ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇЗАНЯТТЯ 15

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття та зміст якості та безпечності сільськогосподарської продукції.

2. Правове регулювання запровадження у виробництво сільськогосподарської продукції генетично модифікованих організмів.

3. Стандартизація і сертифікація як нормативні засади якісності й безпечності сільськогосподарської продукції.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

Практичне завдання № 1.

Державне сільськогосподарське підприємство здало до м’ясокомбінату 76 голів великої рогатої худоби та 50 свиней. М’ясокомбінат відмовився прийняти худобу, мотивуючи свої дії відсутністю ветеринарних документів, які б засвідчували стан здоров’я тварин. Підприємство, вважаючи відмову безпідставною, звернулося до суду з позовом про стягнення з м’ясокомбінату вартості перевезення тварин і сплати неустойки. Вимоги позивача грунтувалися на положеннях законодавства про безпечніть та якість харчової продукції, згідно з якими м’ясні продукти можуть продаватися на агропродовольчих ринках за умови їх перевірки на придатність для споживання перед їх продажем, тобто після забою.

Які вимоги ставляться до виробництва харчових продуктів? Які документи засвідчують їх придатність до споживання людиною? Яке рішення повинен прийняти суд? Відповіді обґрунтуйте.

 

Практичне завдання № 2.

ТОВ «АгроГенезисТорг» провадить діяльність, пов’язану з поводженням з генетично модифікованими організмами у сільському господарстві. Товариство вирішило вирощувати генетично модифікований сорт кукурудзи, що не використовувався на території України, і отримало дозвіл на проведення апробації модифікованого сорту. Отримавши за результатами випробувань висновок про достатній рівень безпечності використання генетично модифікованого організму сорту кукурудзи, ТОВ «АгроГенезисТорг» засіяло ним свої поля. Однак, після надходження спільного листа від Української академії аграрних наук та Академії медичних наук України до Мінприроди про згубний вплив даного ГМО на репродуктивні функції людини, Мінприроди скасувало дозвіл на проведення апробації модифікованого сорту кукурудзи, а Мінагрополітики прийняло рішення про припинення апробації та відкликало свій висновок про безпечність використання ГМО.

Який порядок використання генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин і якими нормативно-правовими актами він регулюється? Виходячи з умов задачі, дайте правову оцінку діям Мінприроди та Мінагрополітики до та після отримання інформації від УААН і АМНУ про небезпечність ГМО сорту кукурудзи. Чи порушувало законодавство ТОВ «АгроГенезисТорг»?

 

Практичне завдання № 3.

Науково-дослідний інститут хімізації сільського господарства провів польові випробування агрохімікатів з новою діючою речовиною. Вирощена із застосуванням нового препарату сільськогосподарська продукція дала високі показники врожайності. Після збору врожаю з експериментальних ділянок вказану продукцію було відправлено на склад для подальших випробувань та утилізації. Однак, внаслідок недбалості комірника, сільгосппродукція з експериментальних ділянок змішалась із іншою сільськогосподарською продукцією, що знаходилась на складі. Заступник директора з наукової частини звільнив комірника та приймаючи до уваги можливі негативні наслідки для здоров’я людей від вживання такої продукції прийняв рішення про продаж всієї продукції, що знаходилась на складі, тваринницькому комплексу та фермерам на корм худобі з обов’язковим попередженням щодо заборони її вживання людьми. Через деякий час фермер Іванов звернувся до інституту з інформацією про загибель його худоби внаслідок вживання проданої йому сільськогосподарської продукції, тяжке захворювання двох найманих працівників та вимогою про відшкодування завданих збитків.

Всебічно проаналізуйте описану вище ситуацію. Чи повинен інститут відшкодовувати збитки, завдані фермеру?

 

Практичне завдання № 4.

Молочний завод м. Чортків Тернопільської області за рахунок діяльності власної експедиторської служби повністю забезпечував свої потужності сирим селянським молоком середньої жирності в 5,6%. На самому заводі зібране в селян молоко розбавляли водою, а також додатково використовували різноманітні технології, що сприяло збільшенню обсягів кінцевої молочної продукції при збереженні її помірної жирності. Із підприємства в магазини роздрібної торгівлі надходило молоко з 3,5-відсотковою жирністю.

Проаналізуйте описану ситуацію. Чи було допущено молокозаводом порушення законодавства про якість та безпечність продукції?

 

Практичне завдання № 5.

Приватне підприємство «БебіБум» займалося виробництвом продуктів дитячого харчування. Перед початком наступного календарного року компанія оголосила про продаж з січня місяця нової лінії продукції: 1) для грудних дітей – молочної суміші NAN на натуральній молочній сировині зі включенням важливих жирів (DHA та ARA), що містяться в грудному молоці; 2) для дітей до трьох років – рідкого яблучного пюре. З нового року після надходження даних продуктів у продаж виявилося, що сировина, яка використовувалася у виробництві молочної суміші містила ГМО (0,01% на 100 г розфасованого в упаковки продукту). В яблучному пюре виявили камедь, яка завдяки своїм антимікробним властивостям забезпечувала більш тривале зберігання цього продукту харчування при незмінності його харчовтих і смакових якостей. Як пояснив представник ПП «БебіБум», рівень ГМО в суміші NAN перебуває в межах норми. Щодо наявності камеді в яблучному пюре, то її сировиною є самі яблука, а тому вона не може нанести шкоди здоров’ю дитини.

Чи відповідають нові види продукції дитячого харчування законодавчим вимогам щодо їх якості та безпечності?

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

Основна література: 1-8, 10, 12.

Додаткова література: 10, 77, 105, 168, 214, 215.

 

Тема 13. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА

ЗАНЯТТЯ 16

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття соціального розвитку села та правові засади його забезпечення.

2. Правовий режим об’єктів соціальної сфери на селі.

3. Правове регулювання житлового та шляхового будівництва на селі.

4. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування жителів села.

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

Практичне завдання № 1.

30-річний громадянин Діденко П. та його 29-річна дружина з 2001 по 2008 рік працювали вчителями в м. Зіньків Полтавської області. Влітку 2008 року вони переселилися на постійне проживання в с. Диканьку у зв’язку з переведенням чоловіка з 01.09.2008 р. на посаду директора загальноосвітньої школи села. Дружина з 22.09.2008 р. була прийнята на посаду завідуючої сільським дитячим садком. Не маючи власного житла, вони разом з трьома дітьми (3 р., 5 р., 7 р.) орендували у селі будинок. Отримуючи щомісяця заробіток в розмірі 3000 грн., сім’я вирішила оформити державний пільговий кредит на 30 років під будівництво власного будинку кошторисною вартістю 180000 грн. 01.02.2010 р. Діденко подав відповідну заяву та необхідні документи до фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Однак, 01.03.2010 р. сім’я отримала рішення фонду про відмову у наданні кредиту. У рішенні фонду зазначалося, що попри наявність кредитних ресурсів та підтвердження платоспроможності індивідуального забудовника, Діденко не має права на отримання кредиту на пільгових умовах.

Якими нормативно-правовими актами визначається пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу для економіки України? Який порядок надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі? Чи діють відповідні програми зараз? Чи правомірною була відмова фонду у видачі кредиту Діденку? Відповіді обґрунтуйте.

 

Практичне завдання № 2.

Під час приватизації майна державного сільськогосподарського підприємства та перетворення його на акціонерне товариство перед загальними зборами працівників підприємства постало питання про вирішення долі об’єктів соціальної сфери, побудованих за рахунок коштів підприємства. Були висловлені пропозиції передати ці об’єкти на баланс новоствореного АТ як правонаступника а також про включення їх до статутного фонду.

Дайте консультацію з приводу того, як розпорядитися цими об’єктами. Чи можливе їх включення до статутного фонду АТ?

 

Практичне завдання № 3.

Слобожанський державний аграрний університет за окремими спеціальностями мав наступні обсяги державного замовлення на 2013/14 навчальний рік: «Виробництво сільськогосподарських машин» – 75 місць, «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» – 80 місць, «Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції» – 85 місць. Для набору за цільовими направленнями на дані спеціальності були встановлені наступні квоти: «Виробництво сільськогосподарських машин» – 50 місць, «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції» – 60 місць, «Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції» – 70 місць. В ході вступної кампанії у зв’язку з відсутністю конкурсу на місця за цільовим направленням по спеціальності «Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції» приймальна комісія університету за погодженням із Міністерством аграрної політики та продовольства України зменшила квоту прийому сільської молоді до 60 місць від тих 85, що були передбачені для державного замовлення.

Чи мали місце в описаній вище ситуації які-небудь порушення законодавства України?

 

Практичне завдання № 4.

В с. Синівка (Сумська область) напротязі 30 років функціонує медичний технікум. В силу того, що останні п’ять років навчальний заклад мав недобір студентів як денної, так і заочної форми навчання, до порядку денного чергової сесії сільської ради було внесено питання підтримання ініціативи про перетворення технікуму на заклад охорони здоров’я, який би обслуговував населення 7 навколишніх сіл.

Чи відповідатиме чинному законодавству перетворення медичного технікуму на заклад охорони здоров’я? Яке рішення має прийняти сільрада?

 

Практичне завдання № 5.

На балансі державного сільськогосподарського підприємства (с. Низи Сумської області) в якості окремого підрозділу перебувала бібліотека з фондом у 10 000 примірників. Після приватизації підприємства утворене на його базі акціонерне товариство запропонувало своїм працівникам розібрати літературу з бібліотеки на власний смак без обмеження її кількості. Решту фонду на шостий рік функціонування товариства останнє здало на макулатуру.

Дайте правовий аналіз діям товариства щодо власного бібліотечного фонду?

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ:

Основна література: 1-8, 10, 12.

Додаткова література: 277, 288.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.011 с.)