суми, виплаченої Іванову?

 

Практичне завдання № 4.

На державному сільськогосподарському підприємстві була введена в експлуатацію нова ферма. За розпорядженням директора підприємства вартість старого корівника, непридатного до експлуатації, була списана з балансу. Районне управління сільського господарства заперечувало проти такого рішення, вважаючи, що старий корівник, вартість якого згідно із балансом складає 4800 грн, необхідно відновити для подальшого використання за прямим призначенням або в якості складського приміщення. Виконуючи вказівку районного управління, державне підприємство здійснило відновлювальні роботи з ремонту корівника і використало 7000 грн. Однак для утримання худоби або зберігання насіннєвого фонду приміщення не було пристосовано, і підприємство здало його в оренду сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу. Кошти, отримані за оренду корівника, були використані на додаткові виплати пенсіонерам.

Який порядок списання з балансу державного сільськогосподарського підприємства вартості виробничих приміщень? Чи правомірні дії директора підприємства?

 

Практичне завдання № 5.

Приватне сільськогосподарське акціонерне товариство «Колос», фермерське господарство «Вітекс», Приватне сільськогосподарське підприємство «Доріс» вирішили провести злиття своїх фірм та створити Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-3000», яке почало б діяти з січня 2013 року. Незалежна аудиторська група, залучена власниками компаній, що зливаються, підтвердила дані фінансової звітності про прибутковість останніх. Так, станом на кінець 2012 року структура доходів кожного з підприємств мала такий вигляд: 1) ПСАТ «Колос»: виручка від реалізації сільськогосподарської продукції – 2536254 грн. (в т. ч. від реалізації продукції тваринництва – 538483 грн.); виручка від реалізації майна – 1355321 грн.; прийняті штрафи від контрагентів – 95845 грн.; 2) ФГ «Вітекс»: виручка від реалізації сільськогосподарської продукції – 1168484 грн. (в т. ч. від продажу: хутрових виробів – 538483 грн., букетів свіжих квітів – 114794 грн., декоративних квітів – 105654 грн.); 3) ПСП «Доріс»: виручка від реалізації сільськогосподарської продукції – 3456035 грн. (в т. ч. від реалізації продукції тваринництва – 2538483 грн.); виручка від реалізації майна – 245600 грн.; прийняті штрафи від контрагентів – 185000 грн. У лютому 2013 року з метою отримання статусу платника фіксованого сільськогопоадрського податку СТОВ «Агро-3000» звернулося до органу державної податкової служби. Однак, останній відмовив у наданні відповідної довідки.

Чи правильне рішення прийняв орган державної податкової служби?

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

Основна література: 1-8, 10, 12.

Додаткова література: 48, 51, 59, 61, 119, 157, 194, 208, 213, 229, 264.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.011 с.)