ТОП 10:

Аналіз стану товарних запасівНайменування товарних груп Норматив товарних запасів Фактичні запаси (сума) Відхилення від нормативу
      * (факт-норматив)
Підсумок: * * *
             

 


Варіант №2

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Відомості про виробництво продукції

Найменування продукції Місяці Усього за період
січень лютий березень  
        *
Підсумок: * * * *

Варіант №3

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Картка кількісного обліку товарів

Найменування товару Залишок на початок періоду Прихід Витрата Залишок на кінець періоду
        * (гр.2+гр.3-гр.4)
Підсумок: * * * *

Варіант №4

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Відомості про виробництво продукції

Найменування продукції Перший квартал Другий квартал Третій квартал Четвертий квартал Усього за рік
          *
Підсумок: * * * * *

Варіант №5

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Аналіз виконання плану товарообігу за структурою

Найменування товарів План реалізації Фактично реалізовано Відхилення від плану Відсоток виконання плану
      * (гр.3-гр.2) * (гр.3/гр.2*100)
Підсумок: * * * *

 

Варіант №6

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Аналіз реалізації товарів у 2005 році в порівнянні з 2004 р. (тис. грн.)

Найменування товарів Реалізація в 2004 р. Реалізація в 2005 р. Відхилення
Сума Відсоток
        * (гр. 3/ гр. 2*100)
Разом:        

Варіант №7

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Відомість розрахунків покупців по кредитах

Прізвище покупця Сума кредиту Сума внесків Залишок заборгованості
у погашенні заборгованості пеня за прострочення платежу
        * (гр.2-гр.3)
Підсумок: * * * *

Варіант №8

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Відомість результатів інвентаризації товарів

Наймену- вання товару Ціна Книжкові залишки Фактичні залишки Відхилення
кіль- кість сума кіль- кість сума кіль- кість сума
      *   * * *
Разом:   * * * * * *

 

Варіант №9

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Рахунок-фактура

Найменування товару Кіль- кість Ціна Сума Відсоток націнки Сума націнки Загальна сума
      *   * *
Разом: *   *   * *

Варіант №10

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Відомості про вибірку фондів по плодоовочевим культурам за декаду

Найменування культури Найменування покупця Фонд Фактично вибрано Відхилення  
 
        * (гр.4-гр.3)  
Разом:   * * *  

Варіант №11

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Відомість залишків основних фондів

Найменування об'єкта Початкова вартість Сума зносу Залишкова вартість
      * (гр.2-гр.3)
Разом: * * *

Варіант №12

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Реєстр листків по тимчасовій непрацездатності

Прізвище Номер лікарняного листка Сума оплати за день Число днів хвороби Сума
        *
Підсумок:     * *

 

Варіант №13

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Відомість відрахувань із зарплати

П ІБ Табельний номер Види відрахувань Разом відраховано
аванс прибутковий податок за покупку товарів у кредит
          * (гр.3+гр.4+гр.5)
Разом: * * * *

Варіант №14

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Меню на відпустку харчування співробітникам столової

Найменування блюда Кількість По цінах відпустки По обліковим цінам виробництва
ціна сума ціна сума
      * (гр. 3*гр.2)   * (гр.5*гр.2)
Підсумок: *   *   *

Варіант №15

Створити програму, що дозволяє обробити такі дані:

Аналіз забезпеченості кадрами

Професія Чисельність працюючих Відхилення Коефіцієнт забезпеченості
за планом фактично (+, -) %
      гр.3-гр.2 100-(гр.3*100/гр.2) * (гр.3/гр.2)
Підсумок: * * * * *

Тест

  Відповідь Вміє Не вміє
1) Скільки елементів вміщує масив змінних, який оголошено DIM X(8)?  
a) 8    
b) 9    
c) 7    

 


 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.004 с.)