ТОП 10:

Робота з формами у середовищі VBAРозглянемо приклад створення форми для розрахунку показників по документу “Видаткова накладна”. Припустімо, що на підприємстві часто формуються видаткові накладні, у яких містяться відомості про постачальника, одержувача товарів, номер і дату документа, вводяться найменування товарів, одиниці виміру для кожного товару, ціна товару без податку на додану вартість (ПДВ) і без знижки. Попередньо підготовлений документ може виглядати так:

Для прискорення створення заголовку та шапки документу доречно підготувати макрос, за допомогою якого на будь-якому листі книги можна швидко приступити до створення предметної частини видаткової накладної.

Менеджерами підприємства можуть надаватися знижки покупцям – 1% або 2% для постійних покупців. У залежності від наданої знижки розраховується ціна кожного товару зі знижкою, суми реалізації товарів, підсумкові значення по документу.

Для початку розрахунку користувач може натиснути на відповідному інструменті на панелі інструментів після чого з’явиться така форма:

Після вибору виду знижки і натискання на кнопці “Розрахунок” буде виконано відповідну процедуру для розрахунку підсумків по інформаційних рядках і документу в цілому. Після виконання процедури, яка пов’язана з командною кнопкою “Розрахунок” таблиця буде виглядати так:

Для реалізації поставленої задачі потрібно у вікні редактору VBA створити нову форму за допомогою команди меню InsertUserForm. У результаті виконання команди до дерева основних об’єктів проекту буде додано гілку Forms, до якої належить об’єкт UserForm1 – вікно нової форми користувача. Коли вікно форми активно за допомогою панелі елементів можна створювати об’єкти у формі та визначати їх властивості з використанням вікна властивостей Properties. Для розробки форми, за допомогою якої можна визначити розмір та здійснити розрахунок показників документу “Видаткова накладна”, потрібно створити об’єкти і визначити їх властивості за описом:

Об’єкт Властивість
Найменування Значення
Форма UserForm1 Name frmRoz
Caption Розрахунок показників документу
BackColor білий
Font Times New Roman, кирилиця, звичайний, 11 пунктів
Командна кнопка CommandButton Name cmdRozr
Caption Розрахунок
Командна кнопка CommandButton Name cmdV
Caption Відміна
Група Frame Name FraZn
Caption Оберіть вид знижки для даного покупця
BackColor білий
Перемикач OptionButton Name opt1
Caption знижка не надається
BackColor білий
Перемикач OptionButton Name opt2
Caption знижка 1%
BackColor білий
Перемикач OptionButton Name opt3
Caption знижка 2%
BackColor білий

Після створення форми можна починати розробку процедур, які обробляють події – клацання лівою кнопкою миші на командних кнопках. Для цього потрібно виконати подвійне клацання лівою кнопкою миші на відповідній кнопці. Щоб створити процедуру, яку буде виконано якщо користувач натисне на кнопці “Відміна”, потрібно двічі клацнути на цій кнопці. У результаті розчиниться вікно коду з заголовком і завершальним рядком процедури:

Private Sub cmdV_Click()

 

End Sub

Всередині процедури за допомогою операторів мови VBA слід описати дії, до повинні виконуватися, якщо відбудеться подія Click з даним об’єктом cmdV. У даному випадку слід завершити роботу за допомогою оператору End. Процедура буде виглядати так:

Private Sub cmdV_Click()

End

End Sub

Аналогічним чином слід приступити до створення процедури, яка обробляє подію Click для командної кнопки “Розрахунок”. Процедуру потрібно створити за описом:

Рядок коду Коментар
Private Sub cmdRozr_Click() Заголовок процедури, що виконується щоразу після клацання лівою кнопкою миші на командній кнопці у формі cmdRozr (Розрахунок).
If opt1.Value = True Then Якщо обрано перемикач opt1 (знижка не надається), то
Range("B6").Value = 0 у чарунку B6 записується число 0
Else інакше
If opt2.Value = True Then якщо обрано перемикач opt2 (знижка 1%), то
Range("B6").Value = 1 у чарунку B6 записується число 1
Else інакше (обрано третій перемикач)
Range("B6").Value = 2 у чарунку B6 записується число 2.
End If Кінець внутрішнього оператору If.
End If Кінець зовнішнього оператору If.
k = 0 Змінній k привласнюється значення 0. Змінна k буде використовуватися як лічильник інформаційних рядків документу.
For i = 8 To 50 Для і, що змінюється від 8 (перший інформаційний рядок документа) до 50 (максимально можлива кількість рядків) виконуються дії.
If Cells(i, 4).Value <> 0 Then Якщо вміст чарунки Cells(i, 4) - чарунки і-го рядка та 4-ої колонки не дорівнює 0 (у документі є черговий інформаційний рядок), то
Cells(i, 5).FormulaR1C1 = "=RC[-1]*(100-R6C2)/100" У чарунку Cells(i, 5) – чарунку і-го рядка та 5-ої колонки поміщається формула розрахунку ціни зі знижкою =RC[-1]*(100-R6C2)/100. Формулу можна прочитати так: =чарунка того ж рядка, що і чарунка з формулою, і колонки зі зсувом на –1 (колонки, що розташована ліворуч) * на (100 – чарунка R6C2 при абсолютній адресації це чарунка 6-го рядка та 2-го стовпця B6)/100.
Cells(i, 5).NumberFormat = "0.00" Значення чарунки Cells(i, 5) перетворюється на числовий формат з двома знаками після десяткової крапки.
Cells(i, 6).FormulaR1C1 = "=RC[-3]*RC[-2]" У чарунку Cells(i, 6) – чарунку і-го рядка та 5-ої колонки поміщається формула розрахунку суми без ПДВ і без знижки =RC[-3]*RC[-2]. Формулу можна прочитати так: =чарунка того ж рядка і колонки зі зсувом на –3 (кількість) * на чарунку того ж рядка і колонки зі зсувом на –2 (ціна без ПДВ).
Cells(i, 7).FormulaR1C1 = "=RC[-4]*RC[-2]" У чарунку Cells(i, 7) – чарунку і-го рядка та 7-ої колонки поміщається формула розрахунку суми без ПДВ і зі знижкою =RC[-4]*RC[-2]. Формулу можна прочитати так: =чарунка того ж рядка і колонки зі зсувом на –4 (кількість) * на чарунку того ж рядка і колонки зі зсувом на –2 (ціна без ПДВ зі знижкою).
k = k + 1 Значення k – кількості інформаційних рядків у документі збільшується на 1.
End If Кінець оператора If.
Next i Змінна циклу збільшується на 1.
If k > 0 Then Якщо k > 0, то виконуються наступні дії. У іншому випадку, коли у документі немає інформаційних рядків, процедура завершує свою роботу.
Cells(k + 8, 1).FormulaR1C1 = "Разом:" У чарунку з адресою (рядок k + 8, стовпчик 1) вводиться новий уміст "Разом:".
Cells(k + 8, 1).Font.Bold = True Шрифт чарунки (k + 8, 1) перетворюється у напівжирний.
Cells(k + 8, 6).FormulaR1C1 = "=Sum(R8C6:R[-1]C)" У чарунку з адресою (рядок k + 8, стовпчик 6) вводиться формула розрахунку підсумку по сумі без ПДВ – сумування чарунок блоку R8C6 (рядок 8, колонка 6 – перша інформаційна чарунка даного показника) : чарунка R[-1]C, яка розташована на рядок вище від чарунки (k + 8, 6) і у тому ж стовпчику .
Cells(k + 8, 7).FormulaR1C1 = "=Sum(R8C7:R[-1]C)" У чарунку (k + 8, 7) вводиться формула для розрахунку суми без ПДВ зі знижкою.
Cells(k + 9, 5).FormulaR1C1 = "Загальна сума знижки:" У чарунку (k + 9, 5) вводиться текст "Загальна сума знижки:".
Cells(k + 9, 5).Font.Bold = True Шрифт чарунки (k + 9, 5) перетворюється у напівжирний.
Cells(k + 9, 7).FormulaR1C1 = "=R[-1]C[-1]-R[-1]C" У чарунку з адресою (рядок k + 9, стовпчик 7) вводиться формула розрахунку загальної суми знижки =R[-1]C[-1]-R[-1]C.
Cells(k + 10, 5).FormulaR1C1 = "ПДВ:" У чарунку (k + 10, 5) вводиться текст "ПДВ:".
Cells(k + 10, 5).Font.Bold = True Шрифт чарунки (k + 10, 5) перетворюється у напівжирний.
Cells(k + 10, 7).FormulaR1C1 = "=R[-2]C*0.2" У чарунку з адресою (рядок k + 10, стовпчик 7) вводиться формула розрахунку суми ПДВ =R[-2]C*0.2.
Cells(k + 11, 5).FormulaR1C1 = "Усього з ПДВ:" У чарунку (k + 11, 5) вводиться текст "Усього з ПДВ:".
Cells(k + 11, 5).Font.Bold = True Шрифт чарунки (k + 11, 5) перетворюється у напівжирний.
Cells(k + 11, 7).FormulaR1C1 = "=R[-3]C+R[-1]C" У чарунку (k + 11, 7) вводиться формула розрахунку суми реалізації з ПДВ =R[-3]C+R[-1]C.
Range(Cells(k + 8, 6), Cells(k + 11, 7)).Font.Bold = True Шрифт діапазону чарунок з підсумковими значеннями перетворюється на напівжирний.
Range(Cells(k + 8, 6), Cells(k + 11, 7)).Font.Italic = True Шрифт діапазону чарунок з підсумковими значеннями перетворюється у курсив.
End If Кінець If.
End Завершення виконання програми.
End Sub Кінець процедури.

Після завершення створення форми і процедур, які з нею пов’язані, потрібно до проекту додати новий модуль командою меню InsertModule, у вікні модуля створити процедуру – макрос, який буде виконуватися після натискання на відповідній кнопці на панелі інструментів користувача. Макрос буде виконувати лише одну дію – активізацію форми frmRoz. Це можна здійснити за допомогою методу Show, який буде застосовуватися по відношенню до об’єкту frmRoz. Макрос буде виглядати так:

Sub VN()

frmRoz.Show

End Sub

Далі залишилося лише визначити зв’язок між макросом і відповідною кнопкою на панелі інструментів:

1) Команда меню ВидПанели инструментовНастройка або команда Настройка контекстного меню панелей інструментів.

2) Якщо панелі інструментів користувача не існує, на вкладці Панели инструментов скористатися кнопкою Создать і визначити ім’я панелі інструментів (наприклад, “Користувач” або “Документи”).

3) На вкладці Команди у списку Категории обрати Макросы, перетягти об’єкт Настраиваемая кнопка на відповідну панель інструментів.

4) Викликати контекстне меню кнопці на панелі інструментів користувача, виконати команду контекстного меню Назначить макрос, обрати макрос VN, натиснути на кнопці Ок.

5) У контекстному меню кнопки визначити її ім’я “Розрахунок видаткової накладної”.

6) Зачинити вікно діалогу команди Настройка.

Поставлену задачу вирішено. Командною кнопкою для виклику форми і розрахунку показників видаткової накладної можна буде скористатися не лише при роботі з поточною робочою книгою, а і при роботі з іншими робочими книгами Microsoft Excel. При застосуванні кнопки на панелі інструментів, що створено, при роботі з іншими робочими книгами спочатку буде автоматично розчинено книгу, у якій створено форму і процедури, макрос, далі здійснюється активізація форми і подальша робота.

 

7.6 Контрольні запитання

1. Що є об’єктом Visual Basic for Application?

2. Чим відрізняється поняття “властивість” у Visual Basic for Application від аналогічного поняття у Visual Basic?

3. Які основні елементи можуть знаходитися у вікні редактору VBA? Як управляти їх виведенням?

4. Як створити нову функцію Microsoft Excel? Як нею скористатися?

5. Що є об’єктом Range?

6. Що означає властивість FormulaR1C1?

7. Як створити командну кнопку на робочому листі Microsoft Excel?

8. Як створити нову форму?

 

7.7 Практичні завдання

Завдання

Виконати завдання за індивідуальним варіантом. Звіт про роботу повинен вміщувати:

- блок-схему алгоритмічного процесу розв’язання задачі;

- роздруковану електронну таблицю у двох видах – з виведенням формул і з виведенням результатів розрахунків по формулах;

- роздрукований програмний код.

 

Варіант №1

Створити функції користувача засобами VBA, за допомогою яких на підставі даних таблиці «Відомість надходження товарів» можна розрахувати значення таких показників:

середньозважена ціна товару;

середня ціна товарів визначеного виробника;

середня ціна товарів визначеної товарної групи.

 

Варіант №2

Створити таблицю «Аналіз реалізації товарів», розрахунок підсумкових значень у якій по рядках і в цілому по таблиці виконується за допомогою командної кнопки «Розрахунок». За допомогою кнопки «Очищення» можна видалити вміст інформаційних рядків таблиці і підсумковий рядок.

Варіант №3Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.13.28 (0.007 с.)