ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІЗАНЯТТЯ 7

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття земель сільськогосподарського призначення та їх правовий режим.

2. Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення.

3. Правове регулювання діяльності, пов’язаної з використанням пестицидів та агрохімікатів у сільському господарстві.

4. Правове регулювання заходів з охорони довкілля у сільському господарстві.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Практичне завдання № 1.

В урочищі «Червона зірка» в с. Книшівка Гадяцького району Полтавської області в 1970 р. була змонтована меліоративна система. У комунальну власність меліоративна система була передана КСП «Червона зірка» вже непрацюючою, у незадовільному технічному стані, що підтверджується актом приймання передачі від 23.01.2004 р.

28.10 2009 р. Книшівська сільська рада прийняла рішення про списання матеріальних цінностей. Даним рішенням надано згоду на списання з балансу сільської ради внутрішньогосподарської меліоративної системи балансовою вартістю 34 473 грн. шляхом її ліквідації як такої, що не придатна для подальшого використання як технологічно цілісна інженерна інфраструктура. На момент прийняття цього рішення меліоративна система була зношена на 95 %, у зв’язку з чим її подальша експлуатація за первісним призначення була неможливою.

Прокурором Гадяцького району було виявлено порушення порядку списання основних меліоративних фондів, зокрема з цією метою не створювалася спеціальна комісія при районному управлінні сільського господарства. 13.08.2010 р. прокурор району вніс протест на рішення Книшівської сільської ради, який був відхилений на сесії сільради. У зв’язку з цим прокурор району звернувся до суду з позовом про визнання незаконним рішення сільради від 28.10 2009 р.

Представник відповідача вважав позовні вимоги безпідставними, оскільки вони були обґрунтовані неіснуючими нормативно-правовими актами. Меліоративна система на момент списання перебувала у власності територіальної громади смт Недригайлів. Це підтверджується актом передачі-прийняття меліорованих земель від 23.01.2004 р., рішенням Гадяцької районної ради від 27.04.2004 р. про затвердження акту прийому-передачі внутрішньогосподарської меліоративної системи, рішенням Книшівської сільради від 25.06.2008 р. про прийняття необоротних активів у комунальну власність та взяття їх на баланс. Сільська рада списавши меліоративну систему, реалізувала своє право розпорядження комунальним майном територіальної громади села.

Дайте правову оцінку діям сільської ради? Яке рішення повинен прийняти суд за позовом прокурора? Відповіді обґрунтуйте.

 

Практичне завдання № 2.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лайн Агро» (м. Маріуполь) займалося виробництвом гербіцидів. З метою державної реєстрації водорозчинних гранул нового гербіциду «Ларокс» товариство звернулося із заявою та доданими документами до Міністерства екології та природних ресурсів України. Міністерство відмовило товариству в реєстрації з тих підстав, що сама хімічна сполука гербіциду – метсульфурон-метил – не прошла державну реєстрацію. Товариство звернулося до суду з позовом про зобов’язання Мінприроди провести державну реєстрацію гербіциду «Ларокс». Свій позов ТОВ «Лайн Агро» обґрунтовувало тим, що воно подало Мінприроди необхідний пакет документів, але відповідач відмовив у реєстрації з підстав не передбачених законодавством.

Яке рішення по справі має прийняти суд? Відповідь обґрунтуйте.

 

Практичне завдання № 3.

Між Цюрупинським міжрайонним управлінням водного господарства та фермерським господарством «Конвалія» 28.04.2010 р. було укладено договір підряду щодо надання послуг, пов’язаних з подачею води на полив сільськогосподарських культур. Відповідно до договору за 7 робочих днів до початку поливного періоду фермерське господарство зобов’язувалося надати до управління водного господарства дозвіл на спеціальне водокористування.

Державна екологічна інспекція в Херсонській області при здійсненні перевірки ФГ «Конвалія» виявила порушення господарством дотримання вимог природоохоронного законодавства. В акті перевірки від 31.03.2011 р. зазначалося, що в період з квітня по серпень 2010 року господарство здійснювало полив сільськогосподарських культур без дозволу на спеціальне водокористування, в наслідок чого використано 19790 м. куб. поверхневих вод.

Згідно розрахунку, зробленого державною інспекцією з охорони навколишнього природнього середовища в Херсонській області, ФГ «Конвалія» внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів в період з квітня по серпень 2010 року заподіяно державі збитків на суму 261 422 грн.

Херсонська міжрайонна природоохоронна прокуратура подала позов в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції в Херсонській області до ФГ «Конвалія» про стягнення 261 422 грн. 00 коп. В судовому засіданні представник ФГ «Конвалія» проти позову заперечував і зазначив, що господарство не здійснювало забору чи скидання вод, а проводило лише полив сільськогосподарських культур відповідно до умов договору від 28.04.2010 р.

Дайте правову оцінку діям фермерського господарства, контрольно-інспекційних органів та прокуратури. Яке рішення по справі повинен прийняти суд?

 

Практичне завдання № 4.

Розпорядженням голови Добропільської райдержадміністрації від 22.04.2011 р. громадянину Зубову З. було надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2 га поблизу с. Октябрьське Добропільського району для ведення особистого селянського господарства. З 14 по 18 березня 2011 року Зубов здійснив розорювання земельної ділянки з метою вирощування на ній сільськогосподарських культур, внаслідок чого було знищено 96 нір сурків-бабаків. Це підтверджується актом від 03.09.2010 р., яким на території балки мисливських угідь, де розташована розорана ділянка, встановлено чисельність нір та кількість сурків-бабаків, та актом обстеження балки і виявлення відсутності нір від 25.03.2011 р., проведеного директором Колективного підприємства «Мисливсько-риболовецьке господарство українського товариства мисливців та рибалок» Добропільського району, мисливознавцем Красноармійського лісництва у Добропільському районі, старшим єгерем та єгерями обходів №1, №2 КП «Мисливсько-рибальське господарство».

8 червня 2011 року Добропільський міжрайонний прокурор звернувся до суду з позовом в інтересах Новоторецької сільської ради, КП «Мисливсько-рибальське господарство» до Зубова про стягнення шкоди, заподіяної знищенням об’єктів тваринного світу. Відповідно до розрахунку розміру збитків, завданих внаслідок знищення нір сурків-бабаків, проведеного спеціалістом державної екологічної інспекції в Донецькій області, розмір збитків склав 336 тис. грн. Прокурор вважав, що Зубов під час здійснення сільськогосподарської діяльності знищив популяцію тварин сурків-бабаків, чим заподіяв шкоду державі на вищезазначену суму.

В судовому засіданні представники від Новоторецької сільської ради визнали факт самовільного зайняття Зубовим земельної ділянки. Однак, проти позовних вимог Добропільського міжрайонного прокурора вони заперечували, вказали на відсутність договору мисливсько-риболовецького господарства із сільською радою про розташування на землях ради мисливських угідь. З пояснень в суді голови Новоторецкої сільської рад, показань землевпорядника сільради та наданих сільрадою документів, знаки про розташування мисливських угідь на території земель ради відсутні, про розробки проектів розташування мисливських угідь, заселення їх дикою фауною в сільську раду не повідомлялось.

Зубов позов також не визнав, стверджуючи, що розорана ним ділянка належить до земель сільськогосподарського призначення і заборон на її передачу в користування чи власність громадянам не існувало. Крім того, на ділянці були відсутні нори бабака.

Дайте всебічну правову оцінку ситуації, що склалася. Яке рішення по справі має прийняти суд? Відповіді обґрунтуйте.

 

Практичне завдання № 5.

15.06.2011 р. прокурором Лутугинського району Луганської області до Державної екологічної інспекції в Луганській області було направлено вимогу про виділення спеціаліста для участі у проведенні прокуратурою району перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства сільскогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Браво». На підставі вимоги прокуратури начальником Державної екологічної інспекції в Луганській області 17.06.2011 р. видано наказ про відрядження до прокуратури Лутугинського району працівника інспекції для участі у перевірці.

17.06.2011 р. помічник прокурора Лутугинського району та старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції в Луганській області прибули до СТОВ «Браво», де зареєструвалися в журналі проведення перевірок. Помічник прокурора передав директору товариства Злобі Д. вимогу прокурора від 16.06.2011 р., якою повідомлено про проведення 17.06.2011 р. прокуратурою району перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства, в тому числі, у сфері поводження з відходами, та зобов’язано надати помічнику прокурора всю необхідну документацію.

Помічник прокурора запропонував директору товариства проїхати до земельної ділянки, на яку здійснювався несанкціонований вивіз відходів птахогосподарства. Злоба відмовився виїхати разом з помічником прокурора та інспектором на місце перевірки. Однак, потім керівник з’явився на земельну ділянку, де здійснювались заміри несанкціонованого розміщення відходів.

За результатами перевірки державним інспектором за участю помічника прокурора та в присутності директора СТОВ «Браво» було складено акт позапланової перевірки від 17.06.2011 р., від підписання якого Злоба відмовився. Вказаний акт перевірки містив загальні відомості про СТОВ «Браво», наявність дозволу на розміщення відходів у 2011 році, а також дані з акту обстеження засміченої земельної ділянки від 17.06.2011 р., який є додатком до акту перевірки. Всі матеріали перевірки, а також розрахунок розміру шкоди, здійснений на вимогу прокурора, були направлені до прокуратури Лутугінського району для прийняття рішення в порядку прокурорського нагляду.

05.07.2011 р. до суду було подано позов, у якому СТОВ «Браво» просить суд визнати наказ Державної екологічної інспекції в Луганській області від 17.06.2011 р. щодо проведення позапланової перевірки недійсним, дії Державної екологічної інспекції в Луганській області по проведенню позапланової перевірки СТОВ «Браво» незаконними.

Чи була законною проведена перевірка? Якими положеннями законодавства товариство може обґрунтувати свою позицію по справі в суді?

Виходячи з умов задачі, складіть акт прокурорського реагування. Як має реагувати товариство на такий акт, якщо в його основу будуть покладені матеріали перевірки, зібрані з порушенням існуючих нормативно-правових актів?

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

Основна література: 1-13.

Додаткова література: 9, 10, 25, 26, 60, 94-98, 109, 152, 182, 184, 186, 206.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.009 с.)